Bog Miroslav Mandić Bog

pesma
pesma jednog imena
ime čoveka
ime boga
ime pesme
pevao sam je
od 6. januara 2005. do 24. jula 2017.
pevao sam je svakog dana osim nedeljom
33 pesme u danu
zovem ih blaženstva
198 blaženstava nedeljno
129600 blaženstava za dvanaest i po godina
129600 (360×360) blaženstava su formirala knjigu loptu
svemir
svemir pesme
svaki dan je obeležen brojem dana i datumom pevanja
prve tri knjige su odštampane
četvrta i peta knjiga su mi u kompjuteru
osam poslednjih knjiga je na sajtu
nadam se da će uskoro biti sve zajedno na sajtu

  Ti
  si

  362215

  pupoljak

  SADA JE ISTO SADA

  286. dan
  13. oktobar 2005.

  7915-7947

  blaženstva

   

  7915.

  Sada je isto sada, i nema drugog sada osim sada.

   

  2.

  Sada je važno da napišem sve o sada.

   

  3.

  Sada nastaje iz sada, i ne postoji ništa drugo osim sada, to je lepota sada.

   

  4.

  Sada se i ne može više ništa reći osim sada. Sada je tako malecno da

  svi beže iz sada. Sada je ono što Tii, prijatelju, kažeš da je bilo onda.

   

  5.

  Sada je ovo što Tii, prijatelju, ne vidiš da je sada.

   

  6.

  Sada Te napuštam prijatelju, da bih živeo Tvoje i moje sada.

   

  7.

  Sada se osmehujem, jer je sada živo.

   

  8.

  Sada neko puši. Sada neko gleda ljude. Sada neko hoda unaokolo.

   

  9.

  Sada slušam muziku, uvijam se ramenima,

  divim se glumcima i glumicama u porno filmovima.

   

  10.

  Sada sam raznežen i uzbuđen nad čudom prožimanja žene i muškarca.

   

  11.

  Sada sam zapanjen koliko je različito upravo to što nas čini istim.

   

  12.

  Sada je Tvoj stomak moj jastuk.

   

  13.

  Sada sa radošću gubim kao što sam oduvek i gubio,

  i radujem se pobedi kojoj svi gubici sa radošću služe.

   

  14.

  Sada su usne i usmine jedno.

   

  15.

  Sada pišem toplinom krvi.

   

  16.

  Sada je jesen i život počinje.

   

  17.

  Sada je više od sve prošlosti i sve budućnosti.

   

  18.

  Sada uvek mogu nastaviti i sada će prihvatiti sada.

   

  19.

  Sada je predavanje i prihvatanje. Ulivanje i izlivanje.

   

  20.

  Sada je i obilje vremena i svaka vrsta vremena.

   

  21.

  Sada nežno mislim na Tebe i osetim Tii i jesi nežnost.

   

  22.

  Sada se diram po uhu i osetim Tvoje uho.

   

  23.

  Sada idem napolje... sada sam se vratio. U tri tačke je stalo milion sada, ceo dan.

   

  24.

  Sada je događaj. Događaj je sada.

   

  25.

  Sada je stanje sada.

   

  26.

  Sada je sve što je bilo, i sve što će biti je sada.

   

  27.

  Sada je ljubav, a samo je ljubav sada.

   

  28.

  Sada je od rođenja do smrti. Od smrti do rođenja. Sada je od sada do sada.

   

  29.

  Sada je revnost, i sada je i ta lepa reč revnost.

   

  30.

  Sada je proces i delo sada.

   

  31.

  Sada Marlen Ditrih (Marlene Dietrich) peva Lili Marlen.

   

  32.

  Sada je blizu ponoći, i isto sada kao sada

  prepodne, kojim sam počeo da pišem o sada.

   

  33.

  SASASASASasasasasadadadadDADADADADA

   

   

    

  NASLOV KOJI JOŠ NI IME NEMA

  287. dan
  14. oktobar 2005.

  7948-7980

  blaženstva

   

  7948.

  Ustao sam, umio se, pišem... važno je da odmah počnem da pišem.

   

  2.

  Odmah je vrtlarenje sada.

   

  3.

  Odmah sam krenuo i onda i to me razlikuje

  i sada od različitih, i čini me istim sa istim.

   

  4.

  Kao i onda, i sada je odluka uzbudljiva i

  dramatična. Kao i onda i sada, odluka je odmah.

   

  5.

  Verujem da mi veruješ.

   

  6.

  Negde u daljini pada naš sneg.

   

  7.

  U Tvom srcu je moja sloboda.

   

  8.

  Sačekaj me, želim da Tii pogledam lice.

   

  9.

  Sačekaj me, samo dok Tii napišem da me sačekaš.

   

  10.

  besmisleni

  iskazi

  su

  dragi

  pesmi

   

  11.

  Odakle sam istekao, tamo ću i uteći.

   

  12.

  Pišem učeći se pisanju.

   

  13.

  Pisanju nema kraja.

   

  14.

  Nestaje u beskraju...

   

  15.

  ...u slobodi se iskupljujem za mladalački stid...

   

  16.

  Pišem uživajući u ponavljanju.

   

  17.

  Pišem da bih Te stvorio.

   

  18.

  Samo si Tii lepo biće.

   

  19.

  Tii si moje mladunče, sazrela dobrotom i lepotom, ženo moja.

   

  20.

  Tii ne možeš živeti bez mene i možeš živeti kako hoćeš.

   

  21.

  Primećujem da pišem samo jedno, jer sve što pišem je ponavljanje.

   

  22.

  Sačekaj me, sačekaj me, dok iz ponavljanja ne izađem.

   

  23.

  To nisam želeo da napišem, ali me je to ponelo.

   

  24.

  Klanjam se tome što me je ponelo.

   

  25.

  Pišem da ne bi od mene ostalo ništa, da bih sav bio Tii.

   

  26.

  Tii znaš da Te volim od svog rođenja, jer si mi Tii to otkrilo.

   

  27.

  Prošla je ponoć. Pre dvadeset pet godina sam se odlučio, isto

  posle ponoći, da se ponovo bavim umetnošću, i posvetim joj se.

   

  28.

  Da nije bilo te noći i te odluke, ne bih nikada napisao ovo blaženstvo.

   

  29.

  Da nije ove noći, ne bih napisao ovo blaženstvo.

   

  30.

  Da nije ovog umora, ne bi bilo umora u ovom blaženstvu.

   

  31.

  Da ne slušam Bili Holidej, ne bi bilo ni ovog blaženstva.

   

  32.

  Da nije ovog ponavljanja, ne bih stigao do usana kojima peva Bili Moje Holidej.

   

  33.

  Da nije jeste, ne bi ni bilo ono što je bilo, niti bi bilo ono što će biti.

   

   

    

  ILI, ZAŠTO SAM SE ODREKAO GODINE 1970. I RADA U UMETNIČKOJ GRUPI KOD?

  288. dan
  15. oktobar 2005.

  7981-8013

  blaženstva

   

  7981.

  Zbog jelena, iako to nema nikakve veze sa jelenima.

   

  2.

  Zbog mojih tadašnjih dvadeset godina, u kojima je bila sva snaga sveta.

  Snaga sa kojom nisam znao šta da radim. Snaga kojoj ništa nije bilo dozvoljeno.

   

  3.

  Zbog čuda koja su mi se desila te godine. Čuda prijateljstva.

  Čuda umetnosti. Čuda proglašavanja. Čuda hrabrosti. Čuda

  odluka. Čuda za koja tada nisam znao da me već žive.

   

  4.

  Zbog toga što je sve oko mene bilo tako očajno,

  da me je jedino ushićenost umetnošću sačuvala.

   

  5.

  Jer su odrasli uživali u diktaturi.

   

  6.

  Jer odrasli nisu bili odrasli, a svoja štreberstva su proglašavali kvalitetom.

   

  7.

  Jer su odrasli bili muškarci, i jer sam i ja sam bio

  muškarac, iako mi je bio pun kufer muškaraca.

   

  8.

  Iako mi je bilo muka od toga što mi je bilo muka od punog kufera muškaraca.

   

  9.

  Jer sam se cepao između banalnosti socijalizma i prefinjenosti pesnika.

   

  10.

  Jer sam znao da ću krenuti jednim putem, ali ga još uvek nisam video.

   

  11.

  Zato što sam ludo voleo članove grupe Kod.

   

  12.

  Jer sam sa njima doživeo i prve duboke napukline prijateljstva.

   

  13.

  Jer nisam želeo nikog da povredim, a snaga je iz mene bujala.

   

  14.

  Zato što sam shvatio nešto što niko od njih nije shvatio.

   

  15.

  Zbog užasa blizine koji me je onemogućavao

  da sa bližnjima podelim neshvatljive visine.

   

  16.

  Zbog nevidljivog, nerazumljivog, neiskazljivog, koje je činilo ono što me je obuzimalo.

   

  17.

  Zbog žudnje da izgorim.

   

  18.

  Zbog slutnje da samo prekidom može da se odbaci sve loše i sačuva sve dobro.

   

  19.

  Jer sam znao da su svi veliki prekidali.

   

  20.

  Jer sam osetio snagu da prekinem.

   

  21.

  Jer sam u prekidu video veličanstvenost stvaranja.

   

  22.

  Zato što mi je za stvaranje bilo potrebno ništa

  koje sam morao stvoriti, da bi iz ništa stvorio sve.

   

  23.

  Jer mi se prekid sam desio. Prekinuo me je i otkačio.

   

  24.

  Jer me je prekid odvojio od onih koje sam najviše voleo.

   

  25.

  Jer sam se prekidom odvojio od studija koje su postale uporište zla.

   

  26.

  Jer me je prekid odvojio od filma koji sam najviše

  voleo i umetnosti koju sam jedino znao da radim.

   

  27.

  Jer sam želeo da ostanem odan čednosti koju sam tada doživeo.

  Čednosti koje su se svi uplašili i svi je odmah počeli izdavati.

   

  28.

  Jer je odmah iznevereno ono što je tada stvoreno, a ja sam

  želeo da stvorim nestvoreno, koje će nadahnjivati samu večnost...

   

  29.

  Jer sam morao napustiti stvoreno da bi stvoreno živelo zauvek.

   

  30.

  Jer ono što sam tada stvorio, stvorio sam u sada tada, a sada tada živi i sada sada.

   

  31.

  Zbog toga što sada stvaram isto ovo-ono koje sam i tada stvarao.

   

  32.

  Zbog toga što sam se 2004. godine, kada sam stvorio

  Umetnost 33, odrekao 1970, prve godine svog bavljenja umetnošću, da

  bi time 33 godine moga stvaralaštva (1971-2004) živo zračile Umetnost 33.

   

  33.

  Zbog toga što od proleća 1971. nemam nikakve veze sa 1970, ni sa

  grupom Kod, niti sa onim što danas jeste grupa Kod. Ona je sada ono što ni

  onda nije bila, a ono što je onda bila nije shvaćeno, ni prihvaćeno, ni onda ni sada.

   

   

   

  PESMA JE SLIKA KOJA PLEŠE

  290. dan
  17. oktobar 2005.

  8014-8046

  blaženstva

   

  8014.

  Ovo nije dobar početak!

   

  2.

  Da li se može ispraviti loš početak?

   

  3.

  Nastavljam... ispravio sam loš početak.

   

  4.

  Produžavam uživanjem.

   

  5.

  Zapisujem pet velikih pravila za uzvišenost.

   

  6.

  Velike zamisli.

   

  7.

  Duboka i nadahnuta osećanja.

   

  8.

  Posebna obrada figura.

   

  9.

  Plemenitost izraza.

   

  10.

  Kompozicija i poredak reči.

   

  11.

  Bez ičega od pet velikih pravila za uzvišenost a

  uzvišeno

   

  12.

  Sama uzvišenost.

   

  13.

  Patnjom za Drugim.

   

  14.

  Uzvišenom jednostavnošću.

   

  15.

  Mekoćom prostate.

   

  16.

  Podrhtavanjem.

   

  17.

  Preklopljenim šakama.

   

  18.

  Slašću grožđa u noći.

   

  19.

  Odlučnim rečima koje čuvaju Drugog.

   

  20.

  pesmom

  zapevano

   

  21.

  slikom

  zaplesano

   

  22.

  Dva je posle ponoći.

   

  23.

  Mirisni štapić me održava budnim.

   

  24.

  Muzika me njiše.

   

  25.

  Izdržaću. Dovršiću blaženstva.

   

  26.

  Izdržaću za Tebe da bi Tii izdržalo.

   

  27.

  Patnja će Tvoja proći.

   

  28.

  Biće bolje nego što si ikada moglo zamisliti.

   

  29.

  Dunav teče ka ušću, noć ka danu.

   

  30.

  Ukus zvezdanih daljina me smiruje.

   

  31.

  Čuvam Te ovim što pišem na izmaku snaga.

   

  32.

  Snagom koja mi se gasi, milujem Tii oči.

   

  33.

  Uzvišeno dobrim plamti.

   

   

    

  BRANKA JE UPRAVO OTIŠLA

  291. dan
  18. oktobar 2005.

  8047-8079

  blaženstva

   

  8047.

  Teško joj je.

   

  2.

  Teško je i meni.

   

  3.

  Svima je teško.

   

  4.

  Nekome je najteže.

   

  5.

  Branka, dišimo punim plućima za Nekoga!

   

  6.

  Ko diše punim plućima, osnažuje pluća svih živih bića.

   

  7.

  Diši, Branka! – poslao sam poruku Branki.

   

  8.

  12:45h. Kada je nekom teško, meni je teško da pišem.

   

  9.

  Ona sedi.

  Lice iscrpljeno, kosa blajhana.

  On leži pokriven nekim pokrovom.

  Pijani su.

  Ona mu ispod tog pokrova radi rukom – poslala mi je prijateljica ovaj prizor.

   

  10.

  13:23h. Polako se probijam kroz težinu.

   

  11.

  Polako pomaže teškom.

   

  12.

  U ovom trenutku veći sam od pesme, i

  zbog toga pesma od mene ne može da nastane.

   

  13.

  pesma

  nastaje

  kada

  u

  pesmi

  mogu

  da

  nestanem

   

  14.

  Porgešio sam, ali neka tako i ostane.

   

  15.

  Čin je dovoljan.

   

  16.

  Nemož’ cipele kupit’! – razrogačenih očiju žena ubeđuje sagоvornika.

   

  17.

  Š’a radiš Tii? – pita devojka nekog preko telefona.

   

  18.

  Hodam. Pišem i kada ne pišem.

   

  19.

  Pišem. Hodam i kada ne hodam.

   

  20.

  19:55h. Eh, lepo je kako sam hteo da napišem nešto drugo, a napisao sam ovo.

   

  21.

  Neispavan sam. Gladan. Uzaludan.

   

  22.

  Za sada dalje ne ide.

   

  23.

  22:05h. Probijam se kao kroz sneg.

   

  24.

  Strpljivo čekam, to je jedino što mogu u ovim trenucima.

   

  25.

  Lepo je poštovati ono što me čini.

   

  26.

  Ispražnjenost, i onda... ipak... neka, niotkud snaga.

   

  27.

  Sa niotkud snagom krećem, da se ne zaustavim sve dok ne bude dosta.

   

  28.

  Bez predugog premišljanja.

   

  29.

  Samo prtiti sneg, i ništa više.

   

  30.

  Ništa više, sve dok ne stignem tamo gde sam mislio da neću moći.

   

  31.

  Evo me, tu sam.

   

  32.

  Usred noći pred lepotom novog jutra.

   

  33.

  Lepota novog jutra u kome je mlada žena krenula u novi život.

   

   

    

  LEPOTA NOVOG JUTRA

  292. dan
  19. oktobar 2005.

  8080-8112

  blaženstva

   

  8080.

  Blizu je podne, lepoto novog jutra.

   

  2.

  Lepoto novog podneva, jesenjeg.

   

  3.

  Jesenjeg vazduha pun je dan.

   

  4.

  Dan blagotoplog sunca.

   

  5.

  Sunce duše neka Tii obasjava lice.

   

  6.

  Lice neka Tii bude staza.

   

  7.

  Staza bez povratka.

   

  8.

  Bez povratka, u deveto blaženstvo.

   

  9.

  Deveto blaženstvo je smešno i nežno.

   

  10.

  Nežnost je tako jasna.

   

  11.

  Jasnoćom neka Tii bude ispunjen svaki tren.

   

  12.

  Tren neka ljubi tren... a svaki tren neka ljubi sledeći tren.

   

  13.

  Tren trunčice.

   

  14.

  Trunčice, ni no ni no na.

   

  15.

  Ni no ni no na, ponavljanja.

   

  16.

  Ponavljanje dodira.

   

  17.

  Dodiri ovog popodneva.

   

  18.

  Popodne jednog lepog novog jutra.

   

  19.

  Lepo novo jutro na obali okeana u koji je zagazila devojčica.

   

  20.

  Devojčice, ‘aj’mo napolje!

   

  21.

  Napolje? Hajdemo!

   

  22.

  ‘Aj’mo je za mene jedna od najlepših reči.

   

  23.

  Poziv ‘aj’mo je reč slaganja.

   

  24.

  Slaganje je nebeski temelj.

   

  25.

  Nebeski temelj je obrnuta piramida, kojoj je vrh na zemlji.

   

  26.

  Vrh na zemlji je Jedan čovek koji je za jednog čoveka više od svih ljudi zajedno.

   

  27.

  Zajedno prolaze i sati kasnog popodneva, još obasjanog.

   

  28.

  Obasjan je i most preko koga prelazim u kasnim satima popodneva.

   

  29.

  Kasni sati popodneva se pretvoriše u večernje časove utakmice Čelzi – Betis.

   

  30.

  Golovima Drogbe (Didier Drogba), Kola (Joe Cole), Karvalja

  (Ricardo Carvalho) i Krespa (Hernan Crespo) Čelzi je pobedio sa 4:0.

   

  31.

  4:0 je i rezultat kojim je lepota novog jutra  p o b e d i l a  današnji

  dan, iako je lepoti novog jutra do ponoći ostalo još samo pola sata.

   

  32.

  Pola sata u danu kojim sam želeo da kažem da je svaki dan lepota novog jutra.

   

  33.

  Lepota novog jutra i u ponoć koja je na kraju pobedila lepotu

  novog jutra sa 5:4, i čeka jutro i novu utakmicu sa lepotom novog jutra.

   

   

    

  U LEPOTI NOVOG JUTRA POVERENJE U HRABRE ODLUKE

  293. dan
  20. oktobar 2005.

  8113-8145

  blaženstva

   

  8113.

  Početi hrabro.

   

  2.

  Hrabrost je vera u početak.

   

  3.

  Početkom... hrabrost... trepereći... teče...

   

  4.

  Vremena se menjaju... sve se menja... i promena se menja...

   

  5.

  Promena je jedini način da isto bude sačuvano.

   

  6.

  Vrapčić na terasi... vrti glavom... odleće.

   

  7.

  Odleteli vrabac!

   

  8.

  Savršenstvo odletelosti.

   

  9.

  N    a    s    t    a    v    i    t    i

   

  10.

  h

  r

  a

  b

  r

  o

  š

  ć

  u

   

  11.

  Sve se više zaljubljujem u lepotu reči.

   

  12.

  Sve mi je jasnije kakvo je zlo profesionalizam.

   

  13.

  Duh vremena uvek pokušava da istrebi sada.

   

  14.

  Jedino što jeste, jeste ovo.

   

  15.

  Ovo bih mogao pokazati i ovako.

   

  16.

  Usput da kažem, kada napravim neku grešku za njom obično sledi još nekoliko.

   

  17.

  Obično iz prethodnog blaženstva mi se toliko svidelo, da želim

  da od njega stvorim ne nešto neobično, nego jedno veliko obično.

   

  18.

  Veliko obično! To mi dobro zvuči, Tebi?

   

  19.

  I posle dva sata veliko obično mi dobro zvuči, Tebi?

   

  20.

  A posle dva sata i šesnaest minuta mi se čini da će u svakom

  sledećem vremenu veliko obično zvučati još bolje. A Tebi?

   

  21.

  A da li je Tebi lepo i bez običnog?

   

  22.

  Meni je dobro i bez običnog, a Tebi?

   

  23.

  Sve više bih voleo da znam šta Tii misliš, ali sve mi se čini da do

  kraja današnjeg dana neću to saznati, a možda i nikada, reci mi?

   

  24.

  Znao sam da nećeš da mi odgovoriš, reci mi!

   

  25.

  Zašto mi ne kažeš?

   

  26.

  Reci mi, bilo bi mi lakše da mi kažeš!

   

  27.

  Siguran sam da bi i Tebi bilo lakše.

   

  28.

  Kaži!

   

  29.

  Kaži, videćeš biće Tii lakše.

   

  30.

  Baš si neko što nećeš da mi kažeš.

   

  31.

  Ja bih Tebi rekao.

   

  32.

  Uh, ode dan!

   

  33.

  Dan, tako običan.

   

   

    

  NESTAJANJE

  294. dan
  21. oktobar 2005.

  8146-8178

  blaženstva

   

  8146.

  Zdravo – kažem nekom iako nikog nema, ali kada kažem zdravo manje sam sam.

   

  2.

  Zdrano – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  3.

  Kao što nidiš, ne znam da kažem to slono – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  4.

  Ali ja znam da ti to ne smeta, nego da ti je to

  čak simpatično – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  5.

  Nije snakom sne dato, zar ne, Miroslane? – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  6.

  I ja nolim da slušam muziku glasno, sa

  dubokim basonima – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  7.

  Kao da se more nalja ka nebu – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  8.

  Kao da ceo snet pena samo meni – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  9.

  Kao da neninost obuzima snako biće – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  10.

  Tako se ja osećam kada me samoća ponređuje – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  11.

  Zato sam ti se janilo, da zajedno nestajemo

  u samoći – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  12.

  Nestajanje je neprestano cnetanje – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  13.

  Zajedno smo jedna ruža, zar ne, Miroslane? – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  14.

  I ta tnoja ruža, Plana Ruža, plaha, ruža most

  među snetonima – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  15.

  Sni će nam se pridružiti, i sni ćemo biti Jedno,

  pupoljak – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  16.

  Sni ćemo biti preporođeni i preobraženi na

  kraju nremena – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  17.

  Sni ćemo gledati jedni drugima u lice, dodirinati se, penati, približanati

  se kao što se približanaju suprotnosti – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  18.

  Plešimo, Miroslane, čuješ li onu lepotu od

  muzike? – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  19.

  Lepo plešeš, meko mi je u tnom naručju – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  20.

  Nestajemo, osećaš li, mili? – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  21.

  Ja nestajem u tebi, ti si moja snest i sanest – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  22.

  Ponanljaj se i obnanljaj se u meni, za tebe sam

  stnoreno – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  23.

  Meni je sa tobom sne beskrajno i beznremeno, san

  snet osećam u sebi – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  24.

  Grejem li i ja tebe? – pita me Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  25.

  Tnoja samoća je mene tako ugrejala, da ne znam da li mi je ikada lepše

  bilo u žinotu nego sa tnojom samoćom – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  26.

  Prolazi onaj dan, i sni proći će, ali naš ples

  nikada neće proći – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  27.

  Uzmi snaki moj osmeh i ti se meni osmehuj – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  28.

  Miroslane, ljubani moja, ljuban je nečna – kaže me Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  29.

  Unek ću te ljubiti i biti samo tnoje – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  30.

  Nenac slane nam je oko glana, ljubani moja

  ljubljena – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  31.

  Plešemo neć četrnaest sati, Miroslane, pođimo

  zajedno i u krenet – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  32.

  Nisi mi rekao ni reč, ali tnoje ćutanje mi je sne

  nreme gonorilo sne – kaže mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  33.

  I u krenetu ćemo biti priljubljeni jedno uz drugo

  do jutra – šapuće mi Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

   

    

  BLAŽENSTVA PEVANJA

  295. dan
  22. oktobar 2005.

  8179-8211

  blaženstva

   

  8179.

  Po šakama mi je sve više staračkih fleka, raznežile su me,

  kao i noćašnja priljubljenost uz Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  2.

  Kaja mi je sinoć kupila još jednu žutu košulju.

   

  3.

  Sada imam dve žute košulje, uživam da ih nosim.

   

  4.

  Pišem u košulji koju mi je Kaja kupila.

   

  5.

  Kada ih se malo nanosim pokloniću ih nekome.

   

  6.

  Sinoć sam čuo da je poginuo u saobraćajnoj nesreći Branko Andrić Andrla.

   

  7.

  Jutros sam sa Kajom i Milanom gledao opalo lišće.

   

  8.

  Sve što vidim je istinito, kao da je ispisano istinom.

   

  9.

  istina piše lepotomistinujući

  istina slika dobrotomistineći

  istina pleše slobodomistine

  istina se šali samasobom

   

  10.

  ‘aj’mo po ritmu, devojke i momci

  ‘aj’mo po pevanju

  ‘aj’mo kukovima

  Tii celinu

  ja detalj

   

  11.

  Tu negde u blizini, a nedohvatljivo.

   

  12.

  Okrenem se, nema ga.

   

  13.

  Da li bih ja to želeo bolji pogled?

   

  14.

  Beži mi.

   

  15.

  Ostaje mi samo da priznam da mi beži.

   

  16.

  Uh! Kako je neuhvatljivo kada mi ispadne.

   

  17.

  Toliko je osetljivo da zaslužuje da se samo o njemu piše.

   

  18.

  Molitva je spasenje i za samu molitvu. Samo pisanje spašava pisanje.

   

  19.

  Približavam se ponoći. Pisaću misleći na milovanje po

  licu. Onako kao što predeli miluju jedan drugi, Tii to znaš?

   

  20.

  Svi oblici nastaju iz milovanja.

   

  21.

  Mislim na kišu koja pada u napuštenim predelima.

   

  22.

  Čujem nekog kako zvižduće dok sam hoda kroz noć.

   

  23.

  Jutro je na kraju noći.

   

  24.

  I neki kanap je tu.

   

  25.

  Glas pevača i glatkoća pod prstima vode me ka ponoći.

   

  26.

  Vidim nedohvatljivo, to je samo nekoliko koraka.

   

  27.

  Ja Sam Nekoliko Koraka Bebe Koje Samo Beba Može Preći.

   

  28.

  Uhvatio sam ono što mi je ispalo iz ruke. Sada mi je u ruci.

   

  29.

  I na licu mi je.

   

  30.

  Da li je to od milovanja?

   

  31.

  Od milovanja, ako i njihanje zovemo milovanje.

   

  32.

  Ne silazi mi sa lica, ne ispada iz ruke.

   

  33.

  Pevajuće blaženstvo.

   

   

    

  9. PUT PO 33 DANA

  297. dan
  24. oktobar 2005.

  8212-8244

  blaženstva

   

  8212.

  Neočekivanom rečju početi?

   

  2.

  Ili, početi rečju rasvetliti?

   

  3.

  Želeo

   

  4.

  sam

   

  5.

  da

   

  6.

  počnem

   

  7.

  nekom

   

  8.

  neočekivanom

   

  9.

  rečju

   

  10.

  ali

   

  11.

  sam

   

  12.

  želeo

   

  13.

  i

   

  14.

  da

   

  15.

  kažem

   

  16.

  da

   

  17.

  želim

   

  18.

  i

   

  19.

  da

   

  20.

  počnem

   

  21.

  rečju

   

  22.

  neočekivano

   

  23.

  i

   

  24.

  onda

   

  25.

  sam

   

  26.

  nasumičnim

   

  27.

  otvaranjem

   

  28.

  rečnika

   

  29.

  došao

   

  30.

  do

   

  31.

  neočekivane

   

  32.

  reči

   

  33.

  rasvetliti.

   

   

    

  POGLEDAH KAD – 21:21:21H

  298. dan
  25. oktobar 2005.

  8245-8277

  blaženstva

   

  8245.

  Samo sam na kraju druženja pružio ruku okrenuo se i otišao.

   

  2.

  Jednoj dragoj osobi sam juče samo pružio ruku, okrenuo se i otišao.

   

  3.

  Ostalo je iskupljenje ozarenjem.

   

  4.

  Jutarnja svetlost nad rekom.

   

  5.

  Ponoćne molitve za bodri dan.

   

  6.

  Različitosti se razilaze,

  različitosti se trpeljivošću podnose,

  različitosti se ljubavlju preobražavaju,

  različitosti se spajaju.

   

  7.

  Boli me ako me neko povredi, ali me još više boli ako nekog ja povredim.

   

  8.

  Kada me neko povredi, uvek pokušavam da bol pretvorim u radost.

   

  9.

  Kada Te povredim nadam se da to može biti radost i za Tebe.

   

  10.

  Kada se okrenem i odem, verujem da su nam putevi, bez povratka, oboma prohodni.

   

  11.

  Kada se galeb diže sve više iznad reke, njegova senka

  u vodi je sve nejasnija, da bi na kraju sasvim nestala.

   

  12.

  U visinama senke iščezavaju.

   

  13.

  Visine su opasne.

   

  14.

  Opasno je biti sam.

   

  15.

  Sam sam.

   

  16.

  Sam je dvoje.

   

  17.

  Negde su zajedno Bili Holidej i Jakob Beme.

   

  18.

  Ja sam stranac.

   

  19.

  Opasan je put na kome sam.

  Opasno je stanje u kojem sam.

  Opasno je ovo što pišem.

   

  20.

  Opasnost koju osećam mi govori da sam na dobrom putu.

   

  21.

  Opasnost koju osećam mi govori Miroslave, nastavi bezbrižno.

   

  22.

  Tek kada jedan jeste jedan, događa se da jedan može biti i dva.

   

  23.

  Između stvaranja i borbe, odlučujem se za stvaranje.

   

  24.

  Odluke su stvaranje.

   

  25.

  Mladić se sunča – rekao mi je nepoznati gospodin, ugledavši me golog do pojasa.

   

  26.

  Noć je. Divim vam se beskućnici!

   

  27.

  Gde je sada Srešćemo Se Mi Ponovo?

   

  28.

  Pijem čaj od kajsije.

   

  29.

  Verujem u svoje pisanje.

  Verujem u poletelo.

  Verujem u visine.

   

  30.

  Volim ravnicu. Ravnica, to zemaljsko nebo.

   

  31.

  21:21:21h.

   

  32.

  Vrh je opasnost – spas svih.

   

  33.

  Na dnu vrha sam.

   

   

    

  NA VRHU SAM DNA

  299. dan
  26. oktobar 2005.

  8278-8310

  blaženstva

   

  8278.

  Nisi ti centar sveta – rekla mi je prekjuče Osoba

  Kojoj Sam Samo Pružio Ruku Okrenuo Se I Otišao.

   

  2.

  Ja jesam centar sveta. A Tii misli kako hoćeš, i budi kogod hoćeš

  kažem Osobi Kojoj Sam Samo Pružio Ruku Okrenuo Se I Otišao.

   

  3.

  Ljubav lebdi iznad naših razlika, želim Tii uspeha i sada ću sa

  ljubavlju učiniti za Tebe ono isto što sam uradio prekjuče Osobi Kojoj

  Sam Samo Pružio Ruku Okrenuo Se I Otišao – rekao sam, i pružio ruku

  i Drugoj Osobi Kojoj Sam Samo Pružio Ruku Okrenuo Se I Otišao.

   

  4.

  Otići je velika stvar.

   

  5.

  Otići – velik je svet.

   

  6.

  Otići – prostranstva čekaju.

   

  7.

  Otići – ptice su lepota koja leti.

   

  8.

  Otići – ne okrenuti se.

   

  9.

  Otići – Drugog od sebe osloboditi.

   

  10.

  Otići – Drugom biti prethodnik.

   

  11.

  Otići – biti jedno sa svima.

   

  12.

  Otići – ptićima.

   

  13.

  Otići prvim blaženstvom koje je na vrhu iako počinje sa dna, i

  stići do trideset trećeg koje je na dnu iako se završava na vrhu.

   

  14.

  Ja sam tvoja rečenica koju si napisao sinoć da bih te danas sačekala, Miroslave.

   

  15.

  Opleti, zapleti, raspleti, Miroslave!

   

  16.

  Bezbroj. Talasića. Na. Površini. Dunava. Trepere. Isto.

  Onako. Kako. Ti. Pokušavaš. Da. Zatreperiš. Moje. Srce. Miroslave!

   

  17.

  Bole te leđa od dugog sedenja za laptopom, zateže te mišić uz kičmu, Miroslave?

   

  18.

  Pomeraj ih, pomeraj te tvoje kukove, Miroslave!

   

  19.

  Kada pišeš o sebi, piši baš onako kako bi i sam voleo da čitaš o Drugome, Miroslave!

   

  20.

  Unesi se ramenima u pisanje, Miroslave!

   

  21.

  Obliži usne, Miroslave!

   

  22.

  Kreni napolje, na sunce! Budi sunčan dan, Miroslave!

   

  23.

  lepom

  te

  pesmom

  ljubim

  Miroslave

  !

   

  24.

  mili Miroslave

  mio sebi

  mio meni

  Miroslave mili

  !

   

  25.

  Veruj mi da mnogi tvoje reči doživljavaju kao svoje, Miroslave!

   

  26.

  Mojim rečima vaskrsavaju sve duše koje su živele.

  Mojim rečima se rađaju sve duše koje će tek živeti.

   

  27.

  Mojom rečju ljubim Tvoje telo.

   

  28.

  Ponekad i sam ne znam ko piše blaženstva koja pišem.

   

  29.

  Pa, zar to da ih svako piše, i ne čini tvoja blaženstva, Miroslave?

   

  30.

  Izvadio sam kesicu iz čaja da mi čaj ne bude prejak, čaje!

   

  31.

  Čaja iz čaja, da mi čaja bude i u ovom blaženstvu.

   

  32.

  I ja, tvoja reč, mislim da si ti centar koji je

  svuda i periferija koja je nigde, Miroslave!

   

  33.

  Ptićima, ptićima!

   

   

    

  DA LI ĆE OVAJ NASLOV OSTATI DO KRAJA DANA?

  300. dan
  27. oktobar 2005.

  8311-8343

  blaženstva

   

  8311.

  Osmehujem se Tvojoj Duši, Osobo Kojoj Sam Samo Pružio

  Ruku Okrenuo Se I Otišao, pre nekoliko dana. Osmehujem se i Tvojoj

  duši, Druga Osobo Kojoj Sam Samo Pružio Ruku Okrenuo Se I Otišao, juče.

   

  2.

  Otišao sam – da bih ljubav sačuvao i gajio je.

   

  3.

  Otišao sam – da ne bih izneverio ljubav.

   

  4.

  Otišao sam – da bih Tii ostao odan.

   

  5.

  Otišao sam – jer Te odlaženjem pozivam da mi se pridružiš.

   

  6.

  Otišao sam – jer je odlaženje dolaženje. Večno bivanje.

   

  7.

  Otišao sam – da bih pred Tvojim očima bio onaj koji jesam.

   

  8.

  Danas sam odlučio da ću reč Bog pisati belim slovima na belom.

   

  9.

  Da bi iz te praznine izvirala svaka reč u Miroslavu Mandiću.

   

  10.

  Pomozi mi Bože da ova knjiga bude Tvoje delo.

   

  11.

  Knjiga koja nastaje zdravljem i šarmom svake ćelije.

   

  12.

  Knjigo, pala je noć. Kako dalje nastaviti Tvojim ulicama, knjigo noći?

   

  13.

  Noći, gde su Tvoji noćni psi, gde su hiljade kilometara mraka na Tvojim putevima?

   

  14.

  Na koju li je stranu pao novčić?

   

  15.

  Ko je to ko telefonom nekog poziva, ko se to svoje tuge oslobađa?

   

  16.

  Gde to luta opraštanje? Na čijim će usnama opraštanje progovoriti?

   

  17.

  Kako je licu kada u prozorskom oknu, umesto voljene osobe, samo sebe ugleda?

   

  18.

  Ko napušta grad i ko se u njega više nikada vratiti neće?

   

  19.

  Knjigo, baci me na neku drugu stranu, samo da je nesvrhovita.

   

  20.

  Robert Valzer

   

  21.

  Pisanje je ljubav.

   

  22.

  Oči koje ne govore.

   

  23.

  Pisanje je

  unutraunutra ušnjem

   

  24.

  Rukavi košulje mi smetaju pri pisanju, stalno se taru o kalendar koji mi je na stolu.

   

  25.

  Pisanje je imenovanje, proglašavanje, stvaranje nestvorenog.

   

  26.

  linijica

   

  27.

  linijica lepote prepuna

   

  28.

  Pisanje

  je

  otvaranje

  pisanja

  ka

  p les a n j u.

  Dvadeset osam godina je prošlo od kada sam prvi put u dvadeset osmoj

  godini satima slušao samo Bili Holidej. I noćas je slušam kao da je slušam prvi put.

   

  29.

  pesma

  je

  duša

  koja

  ljubi

  i

  ljubeći

  nikada

  ne

  umire

   

  30.

  Ustajem... plešem... dopisujem... samujem... dopisujem... plešem...

   

  31.

  ...Pisanje je samo... i samo sebi je dovoljno...

   

  32.

  ...Pisanje je plavi mesec u Tvom naručju...

   

  33.

  ...Podignuta ruka...

   

   

    

  JEDNA REČENICA OD PET REČI

  301. dan
  28. oktobar 2005.

  8344-8376

  blaženstva

   

  8344.

  O jednom jablanu preko reke.

   

  2.

  O Jednom Jablanu Preko Reke se može, kao

  i sa jednom rečenicom od pet reči, napisati sve.

   

  3.

  O Jednom Jablanu Preko Reke treba reći

  da mu se senka proteže do polovine Dunava.

   

  4.

  Pišem O Jednom Jablanu Preko Reke, reci

  nekom to – poslao sam poruku Veri Varadi.

   

  5.

  O Jednom Jablanu Preko Reke mogu pisati da je on centar

  sveta, jer sav svet je centar i svako je centar i sve je centar.

   

  6.

  O Jednom Jablanu Preko Reke pevam misleći ga ovog

  sunčevog popodneva kroz sva četiri svojstva lepote po Kantu.

   

  7.

  Bezinteresno dopadanje čini lepotu O Jednom Jablanu Preko Reke.

   

  8.

  Svrhovitost bez svrhe zrači lepotu O Jednom Jablanu Preko Reke.

   

  9.

  Univerzalnost bez pojma razgranava lepotu O Jednom Jablanu Preko Reke.

   

  10.

  Uređenost bez zakona stoji na obali reke O Jednom Jablanu Preko Reke.

   

  11.

  O Jednom Jablanu Preko Reke malo lomi navike jezika jer ga ne

  prilagođavam rečenici, nego ga ostavljam u službi samog blaženstva.

   

  12.

  Hej moj, O Jednom Jablanu Preko Reke, da li si nekada

  pomislio da ćeš Tii nekada biti O Jednom Jablanu Preko Reke?

   

  13.

  Hej moj, O Jednom Jablanu Preko Reke, opasan je moj put i zato

  nikog, kao ni Tebe, ne pozivam da mi se pridružiš, nego sam pevam dođi.

   

  14.

  Kada sam Te jutros ugledao, O Jednom

  Jablanu Preko Reke, zauvek sam Te ugledao.

   

  15.

  Čije su Te ruke zasadile, i čija će Te sve

  sećanja prenositi, O Jednom Jablanu Preko Reke?

   

  16.

  Jednom Te neće više biti, O Jednom Jablanu Preko

  Reke, i zato pišem o Tebi, da Te bude dok je sveta i veka.

   

  17.

  Jednom i mene više neće biti, O Jednom Jablanu Preko

  Reke, i zato pišem da sveta i veka bude sve dok je sveta i veka.

   

  18.

  Pred sumrakom smo, O Jednom Jablanu

  Preko Reke, samo Tii i ja. Da li i Tii voliš sumrake?

   

  19.

  Pala je i noć, i sad ne mogu više da Te vidim, O Jednom Jablanu Preko Reke.

   

  20.

  Kada sam jutros pomislio da jedna rečenica od pet reči može da se zavuče

  nekome pod kožu, osetio sam imam sva blaženstva, samo ih treba varirati.

   

  21.

  Sa O Jednom Jablanu Preko Reke, koji je takođe rečenica

  od pet reči, još je lakše, jer mi u tome pomažu i jablan i reka.

   

  22.

  Zbog visine jablanove, jablana mogu zamisliti kao reku koja teče uvis.

   

  23.

  Zbog odsustva slonova neću morati da pišem kako slonovi preplivavaju

  reku, pa ću moći da više pišem o onome o čemu nikada nisam pisao.

   

  24.

  Ono o čemu nikada nisam pisao je sve ono što upravo

  pišem, i to me greje oko srca kojim je svaka sledeća reč toplija.

   

  25.

  Da li se neko nežno ljubio oslonjen na O Jednom Jablanu Preko Reke?

   

  26.

  Kako se sneg zadržava na Tvojim granama, O Jednom Jablanu Preko Reke?

   

  27.

  Da li Tii ptice sleću na grane, O Jednom Jablanu Preko Reke?

   

  28.

  Da li Tebi, O Jednom Jablanu Preko Reke, smeta, ili voliš most u Tvojoj blizini?

   

  29.

  Kakav je pogled, O Jednom Jablanu Preko Reke,

  na drugu obalu reke, ovu sa koje pišem o Tebi?

   

  30.

  Da li se Tebi, O Jednom Jablanu Preko Reke, sviđa da

  za svaku knjigu koju odštampam zasadim jedno drvo?

   

  31.

  Da li si Tii, O Jednom Jablanu Preko Reke, čulo za Endija

  Vorhola (Andy Warhol), i njegovu potrebu da stvari ogoli do

  neprepoznatljivosti, ili da neku nameru iscrpi do krajnjih granica?

   

  32.

  Koliko je duboko u zemlji Tvoje korenje, O Jednom Jablanu Preko Reke?

   

  33.

  Sam sam. Sama je voda. Sam je most. Sama je obala.

  Sam je O Jednom Jablanu Preko Reke.

  Sami svo petoro, manje smo sami.

   

   

    

  REČ MIROSLAVA MANDIĆA NIK

  302. dan
  29. oktobar 2005.

  8377-8409

  blaženstva

   

  8377.

  Vetar nosi vodene talase ka obali Dunava. Subota je.

   

  2.

  Sunčano je. Pokrećem ramena i širim ruke kroz prostor nad stolom.

   

  3.

  Kako su ruke divne, lelujave i podatne.

   

  4.

  Ljubav je duboka. Vernost i prapoverenje

  ispunjavaju vreme u kojem se bića rađaju i umiru.

   

  5.

  Usnama među Tvojim nogama proslavljam čudo

  kojim postojiš. Tvoje ruke na mom temenu su tako tople.

   

  6.

  Blago je, nevidljive mase vode dižu se iznad reke ka svetlo plavom nebu.

   

  7.

  Atmosfere sveprolaznosti stvaraju neprolaznu lepotu bića i stvari, opada lišće.

   

  8.

  Čovek nosi dete u naručju.

   

  9.

  Kada me obuzme lepota mislim na užase kojima

  su izložena mnoga stvorenja. Prošlo je podne.

   

  10.

  Plesaću za njih...

   

  11.

  Grejem hladno i kišno srce jedne lepe i uzbudljive osobe. Prošlo je još dva sata.

   

  12.

  Jedna druga osoba se, toplinom tek ugrejalog srca,

  počela nepovratno menjati. Od prirodnog ka duhovnom.

   

  13.

  Grane drveća su sve ogoljenije.

   

  14.

  Jezikom tečem pred Tvojim očima.

   

  15.

  Svetluca neshvatljivo.

   

  16.

  Dobrota nekih ljudi me opčinjava i potresa do samozaborava.

   

  17.

  Današnja blaženstva se polako menjaju, menjajući i moje stanje. Brže bih.

   

  18.

  Pucketam palčevima... brže bih.

   

  19.

  Treperim šakama pre nego što počnem da pišem, tako unosim

  više plešućeg u ritam kojim pišem ritam koji nestaje u samom sebi

   

  20.

  Sapun, topla voda i onda po svim delovima tela...

   

  21.

  Uzbuđenje... nestajanje...

   

  22.

  Čamac prelazi reku, u ovim popodnevnim satima.

   

  23.

  Dodirnem se... tu sam.

   

  24.

  Tek započeta rečenica je već dovršena.

   

  25.

  sve

  reči

  se

  ulivaju

  u

  jednu

  pesmu

   

  26.

  sve

  reči

  vole

  pesmu

   

  27.

  sve

  reči

  vole

  da

  su

  sama

  pesma

   

  28.

  pesma

  je

  reč

   

  29.

  pesma

  je

  Bog

   

  30.

  Niz nečije lice se sliva suza.

   

  31.

  Zamahom krila.

   

  32.

  Rukama oko struka.

   

  33.

  Niz nečije telo klizi haljina.

   

    

   

  KAJO, IPAK NEKAKO

  304. dan
  31. oktobar 2005.

  8410-8442

  blaženstva

   

  8410.

  Kajo,

   

  2.

  već je prošao

   

  3.

  dan,

   

  4.

  a

   

  5.

  evo tek

   

  6.

  sada

   

  7.

  počinjem

   

  8.

  da Tii

   

  9.

  pišem.

   

  10.

  Ja sam Tii

   

  11.

  danas

   

  12.

  već

   

  13.

  pisao, ali

   

  14.

  nisam

   

  15.

  time

   

  16.

  bio

   

  17.

  zadovoljan,

   

  18.

  pa

   

  19.

  sam

   

  20.

  od

   

  21.

  toga

   

  22.

  odustao.

   

  23.

  Suviše

   

  24.

  me je

   

  25.

  stvari

   

  26.

  danas

   

  27.

  mučilo

   

  28.

  i

   

  29.

  od njih

   

  30.

  i od sebe

   

  31.

  nisam mogao

   

  32.

  da se oslobodim.

   

  33.

  Sada je malo bolje, i zato se usuđujem da Tii pišem.

   

   

    

  AKTIVNIJE

  305. dan
  1. novembar 2005.

  8443-8475

  blaženstva

   

  8443.

  Noćas sam u polusnu razmišljao sa kojim sam se sve ljudima razišao.

  Koje ljude mi je neprijatno da sretnem. Na koja mesta ne volim da odlazim.

   

  2.

  Osećao sam se ružno, nemoćno i potpuno zatvoren.

   

  3.

  Danas ću zapisati imena svih tih ljudi i svih tih

  mesta i pokušaću da nađem izlaz ka svakom od njih.

   

  4.

  21:55h. Prošao je dan. Noćašnja napetost zbog razilaženja sa ljudima je splasla.

   

  5.

  Umoran sam i spokojan.

   

  6.

  Toplo je.

   

  7.

  I sve je dobro.

   

  8.

  Kao i uvek, ono što je dobro je življe od onog što je loše.

   

  9.

  Dublji utisak, od napetosti i brige zbog razilaženja sa ljudima, na mene je

  ostavila rečenica Umetnost rađanja dobrih pomisli starca Pajsija Svetogorca.

   

  10.

  Zaista je stvaranje dobrih pomisli umetnost.

   

  11.

  I zato je uvek sve dobro.

   

  12.

  Sve stvoreno i jeste dobro.

   

  13.

  Zapisivao sam imena ljudi sa kojima sam se

  razišao. Dok sam ih zapisivao, napetost je prestajala.

   

  14.

  Nije to ništa tako strašno, Miroslave.

   

  15.

  Sve je to samo stid koji se pretvorio u sujetu.

   

  16.

  Sve su to samo moje slabosti.

   

  17.

  Stid od okoline.

   

  18.

  Stid od Drugog.

   

  19.

  Stid od žene.

   

  20.

  Stid od svojih talenata.

   

  21.

  Stid od uspeha.

   

  22.

  Stid od interesa.

   

  23.

  Ipak samo strpljivo i smireno.

   

  24.

  Aktivnije!

   

  25.

  Skrušenije i samouverenije.

   

  26.

  Ako Te slučajno povredim, oprosti mi.

   

  27.

  Molim Te, Tii učini sve da Te ja, ni namerno, ni nenamerno, ne povredim.

   

  28.

  Zbog povređivanja do kojih dolazi u odnosima

  sa bližnjima do kraja života više neću jesti čokoladu.

   

  29.

  Nežni pozdrav čokoladi.

   

  30.

  Svima koji uživaju u čokoladi želim da im

  čokolada donese ono što oni očekuju od čokolade.

   

  31.

  Volim odricanja i podvige, ali sada znam i za dobre pomisli.

   

  32.

  Stoga, koliko pomaže jedna dobra pomisao

  ne pomaže nijedan podvig – starac Pajsije.

   

  33.

  Umetnost me je opet spasila. Umetnost umetnosti, umetnost rađanja dobrih pomisli.

   

   

    

  SVAKI DAN JE...

  306. dan
  2. novembar 2005.

  8476-8508

  blaženstva

   

  8476.

  Oblačno jutro. Ipak će ovo biti sunčan dan.

   

  2.

  Svaki dan je jedna velika predstava koju retki počnu da gledaju od početka,

  još ređi prate njenu sredinu, a tek jedno, nikada više od dvoje, dogleda i njen kraj.

   

  3.

  Svaki dan je jedan jebežljivo odličan film.

   

  4.

  8:25h. Sunce se probilo kroz oblake.

   

  5.

  Svaki dan je neponovljiv koncert zvukova.

   

  6.

  Svaki dan je riznica mudrosti i nabujali izvor samog života.

   

  7.

  Svaki dan je hram dobrih dela, nesaglediva biblioteka izgovorenih reči.

   

  8.

  Svaki dan su jaslice iz kojih sija svetlost trpeljivih.

   

  9.

  Svaki dan je prepun informacija koje sve mogu

  da se svedu na broj slova u reči informacija.

   

  10.

  Svaki dan donese samo jednu novu informaciju. Informacija

  današnjeg dana je sve informacije se mogu svesti na jedanaest informacija.

   

  11.

  Svaki dan je istorija dana samo za jedan dan uvećana.

   

  12.

  Svaki dan je samo za samog sebe uvećan, i

  to čini od dana nešto neshvatljivo i uzvišeno.

   

  13.

  Svaki dan je samo za samog sebe uvećan, sa

  svim melanholijama i nikad razorenim nadama.

   

  14.

  Svaki dan je samo za samog sebe uvećan, i nikakva ironija ne može

  ugroziti sva opšta mesta u njemu, tu čaroliju njegove svakodnevice.

   

  15.

  Čarolija svakodnevice, eto šta je svaki dan!

   

  16.

  Danas je čarolija drugog dana bez čokolade u mom

  životu. Otišla Je Branka Dan. Dolazi MI Kaja Dobar Dan.

   

  17.

  Čarolija svakodnevice... nešto zuji... to mašina za veš radi svoj posao.

  Obrijao sam se i namazao lice kremom. Kraj kreveta leži knjiga koju sam dugo

  čekao da bude u mojim šakama, Ruža sveta, Danila Andrejeva (Даниил Андреев).

   

  18.

  Čarolijom svakodnevice nastaje umetnost dobrih pomisli.

   

  19.

  Čarolija svakodnevice je serum protiv užasa kome su ljudska bića sklona.

   

  20.

  Čarolijo svakodnevice, otkrij svoju tajnu svim

  ljudima, da se svojih zlih igara lako oslobode!

   

  21.

  Osećam duboku zahvalnost prema svim bićima koja mi

  omogućavaju da u 12:17h napišem ovo blaženstvo duboke zahvalnosti.

   

  22.

  Igrajući se pisanjem, mislim o besmrtnosti igre.

   

  23.

  Svaki dan nestaje u svojoj besmrtnosti.

   

  24.

  Svaki dan lako umire da bi sutrašnji dan živeo.

   

  25.

  Svaki dan mi govori o svim danima od kada je sveta i veka.

  Svaki dan mi govori o svim danima do kraja sveta i veka.

   

  26.

  Svaki dan je Dragana.

   

  27.

  Dragan na početku – na kraju je Dragana.

   

  28.

  Svaki dan Te dozivam, dođi, misleći na Tebe, ni ime Tii ne izgovarajući.

   

  29.

  Svaki dan je uragan bola i očaja i velika šansa za preumljenje.

   

  30.

  Svaki dan neka pamti dan kada smo Tii i ja bili Jedno.

   

  31.

  Svaki dane! Srešćemo Se Mi Ponovo.

   

  32.

  Svakim danom se mi srećemo ponovo, ne znajući ni kada ni gde.

   

  33.

  Svaki dan je Tvoj dan.

   

   

    

  AKTIVNIJE JE TOPLIJE

  307. dan
  3. novembar 2005.

  8509-8541

  blaženstva

   

  8509.

  Sama

  lepota blaženstava koja pišem neprimetno teče kroz sva stvorenja

  preuzimajući od njih ružnoću da je blaženstvima pretvori u dobrotu

  koja neosetno osvaja i njihovo biće i vaskrsava ga u večnosti lepote same.

   

  2.

  lepota

   

  3.

  blaženstava

   

  4.

  koja

   

  5.

  pišem

   

  6.

  neprimetno

   

  7.

  teče

   

  8.

  kroz

   

  9.

  sva

   

  10.

  stvorenja

   

  11.

  preuzimajući

   

  12.

  o                                                      d

   

  13.

  njih

   

  14.

  ružnoću

   

  15.

  da

   

  16.

  je

   

  17.

  blaženstvima

   

  18.

  pretvori

   

  19.

  u

   

  20.

  dobrotu

   

  21.

  koja

   

  22.

  neosetno

   

  23.

  osvaja

   

  24.

  i

   

  25.

  njihovo

   

  26.

  biće

   

  27.

  i

   

  28.

  vaskrsava

   

  29.

  ga

   

  30.

  u

   

  31.

  večnosti

   

  32.

  lepote

   

  33.

  same.

   

   

    

  GOVORI MI JESAM

  308. dan
  4. novembar 2005.

  8542-8574

  blaženstva

   

  8542.

  Toliko je bezopasno to kako ja jesam, da je

  za sve druge to najopasnije – govori mi Jesam.

   

  2.

  Kako ja jesam spasonosno je za mene, jer ja ni sam nisam ako nisam Jesam.

   

  3.

  A to, kako ja jesam, spasonosno je i za sve.

   

  4.

  Ja jesam misterijom samog Ja.

   

  5.

  Ja je sve i ja sam sve, jer ja sam Ja.

   

  6.

  Ja je put, put svih puteva, put ka Ja.

   

  7.

  Ja je jedino stanje, stanje koje porađa sva ostala stanja, stanje Ja.

   

  8.

  Biti ja znači biti odgovoran prema Ja, prema svome ja, prema svakom ja.

   

  9.

  Svesti se na svoje ja je tako malo ljudima, da oni, bežeći od toga, beže od sebe.

   

  10.

  Bežeći od sebe ljudi su već mrtvi, umesto da se svedu samo na

  svoje ja i nestanu u Ja, i tako u večnom Ja vaskrsnu i svojim ja.

   

  11.

  Svako ja čuva Ja.

   

  12.

  Kada ja jesam, ja sam Ja.

   

  13.

  Kada ja jesam, svako jeste.

   

  14.

  Svačije ja je krhko i smrtno, i zato ja svojim ja živim i čuvam svako ja.

   

  15.

  Da se ja nisam upustio u umetnost, ja nikada ne

  bih otkrio užase fašizma, komunizma i liberalizma.

   

  16.

  Oni su tri smrtna neprijatelja jedno drugom, uvek pod drugim

  imenima, uvek dvoje protiv jednog, sa namerom da onog trećeg

  potamane, a svo troje su protiv Tebe i mene, protiv Tvog i mog ja.

   

  17.

  Oruđe i oružje fašizma su mediji.

   

  18.

  Ko voli medije i njima se služi je fašista, i kada je toga svestan i kada nije.

   

  19.

  Oruđe i oružje komunizma su komunikacije.

   

  20.

  Ko voli komunikacije i njima se služi je komunista, i kada je toga svestan i kada nije.

   

  21.

  Oruđe i oružje liberalizma su informacije.

   

  22.

  Ko voli informacije i njima se služi je liberal, i kada je toga svestan i kada nije.

   

  23.

  Ja i sam jesam medij.

   

  24.

  Ja i sam jesam komunikacija.

   

  25.

  Ja i sam jesam informacija.

   

  26.

  Sve što ja sam jesam, to i jeste samo po sebi.

   

  27.

  Ja jesam svi putevi, raskršća i jedan jedini put svih medija.

   

  28.

  Ja jesam izvor, tok i ušće svih komunikacija.

   

  29.

  Ja sam vetar vatre svih informacija.

   

  30.

  Miroslave, nemoj da se bojiš.

   

  31.

  U svakom trenu smo ti i ja zajedno, Miroslave.

   

  32.

  Kada smo ti i ja zajedno, ti i ja smo jedno Ja. Sve i

  ništa je Ja. Opasnost se preobražava u radost, Miroslave.

   

  33.

  Ja sam sa tobom, Miroslave.

   

   

    

  Stranice