BELEŽNICA

beležnicu pišem svakog dana

obnavljajući se i pripremajući za

pevanje stvaranje hodanje

u mojim osamdesetim

 

  Ti
  si

  362210

  pupoljak

  13. AVGUST 2020.

  25820

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  21

  ekspedicija

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

   

   

  sve

  što

  postoji

  je

  ekspedicija

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

  ova

  večna

  ekspedicija

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

  je

  posvećena

  mom

  nematerijalnom

  stvaralaštvu

  ovim

  rečima

  sam

  2007

  otpočeo

  ekspedicija

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

   

   

  ekspediciju

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

  radim

  naprestano

  a

  da

  ni

  ne

  znam

  da

  je

  radim

   

   

  ekspedicija

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

  se

  radi

  sama

   

   

  ljubav

  sama

  po

  sebi

  već

  jeste

  ekspedicija

  života

   

  ekspedicija

  preobražavanja

  života

  u

  ljubav

   

   

  preobražavanje

  života

  u

  ljubav

  je

  sama

  umetnost

   

  kao

  što

  je

  ekspedicija

  umetnosti

  ekspedicija

  u

  boga

  samog

   

   

  ekspedicija

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

   

  i

  gle

  čuda

   

  ekspedicija

  umetnosti

  u

  boga

  samog

  ovo

  čudo

  preobražavanja

  ekspedicije

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

  u

  ekspediciju

  umetnosti

  u

  boga

  samog

  otkrih

  ovog

  trena

  11:42

  13

  avgusta

  2020

   

   

  ekspedicija

  umetnosti

  u

  boga

  je

  posvećena

  mojoj

  duhovnoj

  uetnosti

   

   

  rad

  vekova

  se

  u

  trenu

  otkriva

   

   

  život

  živi

  vekovima

  i

  onda

  se

  u

  jednom

  trenu

  preobražava

  u

  ljubav

   

   

  ljubav

  ljubi

  vekovima

  i

  onda

  se

  u

  jednom

  trenu

  preobražava

  u

  boga

   

   

  eto

  zašto

  treba

  živeti

   

  eto

  zašto

  treba

  ljubiti

   

  eto

  zašto

  se

  treba

  obožiti

   

   

  živeti

  da

  bi

  se

  nečiji

  život

  u

  ljubav

  preobrazio

   

  ljubiti

  da

  bi

  se

  nečija

  ljubav

  u

  boga

  preobrazila

   

   

  ovih

  dana

  sam

  mislio

  da

  samoću

  kao

  rad

  samoća

  pridružim

  stvarima

  koje

  radim

  svakog

  dana

  da

  bih

  sebi

  i

  drugima

  otkrio

  smisao

  i

  razlog

  moje

  i

  samoće

  mnogih

  ljudi

  i

  bića

  na

  ovom

  svetu

   

  i

   

  božanska

  uloga

  samoće

  mi

  se

  danas

  otkrila

  sama

  u

  ekspediciji

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

   

   

  treba

  da

  živim

  da

  bi

  drugi

  živeli

   

  treba

  da

  ljubim

  da

  bi

  drugi

  ljubili

   

  treba

  da

  se

  obožim

  da

  bi

  se

  drugi

  obožili

   

   

  jer

   

   

  ja

  i

  živim

  jer

  su

  drugi

  živeli

   

  ja

  i

  ljubim

  jer

  su

  drugi

  ljubili

   

  ja

  sam

  i

  bog

  jer

  su

  se

  drugi

  obožili

   

   

  pčela

  jeste

  da

  bih

  i

  ja

  bio

   

  ja

  sam

  da

  bi

  i

  svemir

  bio

   

  svemir

  jeste

  da

  bi

  se

  i

  tebi

  osmeh

  na

  licu

  pojavio

  slava

  živi

  oprinu

  i

  mistici

  osmeha

   

   

  osmeh

  je

  svest

  da

  ne

  samo

  moja

  sudbina

  zavisi

  od

  mojih

  dela

  nego

  da

  od

  mojih

  dela

  zavise

  sudbine

  i

  osmesi

  drugih

   

   

  od

  svih

  vekova

  živi

  i

  moj

  osmeh

   

  od

  tvog

  osmeha

  živeće

  vekovi

   

   

  ekspedicijo

  hvala

  ti

  na

  samoći

   

   

  samoćo

  moja

  ti

  si

  život

  ljubav

  bog

  za

  svakog

  ko

  je

  sam

   

   

  samoćo

  moja

  ti

  si

  prilika

  svakom

  da

  više

  ne

  bude

  sam

  nego

  da

  bude

  život

  ljubav

  bog

  za

  svakog

  ko

  je

  sam

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  sam

  prva

  ekspedicija

  osmehom

  kroz

  ime

  svih

  imena

  jer

  sva

  bića

  su

  sva

  imena

  u

  jednom

  jedinom

  imenu

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  12. AVGUST 2020.

  25819

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  20

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

   

   

  24

  sata

  svakog

  dana

  su

  86400

  sekundi

  svakog

  dana

   

   

  86400

  sekundi

  svakog

  dana

  su

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  koji

  čine

  jedno

  delo

  svakog

  dana

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  sam

  počeo

  da

  bivam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  2010

  godine

   

   

  počelo

  je

  to

  sa

  ružom

  lutanja

  1991

   

   

  desetogodišnju

  ružu

  lutanja

  ne

  bih

  mogao

  uraditi

  da

  nisam

  bio

  svakog

  trena

  ruža

  lutanja

   

   

  to

  iskustvo

  bivanja

  svakog

  trena

  umetnost

  više

  nisam

  želeo

  da

  napustim

  jer

  bez

  tog

  potpunog

  predavanja

  umetnosti

  umetnosti

  i

  nema

  mislio

  sam

  tad

  a

  to

  i

  mislim

  i

  danas

   

   

  to

  iskustvo

  se

  početkom

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  pupoljak

  hodanja

  samo

  od

  sebe

  preobrazilo

  u

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

   

   

  do

  danas

  sam

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  zvao

  samo

  86400

  od

  danas

  ga

  zovem

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  čine

  dan

  i

  noć

  svakog

  mog

  dana

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  čine

  da

  86400

  trenutaka

  svakog

  dana

  budu

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

   

   

  umetnost

  u

  svakom

  trenutku

  u

  danu

  od

  dana

  čini

  umetničko

  delo

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  su

  86400

  umetničkih

  dela

  u

  86400

  trenutaka

  svakog

  dana

   

   

  86400

  umetničkih

  dela

  čine

  jedno

  jedino

  delo

   

  jedno

  jedino

  delo

  čini

  86400

  umetničkih

  dela

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  svedoči

  da

  je

  sve

  isto

  kao

  i

  na

  početku

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  govori

  da

  je

  od

  samog

  početka

  svaki

  trenutak

  umetničko

  delo

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  govori

  da

  je

  svaki

  delić

  svemira

  umetničko

  delo

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  govori

  da

  je

  božije

  stvaranje

  neprestano

  prisutno

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  su

  ruža

  dana

   

   

  ono

  što

  su

  sva

  bića

  svemiru

  to

  su

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  svakom

  danu

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  je

  umetnost

  bivanja

  i

  bivanje

  umetnosti

  u

  svakom

  trenutku

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  je

  86400

  trenutaka

  ljubavi

  svakog

  dana

  za

  svako

  i

  sva

  bića

  svakog

  dana

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  je

  86400

  trenutaka

  slobode

  svakog

  dana

  za

  svako

  i

  sva

  bića

  svakog

  dana

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  je

  86400

  trenutaka

  istine

  svakog

  dana

  za

  svako

  i

  sva

  bića

  svakog

  dana

   

   

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

  znači

  neodrasti

  i

  nepripitomiti

  se

  nego

  biti

  oduvek

  i

  zauvek

  trenutak

  stvaranja

  i

  rađanja

  svetlosti

  i

  dobrote

   

   

  nadam

  se

  da

  ću

  do

  poslednjeg

  trenutka

  u

  životu

  biti

  86400

  trenutaka

  umetnosti

  svakog

  dana

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  sve

  što

  je

  radost

  trenutku

  to

  je

  i

  trenutak

  radosti

   

   

   

  11. AVGUST 2020.

  25818

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  19

  mala

  pesma

   

   

  mala

  pesma

  nikne

  sama

   

  kao

  čičkovi

   

  kao

  polje

  maka

   

  kao

  bulke

  pored

  puta

   

  kao

  jata

  ptica

   

  kao

  trske

  na

  vetru

   

  kao

  kiša

   

  kao

  sunce

   

  kao

  lutalica

  na

  putu

   

   

  mala

  pesma

  je

  rođena

  2014

  u

  proleće

   

   

  u

  knjizi

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  2014

  sam

  grubo

  skicirao

  istoriju

  nastajanja

  male

  pesme

   

   

  male

  pesme

  je

   

  prva

  napisana

  pesma

   

  bačene

  pesme

   

  pesme

  istetovirane

  po

  sebi

   

  pesma

  o

  filmu

   

  pesme

  crvene

  sveske

   

  tekstovi

  na

  papirićima

  iz

  kutija

  za

  cigarete

   

  tekst

  kao

  pesma

   

  pevajuće

  ja

   

  pesme

  na

  pesmama

   

  hodanje

  za

  poeziju

   

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

  manastir

  vremena

   

  odluka

  za

  pesmu

  i

  prepuštanje

  pesmi

  u

  knjizi

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  pisanje

  kompjuterom

  i

  mejlovima

   

  pisanje

  vertikalom

  sa

  jednom

  rečju

  u

  stihu

   

  jedna

  reč

  jedna

  pesma

   

  ja

  sam

  bog

  pesme

  iz

  knjige

  ja

  sam

  ti

  si

  ja

  sam

  bog

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  ma

  bo

  svakog

  dana

  deset

  godina

  jedna

  pesma

   

  pesma

  karanja

   

  pesme

  dame

   

  male

  pesme

   

  plave

  ruže

   

  himna

  svih

  bića

   

  pesme

  odbeglog

  deteta

   

  ideja

  o

  100000

  hiljada

  malih

  pesama

   

  ideja

  o

  36525

  pesama

  svakog

  dana

  za

  sledećih

  sto

  godina

   

  i

   

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

   

  veliki

  rad

  je

  iza

  svake

  male

  pesme

   

   

  ne

  samo

  rad

  vekova

  nego

  sile

  početka

   

   

  mala

  pesma

  je

  pesma

  stvaranja

  božijeg

  koje

  se

  svakog

  trena

  događa

  u

  svakoj

  i

  svačijoj

  pesmi

  u

  svakoj

  i

  svačijoj

  umetnosti

   

   

  brojim

  male

  pesme

   

   

  brojanje

  je

  vrsta

  pevanja

  baš

  kao

  što

  je

  pevanje

  vrsta

  brojanja

   

   

  pevanje

  pesama

  je

  opasno

   

  i

   

  spasonosno

   

   

  povremeno

  uz

  brojanje

  pročitam

  koju

  pesmu

   

   

  jebote

  jebote

  jebote

   

   

  lepota

  sama

  lepota

   

   

  mala

  pesma

  bogom

  bog

  je

   

   

  prekidam

  brojanje

  malih

  pesama

  ići

  mi

  je

  na

  hodanje

   

   

  hodam

  mala

  pesma

  sam

   

   

  pesma

  života

  je

  život

  pesme

   

  pesma

  ljubavi

  je

  ljubav

  pesme

   

  pesma

  boga

  je

  bog

  pesme

   

   

  volim

  te

  mala

  pesmo

  ti

  si

  moja

  pesma

   

   

  ponekad

  osim

  pesme

  volim

  i

  nežno

  objašnjenje

  pesme

  koje

  je

  i

  samo

  vrsta

  pesme

   

   

  sve

  moje

  pesme

  su

  svaki

  tren

  bivanja

  mog

   

  sve

  moje

  pesme

  su

  svaka

  reč

  moja

   

  sve

  moje

  pesme

  su

  sva

  umetnost

  moja

   

  sve

  moje

  pesme

  su

  sva

  hodanja

  moja

   

  sve

  moje

  pesme

  su

  sva

  ljubljenja

  moja

   

  sve

  moje

  pesme

  su

  sva

  podavanja

  moja

   

  sve

  moje

  pesme

  su

  sva

  oboženja

  moja

   

   

  mala

  pesmo

  ti

  si

  osnovna

  ćelija

  mojih

  pevanja

   

  mala

  pesmo

  ti

  si

  svaki

  atom

  mog

  stvaranja

   

  mala

  pesmo

  ti

  si

  svaki

  korak

  mog

  hodanja

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  mala

  pesma

  sam

  pesma

  koja

  prima

  sve

  i

  svakog

  u

  sebe

  da

  bi

  bila

  sve

  i

  svako

  u

  svakom

   

   

   

  10. AVGUST 2020.

  25817

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  18

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesme

   

   

  sve

  je

  počelo

  u

  januaru

  1971

  sa

  radom

  miroslav

  mandić

  jebe

  svima

  mater

   

   

  radom

  na

  imenu

  i

  imenu

  na

  radu

   

   

  nastavilo

  se

  u

  pesmama

  zovem

  se

  miroslav

  mandić

  koje

  sam

  počeo

  povremeno

  da

  pišem

  1985

   

   

  pesme

  zovem

  se

  miroslav

  mandić

  sam

  kasnije

  promenio

  u

  pesme

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

   

   

  pesme

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pišem

  svakog

  dana

  od

  20

  marta

  2012

   

   

  počelo

  je

  prvom

  pesmom

   

   

  1

  ja sam bog

  čedo odano

  lice pesme

  božije

  20. mart 2012

   

   

  posle

  četiri

  godine

  pesme

  su

  se

  promenile

   

   

  1589

  ja 

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  dete

  boga

  bogiću

  bog

  25. jul 2016.

   

   

  posle

  dve

  godine

  još

  jedna

  promena

   

   

  2296

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  radost

  jer

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  2. jul 2018.

   

   

  i

   

   

  poslednja

  promena

   

   

  2884

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  svakog

  jutra

  te

  gledam

  dok

  gledam

  pesmu

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  10. februar 2019.

   

   

  pesme

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ću

  pisati

  deset

  godina

  od

  proleća

  2012

  do

  proleća

  2022

   

   

  posle

  toga

  će

  se

  pesme

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pretopiti

  u

  mistiku

  samog

  imena

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  imena

  koje

  se

  svakoga

  dana

  menja

  to

  sam

  otkrio

  u

  beleškama

  5

  juna

  2020

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  svakog

  dana

  promeniti

  svoje

  ime

  to

  je

  moje

  ime

  od

  danas

  će

  daće

  bog

  svakog

  dana

  poslednja

  beleška

  beležnice

  biti

  moje

  novo

  ime

   

   

  svakog

  dana

  promeniti

  svoje

  ime

  to

  je

  moje

  ime

  uh

  kako

  me

  je

  ponovo

  uzbudilo

  ovo

  otkriće

  imena

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesmo

  sve

  je

  to

  moj

  četrdeset

  devetogodišnji

  rad

  sa

  imenom

  na

  imenu

  pesme

  i

  pesmi

  imena

   

   

  sve

  te

  pesme

  od

  1985

  su

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesme

  ima

  ih

  preko

  4000

  hiljade

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesme

  su

  pesme

  samo

  o

  sebi

  jer

  samo

  pesme

  o

  meni

  su

  pesme

  o

  svemu

  i

  svakome

   

   

  pesma

  je

  srce

  poezije

  a

  poezija

  je

  jedna

  jedina

  religija

  svemira

  i

  svih

  bića

   

   

  moja

  pevanja

  u

  svakoj

  pesmi

  su

  put

  od

  stene

  do

  peska

  i

  od

  peska

  do

  zrnca

  peska

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesme

  su

  slava

  svakog

  dana

  i

  slava

  svake

  pesme

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  je

   

  upoznavanje

  sebe

   

  ljubljenje

  pesme

   

  prefinjavanje

   

  preobražavanje

   

  podavanje

   

  oboženje

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  pesma

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  boga

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  pesma

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesme

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  pesma

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  imena

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  dobijem

  po

  pički

  još

  više

  ljubim

  i

  pičku

  i

  one

  koji

  su

  me

  udarili

  po

  pički

   

   

   

  9. AVGUST 2020.

  25816

  dan

  mog

  života

   

   

  voljeni

  moji

  dobrodošli

  svi

  na

  svečani

  nedeljni

  ručak

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

   

   

  sa

  nama

  su

  ove

  nedelje

  kao

  i

  svake

  nedelje

  sve

  porodice

  svih

  vrsta

  i

  sve

  porodice

  svih

  vrsta

  svih

  anđela

  koje

  su

  kao

  i

  svako

  od

  nas

  samo

  deo

  jedne

  jedine

  porodice

  svih

  bića

  svemira

   

   

  svi

  mi

  ljubimo

  svemir

  i

  svemir

  ljubi

  sve

  nas

   

   

  svi

  vi

  znate

  da

  je

  samo

  o

  ljubavi

  reč

  i

  zato

  ste

  svi

  vi

  tu

  i

  zato

  svi

  vi

  ljubite

  jedni

  druge

  i

  zato

  smrti

  više

  nema

  u

  svakom

  od

  vas

   

   

  voljeni

  moji

  pre

  47

  godina

  na

  današnji

  dan

  sam

  izašao

  iz

  zatvora

  u

  sremskoj

  mitrovici

  u

  kome

  sam

  bio

  zbog

  pesme

  o

  filmu

  i

  zato

  mi

  dozvolite

  da

  današnji

  nedeljni

  ručak

  posvetimo

  svima

  koji

  su

  pesma

   

  pesma

  o

  zatvoru

  da

  mi

  ostali

  ne

  bi

  bili

  u

  zatvoru

   

   

  ja

  sam

  džulijan

  asanž

  ljubavi

  slobode

  istine

  za

  sve

  vas

  na

  svečanom

  nedeljnom

  ručku

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

   

   

  džulijane

  asanže

  ti

  si

  ovde

  sa

  svima

  nama

  kao

  što

  smo

  svi

  mi

  u

  zatvoru

  sa

  tobom

   

   

  džulijane

  asanže

  sa

  nama

  su

  i

  svi

  zabranjeni

  koji

  su

  i

  dalje

  zabranjeni

  da

  mi

  ostali

  ne

  bi

  bili

  zabranjeni

   

   

  džulijane

  asanže

  sa

  nama

  su

  i

  svi

  poubijani

  da

  mi

  ostali

  ne

  bi

  bili

  ubijani

   

   

  džulijane

  asanže

  sa

  nama

  su

  i

  svi

  bolesni

  da

  mi

  ostali

  ne

  bi

  bili

  bolesni

   

   

  džulijane

  asanže

  sa

  nama

  su

  i

  svi

  nevoljeni

  da

  bi

  mi

  ostali

  bili

  voljeni

   

   

  voljeni

  moji

  radujte

  se

  jer

  vašom

  radošću

  ljubav

  je

  živa

  u

  svakom

  biću

   

  vašom

  radošću

  sloboda

  je

  živa

  u

  svakom

  biću

   

  vašom

  radošću

  istina

  je

  živa

  u

  svakom

  biću

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  nikad

  ne

  moj

  odustati

  od

  svečanog

  nedeljnog

  ručka

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

  zbog

  svih

  nas

  koji

  smo

  na

  svečanom

  nedeljnom

  ručku

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

  iako

  si

  ti

  sam

   

  tvoja

  samoća

  hrani

  sve

  nas

  i

  čini

  nas

  jednim

   

   

  jednim

  životom

   

  jednom

  ljubavlju

   

  jednim

  bogom

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  bog

  nikad

  nije

  odustao

  od

  sebe

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  dobrota

  nikad

  nije

  odustala

  od

  sebe

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  lepota

  nikad

  nije

  odustala

  od

  sebe

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ljubav

  sloboda

  istina

  nikad

  nisu

  odustali

  od

  sebe

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  nikad

  nisu

  odustali

  od

  sebe

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ni

  krhkost

  ni

  odanost

  ni

  čednost

  nikad

  nisu

  odustali

  ni

  od

  sebe

  ni

  od

  tebe

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  molimo

  te

  ljubi

  nas

   

  sve

  nas

  ljubi

   

  svakog

  od

  nas

  ljubi

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  svi

  te

  ljubimo

   

  svako

  od

  nas

  te

  ljubi

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  u

  našem

   vrtu

  jabuka

  ima

  i

  mi

  od

  jabuka

  dobijamo

  sve

  što

  od

  njih

  očekujemo

   

   

   

  8. AVGUST 2020.

  25815

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  17

  crvena

  sveska

   

   

  crvena

  svesko

  ti

  si

  najsveskija 

  sveska

  sveta

   

  sveska

  formata

  23.3/32.3

  tvrdih

  crvenih

  korica

  sa

  177

  stranica

   

  sveska

  koju

  zovem

  crvena

  sveska

   

   

  crvena

  svesko

  vrelog

  avgusta

  1971

  u

  kome

  sam

  napisao

  i

  tekst

  pesma

  o

  filmu

  zbog

  koga

  sam

  9

  novembra

  1972

  otišao

  u

  zatvor

  kupio

  sam

  te

  uzbuđen

  pred

  tvojim

  praznim

  belim

  stranicama

  koje

  su

  sada

  posle

  49

  godina

  skoro

  sve

  ispunjene

  slavom

  božijom

   

   

  crvena

  svesko

  tog

  25

  avgusta

  1971

  u

  23

  sata

  sam

  na

  tvojim

  početnim

  stranicama

  mojom

  krvlju

  napisao

  božidaru

  miroslav

   

   

  crvena

  svesko

  svesko

  ljubavi

  dopisao

  sam

  na

  tim

  početnim

  stranicama

  1

  oktobra

  2009

   

   

  sa

  mnom

  si

  lepoto

  božija

  crvena

  svesko

  ljubavi

  dopisao

  sam

  9

  januara

  2011

   

   

  na

  tim

  početnim

  stranama

  su

  i

  tri

  fotografije

   

   

  duška

  1974

   

   

  ksena

  1984

   

   

  vesna

  1992

   

   

  a

  tu

  je

  i

  zapis

   

   

  čuvaj

  me

  krvi

  božija

  14

  septembar

  2008

   

   

  crvena

  svesko

  posle

  miroslav

  mandić

  jebe

  svima

  mater

  iz

  januara

  1971

   

  sledi

  moje

  sveto

  trojstvo

  iz

  jula

  i

  avgusta

  1971

   

  jedan

  čovek

   

  pesma

  o

  filmu

   

  crvena

  sveska

   

   

  crvena

  svesko

  sve

  stranice

  su

  ti

  ispisane

  penkalom

  ili

  perom

  i

  mastilom

  a

  i

  obojene

  su

  drvenim

  bojicama

  ili

  flomasterima

   

   

  u

  tebi

  crvena

  svesko

  je

  oko

  2100

  pesama

  napisanih

  za

  ovih

  49

  godina

  ostalo

  je

  mesta

  za

  još

  pedesetak

  pesama

   

   

  crvena

  svesko

  to

  moje

  pisanje

  pesama

  u

  tebi

  je

  jedno

  od

  najvećih

  uzbuđenja

  i

  svečanosti

  mog

  života

   

   

  crvena

  svesko

  tvoje

  prazne

  bele

  stranice

  su

  me

  uzbuđivale

  misterijom

  još

  nestvorenog

  stvaranja

  sve

  to

  je

  počelo

  sa

  prvim

  razredom

  osnovne

  škole

  i

  misterijom

  svesaka

  i

  pisanjem

  po

  njihovim

  prazninim

  stranicama

  koje

  nisu

  ništa

  drugo

  nego

  bog

  koji

  se

  otvara

  svakom

  svom

  biću

   

   

  mistikom

  pre

  stvaranja

  i

  mistikom

  pred

  trenutkom

  stvaranja

   

   

  zrenjem

  boga

  u

  umetniku

  stvaranja

   

   

  iskra

  prastvaranja

   

  trepet

  prestvaranja

   

  tren

  stvaranja

   

  to

  si

  sve

  ti

  crvena

  svesko

  moja

   

   

  crvena

  svesko

  ti

  si

  objava

  boga

   

   

  bog

  u

  svesci

   

   

  uzbuđenje

  pred

  nestvorenim

   

  zanos

  stvaranjem

   

  smirenje

  stvorenim

   

  oboženje

  početkom

   

  bog

  večnošću

   

   

  počinjem

  da

  te

  listam

  crvena

  svesko

  prekidam

  jer

  je

  ogromna

  energija

  u

  tebi

  crvena

  svesko

   

   

  crvena

  svesko

  upravo

  sam

  na

  tvojim

  zadnjim

  stranicama

  napisao

   

  pupoljak

  pahulja

  20

  mart

  2018

   

  i

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  9

  februar

  2020

   

   

  uzbudio

  sam

  se

  kao

  i

  uvek

  kad

  uzmem

  štilo

  i

  pero

  i

  umočim

  ga

  u

  mastilo

  da

  trag

  boga

  u

  tebi

  ostavim

  crvena

  svesko

   

   

  ovim

  uzbuđenjem

  koje

  mi

  se

  dogodilo

  setio

  sam

  se

  da

  si

  ti

  crvena

  svesko

  dvadesetak

  godina

  mirisala

  na

  buđ

  jer

  si

  boravila

  sa

  mnom

  dve

  tri

  godine

  u

  vlažnoj

  vinogradarskoj

  kući

  roditelja

  aleksandra

  tišme

  na

  fruškoj

  gori

   

   

  i

   

  sa

  najčednijom

  ljubavlju

  za

  aleksandra

  tišmu

  nadam

  se

  da

  se

  ni

  ti

  crvena

  svesko

  ni

  ja

  više

  nikad

  nećemo

  navući

  buđi

  ovo

  je

  slava

  i

  mirisu

  buđi

  koji

  izbija

  iz

  zida

  pored

  koga

  sve

  ovo

  beležim

  jer

  je

  pre

  mesec

  dana

  pukla

  vodovodna

  cev

  u

  zidu

   

   

  crvena

  svesko

  ti

  si

  bog

  napisah

  u

  16:17

  8

  avgusta

  2020

  u

  tebi

  ovu

  pesmu

   

   

  crvena

  svesko

  vodi

  me

  sve

  do

  smrti

  ali

  i

  preko

  smrti

  u

  crvenoj

  svesci

  boga

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  sam

  crvena

  sveska

  svih

  boja

  i

  svaka

  boja

  u

  crvenoj

  svesci

  boga

  svesci

  svih

  boja

  boga

   

   

   

  7. AVGUST 2020.

  25814

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  slede

  beleške

  sledećih

  13

  dana

  o

  13

  stvari

  koje

  radim

  godinama

   

   

  16

  jedan

  čovek

   

  17

  crvena

  sveska

   

  18

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  19

  mala

  pesma

   

  20

  86400

   

  21

  pupoljak

  svih

  bića

   

  22

  ekspedicija

  ljubavi

  u

  umetnost

  samu

   

  23

  lična

  karta

  i

  pasoš

  čoveka

  u

  kretanju

   

  24

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  25

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

  26

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

  27

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

  28

  rad

  sa

  imenom

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  16

  jedan

  čovek

   

   

  jedan

  čovek

  su

  fotografije

  mog

  lica

  svakog

  14

  u

  mesecu

   

   

  umetnost

  bivanja

  i

  bivanje

  umetnosti

   

   

  autoportret

  lica

  i

  lice

  autoportreta

   

   

  autoportret

  vremena

  i

  vreme

  autoportreta

   

   

  rad

  sam

  počeo

  14

  jula

  1971

  i

  za

  ovih

  49

  godina

  sam

  napravio

  589

  fotografija

   

   

  jedan

  čovek

  je

  rad

  lica

   

   

  lice

  lica

  slava

  lica

   

   

  umetnost

  lica

  je

  lice

  umetnosti

   

   

  lice

  svega

  što

  je

  lice

   

   

  lice

  reči

   

  lice

  ljubavi

   

  lice

  slobode

   

  lice

  istine

   

  lice

  dobrote

   

  lice

  lepote

   

  lice

  odanosti

   

  lice

  čednosti

   

   

  lice

  zemlje

   

  lice

  vode

   

  lice

  vazduha

   

  lice

  svetlosti

   

   

  lice

  svakog

  bića

   

  lice

  svemira

   

   

  sve

  su

  to

  lica

  jednog

  čoveka

   

   

  jedan

  čoveče

  ti

  si

  ništa

  ili

  bog

   

   

  ako

  si

  ništa

  ti

  si

  slava

  boga

   

   

   

   ako

  si

  bog

  ti

  si

  lice

  boga

   

   

  lice

  boga

  drug

  boga

   

  drug

  boga

  ljubav

  boga

   

  ljubav

  boga

  sloboda

  boga

   

  sloboda

  boga

  istina

  boga

   

  istina

  boga

  ja

  sam

  ti

  si

  ja

  sam

  bog

  boga

   

  ja

  sam

  ti

  si

  ja

  sam

  bog

  bog

  bogom

  bogu

  bog

  boga

   

  bog

  bogom

  bogu

  bog

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  boga

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  jednog

  čoveka

   

   

  davanje

  očovečuje

   

  primanje

  obožuje

   

   

  jedan

  čovek

  je

  očovečenje

  prvih

  pedeset

  godina

  14. jul 1971-14. jul 2021

   

   

  jedan

  čovek

  je

  oboženje

  posle

  pedeset

  godina

  očovečenja

  daće

  bog

  14. jul 2021-večnost

   

   

  jedan

  čovek

  je

  vreme

  koje

  se

  podaje

  licu

  lice

  koje

  se

  podaje

  vremenu

   

   

  vreme

  na

  licu

   

  lice

  vremena

   

   

  jedan

  čovek

  je

  umetnost

  strpljivosti

  i

  strpljivost

  u

  umetnosti

   

   

  u

  jednom

  čoveku

  su

  svi

  ljudi

  u

  svim

  ljudima

  su

  sva

  bića

  u

  svim

  bićima

  je

  svako

  biće

  u

  svakom

  biću

  je

  bog

   

   

  jedan

  čovek

  jedan

  bog

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  lice

  imena

  na

  svakom

  licu

  i

  u

  svakom

  imenu

   

   

   

   

  6. AVGUST 2020.

  25813

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  15

  tvoj

  dom

   

   

  ako

  bude

  tebe

  biće

  i

  doma

  za

  tebe

   

   

  tvoj

  dom

  je

  pupoljak

  pahulja

  pupoljak

  pahulja

  je

  dom

  svim

  bićima

   

   

  tvoj

  dom

  je

  svaka

  moja

  knjiga

   

  tvoj

  dom

  je

  svako

  moje

  delo

   

  tvoj

  dom

  je

  svako

  moje

  hodanje

   

  tvoj

  dom

  je

  svaka

  moja

  reč

   

   

  tvoj

  dom

  je

  moja

  vera

  u

  tebe

   

   

  tvoj

  dom

  je

  dom

  sajta

  miroslavmandic.name  

   

  tvoj

  dom

  je

  dom

  večne

  umetnosti

   

  tvoj

  dom

  je

  dom

  ekonomije

  savesti

   

  tvoj

  dom

  je

  dom

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

  tvoj

  dom

  je

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

  tvoj

  dom

  je

  sveti

  žigolo 

   

   

  tvoj

  dom

  su

  i

  sledećih

  dvadesetak

  minuta

  u

  kojima

  ću

  hronološki

  poređati

  nekoliko

  meni

  dragih

  ljudi

   

   

  apostol

  pavle

  oko 5-oko 67

   

  tertulijan

  oko 160-oko 225

   

  plotin

  204-270

   

  porfirije

  233-309

   

  avgustin

  354-430

   

  proklo

  412-485

   

  pseudo

  dionisije

  areopagit

  5 vek

   

   

  eto

  od

  sad

  su

  i

  njih

  sedmorica

  tvoj

  dom

   

   

  tvoj

  dom

  su

  svi

  oni

  kojima

  sam

  se

  divio

  i

  kojima

  se

  divim

   

   

  tvoj

  dom

  su

  tri

  dana

  u

  kojima

  je

  nastala

  knjiga

  o

  putu

  i

  vrlini

  posle

  koje

  je

  lao

  ce

  nestao

  u

  pustinji

   

   

  tvoj

  dom

  su

  fotografije

  roberta

  valzera

  u

  snegu

   

   

  svaka

  ptica

  koju

  ugledaš

  u

  letu

  je

  tvoj

  dom

   

   

  moja

  žudnja

  za

  beskućništvom

  je

  tvoj

  dom

   

   

  moja

  žudnja

  za

  lepotom

  je

  tvoj

  dom

   

   

  moja

  žudnja

  za

  dobrotom

  je

  tvoj

  dom

   

   

  moja

  žudnja

  za

  svemirom

  je

  tvoj

  dom

   

   

  moja

  žudnja

  za

  bogom

  je

  tvoj

  dom

   

   

  moja

  žudnja

  za

  kopiladima

  je

  tvoj

  dom

   

   

  tvoj

  dom

  je

  sve

  ono

  što

  je

  muž

  u

  ženi

  i

  žena

  u

  mužu

   

   

  ja

  sam

  muž

  i

  muškarac

  baš

  zato

  što

  ne

  posedujem

  ništa

  osim

  doma

  tvog

   

   

  ja

  sam

  u

  tebi

   

  ti

  si

  u

  raju

  mom

   

   

  moja

  adresa

  je

  u

  tvom

  srcu

   

  tvoj

  dom

  je

  u

  srcu

  mom

   

   

  biti

  biti

  i

  samo

  biti

  to

  je

  tvoj

  dom

  u

  životu

  mom

   

   

  ljubiti

  ljubiti

  i

  samo

  ljubiti

  to

  je

  tvoj

  dom

  u

  ljubavi

  mojoj

   

   

  bog

  bog

  samo

  bog

  to

  je

  tvoj

  dom

  u

  bou

  miu

  boumiumaubou

  mau

  bou

  bogu

  mom

   

   

  tvoj

  dom

  je

  moja

  žudnja

  da

  sva

  bića

  i

  svako

  biće

  ima

  dom

   

   

  tvoj

  dom

  je

  realniji

  od

  bilo

  kog

  doma

  tvog

   

   

  ja

  sam

  tvoj

  dom

   

   

  ponizno

  i

  bezuslovno

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  zagrljaj

  za

  strahove

  tvoje

  i

  nežnost

  za

  stidove

  tvoje

  su

  dom

  tvoj

   

   

   

  5. AVGUST 2020.

  25812

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  14

  sveti

  žigolo

   

   

  ako

  bude

  nekog

  biće

  i

  doma

  za

  bezdomnog

  svetog

  žigola

   

   

  sveti

  žigolo

  je

  moje

  uživanje

  u

  dobroti

   

   

  potreba

  mog

  života

  da

  i

  sam

  budem

  dobar

  i

  budem

  dobrota

  drugome

   

   

  ja

  sam

  javno

  dobro

   

   

  dobro

  svemirske

  prašine

   

   

  dobro

  ponude

  svako

  neka

  zna

  da

  bih

  jako

  voleo

  da

  mu

  pomognem

   

   

  ja

  sam

  sveti

  žigolo

  ideje

   

  sveti

  žigolo

  izvora

   

  sveti

  žigolo

  pobune

   

  sveti

  žigolo

  orgazma

   

  sveti

  žigolo

  miline

   

  sveti

  žigolo

  ljubavi

  slobode

  istine

   

  sveti

  žigolo

  pesme

  umetnosti

  muzike

   

  sveti

  žigolo

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  ja

  sam

  sveti

  žigolo

  pesnik

   

  sveti

  žigolo

  umetnik

   

  sveti

  žigolo

  lutalica

   

  sveti

  žigolo

  filozof

   

  sveti

  žigolo

  monah

   

  sveti

  žigolo

  prosjak

   

  sveti

  žigolo

  luda

   

   

  sveti

  žigolo

  ljubavnik

   

  sveti

  žigolo

  mistik

   

  sveti

  žigolo

  vrtlar

   

  sveti

  žigolo

  čobanin

   

  sveti

  žigolo

  heroj

   

  sveti

  žigolo

  rudar

   

  sveti

  žigolo

  hodač

   

   

  sveti

  žigolo

  pacifista

   

  sveti

  žigolo

  dobro

  dete

   

  sveti

  žigolo

  odbeglo

  dete

   

  sveti

  žigolo

  dečavojčica

   

  sveti

  žigolo

  zatvorenik

   

  sveti

  žigolo

  kurva

   

  sveti

  žigolo

  boginja

   

   

  ja

  sam

  sveti

  žigolo

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

  sveti

  žigolo

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

  sveti

  žigolo

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  ja

  sam

  najskuplji

  žigolo

  što

  znači

  besplatan

   

   

  sveti

  žigolo

  kurvi

   

  kurva

  svetom

  žigolu

   

   

  dati

  sebe

  nekom

  je

  mnogo

  više

  nego

  bilo

  šta

  nekom

  dati

   

   

  primiti

  u

  sebe

  nekog

  je

  mnogo

  više

  nego

  u

  kuću

  nekog

  primiti

   

   

  bivanje

  je

  davanje

   

  ljubljenje

  je

  podavanje

   

   

  svako

  ko

  oseća

  da

  bih

  mogao

  bilo

  šta

  da

  mu

  pomognem

  neka

  zna

  tu

  sam

  zauvek

  za

  tebe

  da

  ti

  pomognem

  i

  podstaknem

  te

   

  da

  bivaš

  i

  bivanje

  drugom

  budeš

   

  da

  ljubiš

  i

  ljubljena

  i

  ljubljen

  budeš

   

  da

  preduzmeš

  i

  preduzeće

  budeš

   

  da

  daješ

  i

  primaš

   

  da

  sebe

  daješ

  i

  da

  se

  podaješ

   

  da

  budeš

  samopouzdanje

  sebi

  i

  samopouzdanje

  drugome

   

  da

  budeš

  sve

  i

  svako

  i

  budeš

  svima

  sve

  i

  svako

   

   

  ja

  sam

  sveti

  žigolo

  gorčina

  svih

  odbačenih

  zaboravljenih

  neprimećenih

  zabranjenih

  zatvorenih

  nemoćnih

  neželjenih

  nevažnih

  bolesnih

  gorčina

  kojom

  ljubim

  i

  isceljujem

  jer

  gorko

  isceljuje

  svakog

   

   

  ja

  sam

  sveti

  žigolo

  svečanih

  nedeljnih

  ručkova

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

   

   

  ja

  sam

  i

  sveti

  žigolo

  i

  obični

  žigolo

  jer

  sam

  se

  usudio

  ne

  samo

  da

  budem

  žigolo

  nego

  i

  da

  pevam

  ja

  sam

  bog

   

   

  ja

  sam

  bog

  je

  podavanje

  bogu

   

   

  kurva

  i

  žigolo

  su

  božije

  podavanje

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  život

  je

  žigolo

  ljubavi

  ljubav

  je

  kurva

  bogu

   

   

   

  4. AVGUST 2020.

  25811

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  13

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

   

  ako

  bude

  nekog

  biće

  i

  doma

  za

  ujedinjena

  bića

  svemira

   

   

  ujedinjena

  bića

  svemira

  su

  ljubav

  svemira

  za

  svako

  biće

  u

  svemiru

  i

  ljubav

  svih

  bića

  za

  svemir

   

   

  svet

  ljubavi

   

   

  sve

  ono

  što

  može

  da

  učini

  samo

  jedno

  biće

  u

  svakom

  biću

  je

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  je

  dom

  svih

  bića

   

  dom

  svih

  vrsta

   

  dom

  svih

  rasa

   

  dom

  svih

  naroda

   

  dom

  svih

  porodica

   

  dom

  svih

  profesija

   

  dom

  svih

  država

   

   

  kosmos

   

  dom

  anarhije

   

  dom

  harmonije

   

  raj

   

   

  jedno

  je

  sve

  svemu

   

  sve

  je

  jedno

  jednom

   

   

  raj

  je

  jedini

  dom

  bića

   

   

  jedino

  što

  je

  u

  ovom

  svetu

  uzbudljivije

  od

  borbe

  je

  divljenje

  boljem

   

  jedino

  što

  je

  uzbudljivije

  od

  divljenja

  boljem

  je

  biti

  jedan

  jedini

  najbolji

  svako

  biće

  je

  najbolje

   

  najbolji

  su

  samo

  oni

  koji

  se

  udružuju

  da

  bi

  bili

  bolji

  od

  drugih

  i

  to

  samo

  za

  neke

   

  najbolji

  je

  pak

  onaj

  koji

  se

  ne

  udružuje

  da

  bi

  mogao

  da

  bude

  biće

  samo

  za

  sve

  i

  svakoga

   

  jedino

  što

  je

  uzbudljivije

  od

  biti

  najbolji

  je

  biti

  najkrhkiji

   

  jedino

  što

  je

  uzbudljivije

  od

  biti

  najkrhkiji

  je

  biti

  najpažljiviji

   

  jedino

  što

  je

  uzbudljivije

  od

  biti

  najpažljiviji

  je

  biti

  najmiliji

   

  jedino

  što

  je

  uzbudljivije

  od

  biti

  najmiliji

  je

  biti

  bog

   

  jedino

  što

  je

  uzbudljivije

  od

  biti

  bog

  je

  biti

  bog

  u

  svemu

   

  jedino

  što

  je

  uzbudljivije

  od

  biti

  bog

  u

  svemu

  je

  biti

  bog

  u

  svakom

   

  jedino

  što

  je

  uzbudljivije

  od

  biti

  bog

  u

  svakom

  je

  ljubiti

  boga

  ko

  god

  bio

  bog

   

   

  ujedinjena

  bića

  svemira

  su

  nadahnuće

  za

  sva

  bića

  bilo

  gde

  da

  su

  da

  budu

  ujedinjena

  u

  svakom

  biću

   

   

  ujedinjena

  bića

  svemira

  su

   

  bezgranična

  ljubav

   

  beskrajna

  sloboda

   

  besmrtna

  istina

   

   

  svemir

  sam

  ja

  ja

  sam

  svemir

   

   

  ujedinjena

  bića

  svemira

  se

  skupljaju

  svake

  nedelje

  na

  svečanom

  nedeljnom

  ručku

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

   

   

  jedna

  jedina

  porodica

  je

  slava

  bića

   

  svakog

  bića

   

  svako

  biće

  je

  ljubav

  bića

  za

  boga

   

  boga

  bića

   

   

  ujedinjena

  bića

  svemira

  su

  jedina

  reprezenracija

  za

  koju

  navijam

   

   

  jedna

  jedina

  reprezentacija

  na

  jednim

  jedinim

  olimpijskim

  igrama

  svemira

   

  igrama

  igre

  a

  ne

  takmičenja

   

  igrama

  bivanja

  a

  ne

  pobeđivanja

   

   

  bez

  hleba

  i

  igara

  nego

  sa

  hlebom

  vinom

  posteljom

  putem

  ružom

  preduzećem

  hramom

  i

  oboženjem

   

   

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  je

  dom

  svih

  onih

  koji

  žude

  za

  idealima

  i

  žive

  ih

   

   

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  je

  dom

  ljubavi

  slobode

  istine

   

  slobode

  bratstva

  jedinstva

   

  besplatnosti

  bezkorisnosti

  bezvlasništva

   

  ne-znanja

  ne-nasilja

  ne-moći

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  sreća

  na

  prašnjavom

  makadamskom

  putu

  pod

  vrelim

  avgustovskim

  suncem

   

   

   

   

  3. AVGUST 2020.

  25810

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  12

  dom

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  ako

  bude

  nekog

  biće

  i

  doma

  za

  sve

  ono

  što

  ti

  je

  potrebno

  da

  jesi

  svakog

  dana

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

   

   

  sve

  mi

  se

  više

  sviđa

  taj

  svakidašnji

  hleb

  hleba

   

  to

  svakidašnje

  vino

  vina

   

  ta

  svakidašnja

  postelja

  postelje

   

  taj

  svakidašnji

  put

  puta

   

  ta

  svakidašnja

  ruža

  ruže

   

  to

  svakidašnje

  preduzeće

  preduzeća

   

  taj

  svakidašnji

  hram

  hrama

   

   

  ta

  svakodnevna

  ponuda

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  predueće

  hrama

  svakom

  biću

  u

  svemiru

   

   

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  su

  bokor

  hleba

  vina

  postelja

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  su

  savest

  hleba

  vina

  postelja

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  su

  svest

  hleba

  vina

  postelja

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  su

  svemir

  hleba

  vina

  postelja

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  umesto

  da

  brinem

  o

  hlebu

  vinu

  postelji

  putu

  ruži

  preduzeću

  hramu

  za

  sebe

  ja

  sam

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  za

  drugog

   

   

  hleb

  je

  vino

   

  vino

  je

  postelja

   

  postelja

  je

  put

   

  put

  je

  ruža

   

  ruža

  je

  preduzeće

   

  preduzeće

  je

  hram

   

   

  sva

  moja

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  su

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  za

  tebe

  i

  sva

  bića

   

   

  hleb

  je

  otac

  sve

  hrane

   

  vino

  je

  majka

  svih

  pića

   

  postelja

  je

  čedo

  svih

  stvorenja

   

  put

  je

  muž

  svim

  bićima

   

  ruža

  je

  žena

  svim

  bićima

   

  preduzeće

  je

  drug

  svim

  bićima

   

  hram

  je

  bog

  svim

  bićima

   

   

  hleb

  zemlje

  moje

   

  vino

  vode

  moje

   

  postelja

  vazduha

  mog

   

  put

  svetlosti

  moje

   

  ruža

  ljubavi

  moje

   

  preduzeće

  slobode

  moje

   

  hram

  istine

  moje

   

   

  hleb

  tela

  svih

  bića

   

  vino

  osećanja

  svih

  bića

   

  postelja

  mišljenja

  svih

  bića

   

  put

  volje

  svih

  bića

   

  ruža

  vere

  svih

  bića

   

  preduzeće

  ljubavi

  svih

  bića

   

  hram

  stvaranja

  svih

  bića

   

   

  hleb

  narodne

  umetnosti

   

  vino

  akademske

  umetnosti

   

  postelja

  talentovane

  umetnosti

   

  put

  genijalne

  umetnosti

   

  ruža

  anonimne

  umetnosti

   

  preduzeće

  umetnosti

  svih

  bića

   

  hram

  večne

  umetnosti

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  tvoj

  hram

  preduzeće

  ruža

  put

  postelja

  vino

  hleb

  i

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

  svim

  bićima

   

   

   

  2. AVGUST 2020.

  25809

  dan

  mog

  života

   

   

  voljeni

  moji

  dobrodošli

  svi

  na

  svečani

  nedeljni

  ručak

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

   

   

  svi

  baš

  svi

   

   

  živeli

   

   

  nazdravljam

  svakom

  tek

  rođenom

  stvorenju

  bilo

  gde

  u

  svemiru

   

  ljubav

  sloboda

  istina

  smo

  mu

   

  svi

  mi

  smo

  mu

  sluge

   

  svi

  mi

  smo

  mu

  naručje

   

  svi

  mi

  smo

  mu

  inspiracija

   

  svi

  mi

  smo

  mu

  nadhnuće

   

  svi

  mi

  smo

  mu

  novac

   

  svi

  mi

  smo

  mu

  dom

   

  svi

  mi

  smo

  mu

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzeće

  hram

   

  svi

  mi

  smo

  mu

  bog

   

  jer

   

  svi

  mi

  i

  svako

  od

  nas

  zavisi

  samo

  od

  njega

  svakog

  tek

  rođenog

  stvorenja

  bilo

  gde

  u

  svemiru

  u

  svakom

  trenu

  tek

  rođenog

  boga

   

   

  ljubim

  vas

  voljeni

  moji

   

  svi

  smo

  mi

  jedna

  koža

   

  koža

  svih

  bića

   

  koža

  svemira

   

  koža

  spajanja

  i

  venčavanja

   

   

  kao

  što

  svi

  vidite

  sam

  sam

   

   

  ali

   

   

  kao

  što

  osećate

  u

  ovom

  trenutku

  sva

  bića

  su

  u

  srcu

  svakog

  od

  vas

   

  jer

   

  šta

  bi

  bila

  dobrota

  i

  lepota

  ako

  ne

  baš

  to

  da

  samo

  ti

  čuvaš

  najveće

  i

  da

  najveće

  služi

  samo

  tebi

   

   

  volim

  te

   

   

  kad

  mi

  srce

  zatreperi

  kukovi

  svih

  bića

  se

  ljuljaju

  sami

   

   

  biti

  jedno

  u

  drugome

  ima

  li

  lepšeg

  plesa

  ima

  li

  lepše

  pesme

   

   

  voljeni

  hvala

  vam

  svima

  što

  svake

  nedelje

  svi

  dođete

  na

  svečani

  nedeljni

  ručak

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

   

   

  svet

  novi

  se

  rađa

  ne

  samo

  iz

  pepela

  nego

  iz

  samog

  početka

  jer

  svako

  od

  vas

  je

  početak

  iz

  koga

  nastaje

   

  novi

  svet

   

  novi

  novac

   

  nova

  ljubav

   

  nova

  sloboda

   

  nova

  istina

   

   

  novo

  jednog

  jedinog

  početka

   

   

  početka

  pupoljka

  svih

  bića

   

   

  voljeni

  kao

  što

  vidite

  upravo

  sam

  zalio

  vodene

  boje

  da

  mi

  ne

  budu

  suviše

  suve

  i

  ispucale

  za

  večerašnje

  stvaranje

  slike

   

   

  kao

  što

  vidite

  upravo

  sam

  upalio

  rešo

  sa

  posudom

  u

  kojoj

  su

  paprika

  praziluk

  peršun

  vegeta

  ulje

  za

  jednu

  osobu

   

   

  svi

  vi

  voljeni

  moji

  na

  svečanom

  nedeljnom

  ručku

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

  ste

  svedoci

  da

  su

  količine

  za

  jednu

  osobu

  dovoljne

  da

  se

  na

  svečanom

  nedeljnom

  ručku

  jedne

  jedine

  porodice
  svih

  bića

  za

  jednim

  jedinim

  stolom

  svemira

  nahrane

  sva

  bića

   

   

  živim

  hlebom

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  živim

  vinom

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  živom

  posteljom

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  živim

  putem

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  živom

  ružom

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  živim

  preduzećem

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  živim

  hramom

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  živim

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  živim

  boginjom

  u

  svakome

  za

  sve

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ja

  sam

  zanos

  samoćom

  u

  svakome

  za

  sve

  kojom

  hranim

  i

  opijam

  ljubavlju

  slobodom

  istinom

  svako

  i

  sva

  bića

   

   

   

   

  1. AVGUST 2020.

  25808

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  11

  dom

  ekonomije

  savesti

   

   

  ako

  bude

  nekog

  biće

  i

  doma

  za

  tebe

  ekonomijo

  savesti

  moja

   

   

  ekonomijo

  savesti

  kada

  sam

  u

  zatvoru

  u

  mladosti

  odlučio

  da

  se

  neću

  zaposliti

  jer

  sam

  žudeo

  za

  posvećenjem

  a

  ne

  radom

  brigu

  oko

  novca

  sam

  preobrazio

  u

  stvaranje

  novog

  novca

   

   

  stvaranje

  novog

  novca

  me

  je

  doveo

  do

  fiktivne

  ekonomije

   

  fiktivna

  ekonomija

  do

  ekonomije

  savesti

   

  ekonomija

  savesti

  do

  prosjačenja

   

  prosjačenje

  do

  hvala

  i

  molim

   

  hvala

  i

  molim

  do

  pupoljka

  novca

   

  pupoljci

  novca

  do

  kafa

  hrabrosti

   

  kafe

  hrabrosti

  do

  novčanica

  ljubavi

   

  novčanice

  ljubavi

  do

  novčanica

  slobode

   

  novčanice

  slobode

  do

  novčanica

  istine

   

  novčanice

  istine

  do

  novčanice

  kosmos

   

   

  novčanica

  kosmos

  je

  novac

  ekonomije

  savesti

   

   

  moja

  potreba

  da

  stvorim

  novčanicu

  ekonomije

  savesti

  novčanicu

  svih

  bića

  svemira

  je

  potreba

  za

  prapoverenjem

  i

  stvaranjem

   

   

  bog

   

   

  do

  sada

  sam

  stvorio

  sedam

  novčanica

  kosmos

   

   

  jedan

  kosmos

  mesečno

   

   

  zahvalnost

  svakog

  prvog

  u

  mesecu

  dobrim

  ljudima

  za

  novac

  koji

  mi

  daju

   

   

  dobri

  moji

  ljudi

  voljeni

  vi

  ste

  zlatna

  poluga

  novčanice

  kosmos

  za

  sva

  bića

   

   

  novčanicom

  kosmos

  sva

  bića

  imaju

  da

  priušte

  sebi

  hleb

  vino

  postelju

  put

  ružu

  preduzeće

  hram

  svakog

  dana

   

   

  novčanica

  kosmos

  je

  umetnost

  novčanice

   

   

  novčanica

  kosmos

  je

  novčanica

  umetnosti

   

   

  ekonomijo

  savesti

  ti

  si

  ekonomija

  koja

  zavisi

  od

  savesti

  svakog

  u

  mističnoj

  potrebi

  svakog

  da

  drugi

  ima

  više

  kad

  ti

  ima

  više

  imaće

  svako

  pa

  i

  ja

   

  kad

  ja

  ima

  više

  svako

  će

  imati

  manje

  pa

  i

  ti

  i

  ja

   

   

  ekonomijo

  savesti

  samo

  ti

  znaš

  da

  sve

  što

  je

  vredno

  ne

  može

  da

  se

  kupi

   

  i

   

  da

  sve

  ono

  što

  je

  najskuplje

  je

  besplatno

   

   

  ekonomijo

  savesti

  ti

  si

  besplatnost

  preobraženja

   

  imanja

  u

  bivanje

   

  bivanja

  u

  ljubljenje

   

  ljubljenja

  u

  oboženje

   

   

  ekonomijo

  savesti

  ti

  si

  moja

  ljubav

  za

  siromašne

  odbačene

  cigane

   

   

  ekonomijo

  savesti

  dok

  prolazim

  ovim

  ciganskim

  naseljima

  izkazujem

  svo

  moje

  divljenje

  za

  anticiganizam

  i

  u

  tvoje

  ime

  ekonomije

  savesti

  proglašavam

  se

  ciganinom

  i

  objavljujem

  prociganizam

   

   

  ekonomijo

  savesti

  ti

  si

  moje

  oduševljenje

  lepotom

  siromaštva

  i

  siromašnom

  lepotom

   

   

  ekonomijo

  savesti

  ti

  si

  me

  spasila

  od

  sveta

  i

  svetske

  ekonomije

   

   

  ekonomijo

  savesti

  ti

  si

  umetnost

  davanja

  i

  umetnost

  primanja

   

   

  ekonomijo

  savesti

  ti

  si

  umetnost

  prosjačenja

  mojih

   

   

  ekonomijo

  savesti

  ti

  si

  energija

  ljubavi

  u

  životu

  od

  rođenja

  do

  smrti

   

  1

  dobiti

   

  2

  dati

  se

   

  3

  davati

   

  4

  dati

  svoj

  život

   

  5

  primiti

  ljubav

   

  6

  podavati

  se

   

  7

  obožiti

  se

   

   

  ekonomijo

  savesti

  stvorio

  sam

  te

   

  da

  bih

  imao

  jako

  malo

   

  da

  sam

  sve

   

  da

  ljubim

  svakog

   

  da

  sam

  bog

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  iskaz

  ja

  sam

  bog

  a

  iskaz

  ja

  sam

  bog

  čisti

  jezik

  i

  obnavlja

  boga

  i

  reč

  boga

  u

  svakoj

  reči

   

   

   

  31. JUL 2020.

  25807

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  10

  dom

  večne

  umetnosti

   

   

  ako

  bude

  nekog

  biće

  i

  doma

  za

  tebe

  večna

  umetnosti

   

   

  večna

  umetnosti

  ti

  si

  venčanje

  negativne

  teologije

  i

  pozitivne

  teologije

  u

  teoriji

  svakog

  tek

  rođenog

  bića

   

   

  sistem

  večne

  umetnosti

  je

  moja

  napaljenost

  teorijom

  na

  živi

  život

   

  baš

  kao

  što

  je

  moj

  život

  napaljen

  na

  živu

  teoriju

   

   

  večna

  umetnosti

  ti

  si

  put

  svetlosti

  kojim

  hodam

  i

  koji

  me

  vodi

   

   

  dome

  večne

  umetnosti

  ti

  si

  svaki

  beskućnik

  u

  kome

  prebiva

  dobrota

  da

  bi

  lepoti

  bilo

  dobro

   

   

  večna

  umetnosti

  ti

  si

  narodna

  umetnost

  ti

  si

  akademska

  umetnost

  ti

  si

  talentovana

  umetnost

  ti

  si

  genijalna

  umetnost

  ti

  si

  anonimna

  umetnost

  ti

  si

  umetnost

  svih

  bića

  ti

  si

  večna

  umetnost

   

   

  večna

  umetnosti

  ti

  si

  i

  samo

  večna

  umetnost

   

   

  večna

  umetnosti

  ti

  si

  bog

   

   

  večna

  umetnosti

  ti

  si

  ono

  što

  u

  ovom

  trenu

  jesam

  a

  jesam

  večna

  umetnost

   

   

  umetnost

  boga

  boga

  umetnosti

   

   

  umetnost

  boga

  boga

  umetnosti

  je

  večna

  umetnost

  svakog

   

   

  svakog

  ko

  jeste

   

  svakog

  ko

  peva

   

  svakog

  ko

  stvara

   

  svakog

  ko

  hoda

   

  svakog

  ko

  ljubi

   

  svakog

  ko

  se

  podaje

   

   

  umetnost

  boga

  boga

  umetnosti

  je

  večna

  umetnost

  u

  svakom

  ko

  se

  bivanjem

  pevanjem

  stvaranjem

  hodanjem

  ljubljenjem

  podavanjem

  obožuje

   

   

  večna

  umetnosti

  pre

  ruže

  lutanja

  do

  moje

  četrdesete

  godine

  sam

  bio

  pevao

  stvarao

   

  narodnu

  umetnost

   

  akademsku

  umetnost

   

  i

   

  talentovanu

  umetnost

   

   

  ruža

  lutanja

  1991-2001

  je

  genijalna

  umetnost

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  2005-2017

  je

  anonimna

  umetnost

   

   

  pupoljak

  hodanja

  2010-2020

  je

  umetnost

  svih

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  24/7/365

  je

  večna

  umetnost

   

   

  večna

  umetnosti

  voleo

  bih

  da

  ponekad

  u

  domu

  večne

  umetnosti

  ako

  ga

  bude

  bilo

  nekom

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

  pričam

  sa

  božanskim

  uživanjem

  o

  večnoj

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  teorije

  teorije

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  bivanja

  bivanja

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  pesme

  pesme

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  umetnosti

  umetnosti

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  hodanja

  hodanja

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  muzike

  muzike

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  ljubljenja

  ljubljenja

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  podavanja

  podavanja

  umetnosti

   

   

  umetnosti

  oboženja

  oboženja

  umetnosti

   

   

  ljubim

  te

  večna

  umetnosti

  moja

   

  večna

  umetnosti

  žive

  teorije

   

  večna

  umetnosti

  živog

  bivanja

   

  večna

  umetnosti

  žive

  pesme

   

  večna

  umetnosti

  žive

  umetnosti

   

  večna

  umetnosti

  živog

  hodanja

   

  večna

  umetnosti

  žive

  muzike

   

  večna

  umetnosti

  živog

  ljubljenja

   

  večna

  umetnosti

  živog

  podavanja

   

  večna

  umetnosti

  živog

  boga

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  moja

  odvajanja

  ljubavlju

  od

  tebe

  su

  uvek

  uvećavanje

  ljubavi

  za

  tebe

  i

  mnogo

  je

  više

  božanske

  ljubavi

  u

  tom

  odvajanju

  od

  vezanosti

  životom

   

   

   

  30. JUL 2020.

  25806

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  9

  dom

  sajta

  miroslavmandic.name

   

   

  ako

  bude

  nekog

  biće

  i

  doma

  za

  sajt

  miroslavmandic.name

   

   

  dome

  sajta

  miroslavmandic.name

  ako

  bude

   

  doma

  pupoljka

  pahulje

   

  doma

  večne

  umetnosti

   

  doma

  ekonomije

  savesti

   

  doma

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

  doma

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

  bezdomnosti

  svetog

  žigola 

   

  tvog

  doma

   

  biće

  doma

  i

  za

  tebe

  sajte

  miroslavmandic.name

   

   

  u

  centru

  pupoljka

  pahulje

  je

  sajt

  miroslavmandic.name

   

  u

  sajtu

  miroslavmandic.name

  je

  sve

  pupoljka

  pahulje

   

   

  sajt

  miroslavmandic.name

  je

  na

  internetu

   

  dom

  sajta

  miroslavmandic.name

  je

  na

  ekranu

  u

  fizičkom

  svetu

  pupoljka

  pahulje

   

   

  idem

  da

  hodam

  da

  bih

  te

  oživeo

  dome

  sajta

  miroslavmandic.name

   

   

  ugledah

  ove

  crvene

  ruže

  i

  pomislih

  svaka

  ruža

  je

  dom

  moj

   

   

  volim

  dom

  samo

  da

  bih

  svakom

  bio

  dom

  i

  da

  bi

  svako

  biće

  imalo

  dom

  i

  bilo

  svima

  dom

   

   

  ljubav

  je

  jedini

  dom

   

   

  vrućina

  je

   

  znojim

  se

   

  mokra

  mi

  je

  kosa

   

   

  sve

  više

  ljubavi

  a

  sve

  manje

  koristi

  i

  svet

  će

  biti

  spašen

  sve

  manje

  ljubavi

  pak

  a

  sve

  više

  koristi

  i

  eto

  svetske

  pandemije

  smrti

   

   

  dome

  sajta

  miroslavmandic.name

  i

  tebi

  je

  potrebna

  ljubav

  i

  zato

  uživam

  u

  ovom

  sporom

  hodanju

  zemunskim

  ulicama

  ljubeći

  sve

  što

  vidim

   

   

  ljubeći

  sve

  što

  vidim

  i

  svakog

  ko

  ljubi

  osećam

  svako

  ko

  ljubi

  je

  srce

  svih

  bića

   

   

  osećam

  kako

  je

  ovaj

  spori

  hod

  dom

  sajtu

  miroslavmandic.name

  kao

  što

  je

  i

  sajt

  miroslavmandic.name

  dom

  svakom

   

   

  plačem

  da

  budem

  manje

  sam

   

   

  u

  tihoj

  ulici

  vojni

  put

  čujem

  zvuke

  mojih

  koraka

  o

  asfalt

  i

  osećam

  to

  hoda

  svemir

  i

  ja

  više

  nisam

  sam

   

   

  moja

  samoća

  i

  moja

  tuga

  plaču

  od

  sreće

   

   

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

  ti

  znaš

  da

  te

  ljubim

   

   

  sve

  što

  jeste

  zna

  da

  ga

  ljubim

   

   

  nežno

  mislim

  i

  ljubim

  viruse

  i

  bakterije

   

   

  nežno

  ljubim

  svakog

  ko

  je

  nevoljen

   

   

  zaista

  je

  predivno

  biti

  sve

   

   

  ovih

  pet

  kamioneta

  sa

  isečenim

  drvima

  za

  zimu

  koji

  čekaju

  kupce

   

   

  budućnost

  ne

  postoji

  bez

  ljubavi

  sad

   

   

  budućnosti

  ljubim

  te

  sad

   

   

  dome

  sajta

  miroslavmandic.name

  ti

  postojiš

  već

  sad

   

   

  plačem

   

  plač

  me

  otvara

  smehu

   

   

  smejem

  se

   

  smeh

  me

  otvara

  plaču

   

   

  ja

  sam

  beskrajna

  radost

  sveta

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pupoljci

  ljubičastih

  magnolija

  vi

  ste

  moja

  hrabrost

  da

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

   

   

   

  29. JUL 2020.

   25805

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  voleti

  sve

  i

  voleti

  sve

  više

  to

  je

  kosmogonija

  mog

  dana

  svakog

  dana

  pa

  i

  ovog

  dana

  u

  kome

  počinjem

  da

  pišem

  o

  sledećih

  osam

  stvari

  koje

  ću

  raditi

  ako

  bude

  bilo

  boginje

  ili

  bilo

  koga

  ko

  želi

  da

  mi

  da

  svoj

  život

  ili

  tebe

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

   

   

  tih

  osam

  stvari

  su

   

  8

  dom

  pupoljka

  pahulje

   

  9

  dom

  sajta

  miroslavmandic.name  

   

  10

  dom

  večne

  umetnosti

   

  11

  dom

  ekonomije

  savesti

   

  12

  dom

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

  13

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

  14

  bezdomnost

  svetog

  žigola 

   

  15

  tvoj

  dom

   

   

  8

  dom

  pupoljka

  pahulje

   

   

  ako

  bude

  nekog

  biće

  i

  doma

  za

  pupoljak

  pahulju

   

   

  dom

  pupoljka

  pahulje

  je

  u

  bilo

  kome

  jer

  pupoljak

  pahulja

  je

  dom

  svakome

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  čedo

  moje

  pesme

  umetnosti

  hodanja

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  sva

  čeda

  mojih

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  pesma

  umetnost

  hodanje

  za

  svako

  i

  sva

  bića

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  u

  tebi

  je

  ljubav

  sloboda

  istina

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  početak

  i

  kraj

  ali

  si

  pre

  svega

  vaskrsenje

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  svim

  onim

  što

  sam

  stvorio

  ti

  si

  svakom

  i

  svim

  bićima

  hleb

  vino

  postelja

  put

  ruža

  preduzaće

  hram

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  sve

  ono

  što

  sam

  stvorio

  sačuvano

  je

  u

  tebi

  za

  svako

  i

  sva

  bića

  u

  svemiru

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  u

  tebi

  je

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  pupoljak

  novog

  sveta

  i

  nove

  umetnosti

   

  živi

  svet

  žive

  ljubavi

   

  živa

  umetnost

  živog

  boga

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  sva

  moja

  dela

  kao

  jedno

  delo

   

  kao

  jedna

  muzika

  svih

  mojih

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  inspiracija

  i

  izvor

  svakome

  ko

  oseća

  da

  dobrota

  i

  lepota

  sveta

  zavise

  samo

  od

  njega

  samog

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  sve

  vidljivo

  i

  sve

  nevidljivo

  što

  sam

  stvorio

   

  pitanje

  kako

  i

  zašto

  da

  ti

  pupoljče

  pahuljo

  postojiš

  u

  svetu

  i

  svemiru

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  bog

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  treptaj

  krhkosti

  u

  mirisu

  praživota

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  običnost

  i

  nevažnost

  jer

  sve

  ono

  što

  je

  učenost

  i

  važnost

  ne

  doseže

  do

  boga

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  odvojio

  sam

  sebe

  i

  tebe

  od

  ljudi

  i

  predao

  nas

  svim

  bićima

   

  odvojio

  sam

  sebe

  i

  tebe

  od

  ljudi

  da

  bih

  spasao

  čoveka

  od

  čovekove

  civilizacije

  a

  pogotovo

  da

  bih

  spasao

  sva

  bića

  od

  čovečanstva

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  ti

  si

  obnovljeni

  raj

   

   

  pupoljče

  pahuljo

  predajem

  te

  u

  ruke

   

  bogu

   

  boginji

   

  bilo

  kom

  biću

   

  svim

  bićima

   

  svakom

  biću

  koje

  želi

  da

  mi

  da

  svoj

  život

   

  tebi

  ti

  ko

  god

  da

  si

  ti

   

   

  i

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pupi

  me

  pahuljo

  pahuljaj

  me

  pupoljče

   

   

  28. JUL 2020.

  25804

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  7

  boginja

   

   

  ti

  si

  moja

  boginja

  jer

  me

  oslobađaš

  od

  sebe

  i

  ispunjavaš

  bogom

   

   

  boginjo

  moja

  ti

  si

  svako

  ko

  rađa

  boga

  da

  bi

  bogu

  bila

  boginja

  a

  ne

  da

  bi

  bila

  bog

   

   

  boginjo

  moja

  ti

  si

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  koji

  je

  boginja

  bogu

   

   

  boginjo

  moja

  ti

  si

  sve

  ono

  što

  je

  svaka

  odbačena

   

   

  boginjo

  moja

  ti

  si

  podavanje

  boginje

  i

  boginja

  podavanja

   

   

  boginjo

  moja

  ti

  si

  duboki

  miris

  ruže

  na

  pravom

  beskrajnom

  putu

  mom

   

   

  boginjo

  moja

  ti

  si

  i

  put

  i

  svratište

  i

  kapelica

  na

  putu

  i

  hleb

  i

  vino

  i

  postelja

  i

  put

  i

  ruža

  i

  preduzeće

  i

  hram

  i

  dom

  i

  pička

  moja

   

   

  boginjo

  moja

  ti

  si

  majka

  sestra