Pupoljak

Bog
Pupoljak Svih bića
Pupoljak Umetnost svakog dana
Pupoljak Bog-seks-novac
Pupoljak Gnezdo
Pupoljak Svemir
Pupoljak Hodanje

vreme i mesto svakodnevnog rada bivanja i stvaranja

  Ti
  si

  293281

  pupoljak

  14. jun 2019.

  ove fotografije od juče sam se ponovo setio i danas još više osetio njihovu čestitost

   

  13. jun 2019.

  čestitost

   

  12. jun 2019.

  ovde ću se sad kupati i potapati

   

  11. jun 2019.

  dubokim mirisom bele ruže želim radost i sreću svakom i svim bićima

   

  10. jun 2019.

  ljubav

   

  8. jun 2019.

  ja sam 2909. pupoljak dana ili svakodnevna žudnja da svaka od 2909 fotografija pupoljka dana čini fotografiju boga

   

  7. jun 2019.

  ja sam 2908. pupoljak dana ili milina milovanja prožima svih 2908 fotografija pupoljka dana

   

  6. jun 2019.

  ja sam 2907. pupoljak dana ili ne da samo da odsustvo umetničke fotografije čini od fotografije umetnost nego to čini i odsustvo same umetnosti

   

  5. jun 2019.

  ja sam 2906. pupoljak dana ili odsustvo umetničke fotografije čini od fotografije umetnost

   

  4. jun 2019.

  ja sam 2905. pupoljak dana ili neprestana izjava ljubavi fotografijom

   

  3. jun 2019.

  ja sam 2904. pupoljak ili ja sam 2904. fotografija dana od 1. januara 2010. godine

   

  1. jun 2019.

  i ja sam jedna od 233 pesme ove nedelje 

   

  31. maj 2019.

  i ja sam https://pulse.rs/kapernaum-lice-ulice/ jedna od 233 pesme ove nedelje

   

  30. maj 2019.

  i ja sam jedna od 233 pesme ove nedelje

   

  29. maj 2019.

  i ja sam jedna od 233 pesme ove nedelje

   

  28. maj 2019.

  i ja sam jedna od 233 pesme ove nedelje

   

  27. maj 2019.

  i ja sam jedna od 233 pesme ove nedelje

   

  25. maj 2019.

  radosni bog

   

  24. maj 2019.

  divljenje

   

  23. maj 2019.

  ljubljeno i ljubeće

   

  Stranice