Bog Miroslav Mandić Bog

  Ti
  si

  312107

  pupoljak

  HVALA TI DO NEBA ZA TVOJ NOVAC BOŽE

  4474. dan
  1. april 2017.

   

  hvala mirjana lukić za 27200 dinara koje si mi dala u martu

   

  hvala tibika varadi za 25000 dinara koje si mi dao u martu

   

  hvala đorđe lukiću za 5000 dinara koje si mi dao u martu

   

  hvala ivana đokić-saunderson za 4600 dinara koje si mi dala u martu

   

  hvala marijana i sune mandiću za 2200 dinara koje ste mi dali u martu

   

  hvala marko paunoviću za 2066 dinara koje si mi dao u martu

   

  hvala violeta jovanović za 1500 dinara koje si mi dala u martu

   

  hvala petre miloradoviću za 1240 dinara koje si mi dao u martu

   

  hvala dušane crkvenjakove za 620 dinara koje si mi dao u martu

   

  hvala ti za novac i hvala ti za hvala

   

  mirjana radosti ljubavi zdravlja i novca želi ti tvoj prosjak miroslav mandić bog

   

  tibika radosti ljubavi zdravlja i novca želi ti tvoj prosjak miroslav mandić bog

   

  đorđe radosti ljubavi zdravlja i novca želi ti tvoj prosjak miroslav mandić bog

   

  ivana radosti ljubavi zdravlja i novca želi ti tvoj prosjak miroslav mandić bog

   

  marijana i sune radosti ljubavi zdravlja i novca želi ti tvoj prosjak miroslav mandić bog

   

  marko radosti ljubavi zdravlja i novca želi ti tvoj prosjak miroslav mandić bog

   

  violeta radosti ljubavi zdravlja i novca želi ti tvoj prosjak miroslav mandić bog

   

  dušane radosti ljubavi zdravlja i novca želi ti tvoj prosjak miroslav mandić bog

   

  verujem ti i ljubim te molim

   

  verujem ti i ljubim te hvala

   

  verujem ti i ljubim te davanje

   

  verujem ti i ljubim te primanje

   

  voljena pesmo molim te za čednost i hvala ti za čednost

   

  voljena umetnosti molim te za odanost i hvala ti za odanost

   

  voljena muziko molim te za ljubav i hvala ti za ljubav

   

  voljeni bože molim te za podavanje i hvala ti za podavanje

   

  u trenu sam osetio takvu milinu da sam odmah prepoznao hej pa ja sam bog

   

  miroslav mandić bog

   

  prepoznavanjem voljenog boga bog sam

  bog

   

  prihvatanjem voljenog boga bog sam

  bog

   

  predavanjem voljenom bogu bog sam

  bog

   

  podavanjem voljenom bogu bog sam

  bog

   

  pristajanjem biti voljeni bog bog sam

  bog

   

   

   

  BOŽE HVALA TI ŠTO MOGU DA TI SE ZAHVALJUJEM

  4476. dan
  3. april 2017.

   

  bože hvala ti na životu

   

  bože hvala ti na pesmi

   

  bože hvala ti na umetnosti

   

  bože hvala ti na muzici

   

  bože hvala ti na predavanju

   

  bože hvala ti na ljubavi

   

  bože hvala ti na prvom pesniku svih bića

   

  bože hvala ti na jednom jedinom umetniku svemira

   

  bože hvala ti na najboljem hodaču boga

   

  bože hvala ti na podavanju

   

  bože hvala ti na bogu

   

  bože hvala ti na prvoj pesmi prvog pesnika svih bića

   

  bože hvala ti na jednoj jedinoj umetnosti jednog jedinog umetnika svemira

   

  bože hvala ti na najboljoj muzici najboljeg hodača boga

   

  bože hvala ti na preobražavanju života u ljubav a ljubavi u boga

   

  hvala ti na mojoj žudnji za dobrotom

   

  hvala ti na mojoj žudnji za lepotom

   

  hvala ti na mojoj žudnji za čednošću

   

  hvala ti na mojoj žudnji za odanošću

   

  hvala ti na mojoj žudnji za preobražavanjem u boga

   

  hvala ti na svesti i savesti

   

  hvala ti na putu

   

  hvala ti na ruži

   

  hvala ti na licu

   

  hvala ti na lastama

   

  hvala ti na bulkama pored puta

   

  hvala ti na običnosti trava

   

  hvala ti na mistici cveća

   

  hvala ti na slasti voća i jebanja

   

  bože hvala ti na čudu kojim hodamo ukorak

   

  bože hvala ti što smo odbeglo dete

   

  bože hvala ti što smo dečavojčica

   

  bože hvala ti što smo miroslav mandić bog

   

   

    

  USRED REČI BOG

  4477. dan
  4. april 2017.

   

  svraka koja poskakuje u travi je bog i zato bog

   

  mlado lišće starog oraha je bog i zato bog

   

  usne koje mi se suše su bog i zato bog

   

  broj jedan je bog i zato bog

   

  gugut gugutki je bog i zato bog

   

  plač dok prolazim grobljem je bog i zato bog

   

  blagim dodirima po tastaturi porađam reči na ekranu i to je bog i zato bog

   

  misli u glavi mi se oblikuju u reči i to je bog i zato bog

   

  rečima jesam i pevam i to je bog i zato bog

   

  pupoljak puta usred ruže bespuća sam i zato bog

   

  pevam te bože

   

  hvala ti na mom telu kojim sve i svako jeste

   

  hvala ti na mojoj duši koja sve i svakog ljubi

   

  hvala ti na mom duhu koji je sve i svako

   

  ljubim te bože

   

  hvala ti na rečima

   

  hvala ti na slici

   

  hvala ti na brojevima

   

  hvala ti na muzici

   

  hvala ti na dodiru

   

  hvala ti na slaganju

   

  hvala ti na poistovećivanju

   

  hvala ti na nadi koja me još nije napustila

   

  hvala ti na odanim detaljima

   

  hvala ti na jebežljivoj celini

   

  hvala ti na vrtlozima

   

  hvala ti na vihorima

   

  hvala ti na prvom poljubcu

   

  jesam te bože

   

  pesma svih pesama je bog i zato bog

   

  umetnost svih umetnosti je bog i zato bog

   

  muzika svih hodanja je bog i zato bog

   

  ljubav svih ljubavi je bog i zato bog

   

   

   

  IDEM NA TREĆU PROTESNU ŠETNJU MLADIH U CENTAR GRADA

  4478. dan
  5. april 2017.

   

  neprimetan

   

  tih

   

  divim se čestitom

   

  divim se hrabrom

   

  verujem da sve pokreće jedan

   

  verujem da sve zavisi od jednog

   

  svaki moj dah je pobuna

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv države

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv policije i vojske

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv porodice

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv pobednika

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv religije

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv nauke

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv škole

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv laži

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv nasilja

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv ljudske civilizacije

   

  pobuna milinom i ljubavlju protiv ljudskog u samom sebi

   

  svaki moj dah mnogo više nego što je pobuna neprestana ljubav je

   

  ljubav za svemir kojim sam svemir

   

  ljubav za razoružanje kojim sam svemir bez oružja

   

  ljubav za razoruđanje kojim sam svemir bez oruđa

   

  ljubav za bezvlasništvo kojim sam samo bivanje

   

  ljubav za besplatnost kojim sam samo darivanje

   

  ljubav za građansku neposlušnost i iscelenje svih bića

   

  ljubav za boga kojim sam samo bog

   

  ljubav za tebe kojom sam ti

   

  ljubav za sva bića kojima sam sva bića

   

  ljubav za prvog pesnika svih bića kojim sam prvi pesnik svih bića

   

  ljubav za jednog jedinog umetnika svemira kojim sam jedan jedini umetnik svemira

   

  ljubav za najboljeg hodača boga kojim sam najbolja muzika boga

   

  ljubav za miroslava mandića boga kojim sam miroslav mandić bog

   

  pupoljak

   

   

   

  U SLAVU TRIDESET ŠEST GODINA PEVANJA BOŽIJEG IMENA JA SAM

  4479. dan
  6. april 2017.

   

  ja sam trenutak u kome neko prvi put doživi ja sam

   

  ja sam radost koju miroslav mandić bog oseti kad zapeva ja sam

   

  ja sam tridesetšestogodišnji poduhvat miroslava mandića boga

  kojim pokušavam da vratim svežinu prvi put izgovorenog ja sam

   

  ja sam skromnost miroslava mandića boga kojom sva bića osećaju milinu i spokoj

   

  ja sam bog

   

   

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  ime boga je moje ime

   

  ime boga je svačije ime

   

  imenom boga sam i ja bog

   

  imenom boga je svako bog

   

  ljubim te ime božije

   

  imenime

   

  imenime svačijim imenom

   

  zamišljam nekog negde i počnem da plačem

   

  ja sam prazan put na kome me miroslav mandić bog peva i slavi

   

  ja sam miris mlade koprive u nozdrvama miroslava mandića boga

   

  ja sam nažuljene desni miroslava mandića boga

   

  ja sam papir miroslav mandić bog me stavlja na

  bolni stomak da ga štitim na ovom hladnom vetru

   

  ja sam hrabrost i ohrabrujem miroslava mandića

  boga da ne odustaje od miroslava mandića boga

   

  ja sam hrabrost i ohrabrujem miroslava mandića boga da ne

  odustaje od prvog pesnika svih bića miroslava mandića boga

   

  ja sam hrabrost i ohrabrujem miroslava mandića boga da ne

  odustaje od jednog jedinog umetnika svemira miroslava mandića boga

   

  ja sam hrabrost i ohrabrujem miroslava mandića boga da ne

  odustaje od najboljeg hodača boga miroslava mandića boga

   

  ja sam čednost odana miroslavu mandiću bogu jer meni niko nije toliko odan kao on

   

  ja sam odanost miroslavu mandiću bogu jer prema meni niko nije toliko čedan kao on

   

  ja sam biće ljubav miroslava mandića boga

   

  ja sam reč ljubav miroslava mandića boga

   

  ja sam broj ljubav miroslava mandića boga

   

  ja sam simbol ljubav miroslava mandića boga

   

  ja sam slika ljubav miroslava mandića boga

   

  ja sam muzika ljubav miroslava mandića boga

   

  ja sam ti ljubav miroslava mandića boga

   

  ja sam vrtlog svega kad me povuče miroslav mandić bog

   

  ja sam vihor boga kad me ponese miroslav mandić bog

   

   

   

  DAN POSLE JUČERAŠNJEG PEVANJA BOŽIJEG IMENA JA SAM

  4480. dan
  7. april 2017.

   

  živeti svoju pesmu je moja pesma

   

  ljubiti svoju pesmu je moja umetnost

   

  obožiti svoju pesmu je moja muzika

   

  stomaku moj budi mi zdrav

   

  stomaku moj pomozi mi da nastavim

   

  stomaku moj ljubi i ljubljen budi

   

  naoblačilo se

   

  kažu da će oko četiri popodne početi da pada kiša

   

  nadam se da ću do tada ishodati današnjih četrnaest kilometara

   

  podne je

   

  kišica već počinje da pada

   

  pas pored taksi stanice u centru padine drema u svojoj kućici

   

  neprestano se razvedrava i oblači

   

  gledam kišu kako pada nošena vetrom

   

  ja sam centralna tačka koja se neprestano pomera

   

  svemir je najveći jer nestaje u centralnoj tački božijeg ja

   

  evo i prva bulka ove godine

   

  ja sam ja sam

   

  ja sam i ja ja sam

   

  ja sam zemlja i ja sam ja zemlje

   

  ja sam voda i ja sam ja vode

   

  ja sam vazduh i ja sam ja vazduha

   

  ja sam svetlost i ja sam ja svetlosti

   

   

  ja

  sam

  um

  ja

  i

  ja

  uma

   

   

  ja sam kamen i ja sam ja kamena

   

  ja sam biljka i ja sam ja biljke

   

  ja sam životinja i ja sam ja životinje

   

  ja sam duh prirode i ja sam ja duha prirode

   

  ja sam čovek i ja sam ja čoveka

   

  ja sam viša inteligencija i ja sam ja više inteligencije

   

  ja sam bog i ja sam ja boga

   

   

  ja

  sam

  mala

  pesma

  i

  ja

  sam

  ja

  male

  pesme

   

   

  ja sam i ja ovog dečaka koji živi sa bakom u domu i prosi da bi nešto pojeo

   

   

   

   

  NOGAMA PUTEM ŠEZDESET I ŠEST

  4481. dan
  8. april 2017.

   

  volim put i vozilo na putu

   

  noge na putu

   

  volim prave puteve u nedogled

   

  pažljiva stoplala u neprestanom hodanju

   

  put od čulnosti do bespuća umnosti

   

  od čulnog do umnog. od umnog do bez umnog. od bez umnog do boga

   

  uzbuđenje putem me je dovelo do uzbuđenja bogom

   

  čulna uživanja su me dovela do bezčulnih uživanja

   

  bezčulna uživanja su me dovela do umnih uživanja

   

  umna uživanja su me dovela do uživanja bogom

   

  kiša mi dobuje po kapi ostaje mi samo da budem srećan

   

  mislim o čuvenom putu šezdeset i šest

   

  dug je blizu četiri hiljade kilometara

   

  na pupoljku hodanja svake godine hodam malo više od četiri hiljade kilometara

   

  sledeće subote će biti sto dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  pevajuće preplitanje

   

  svakodnevno dvanaest godina namotavam nit pesme iz početne centralne tačke

   

  planetu osećam u svakom koraku svemir u svakom hodanju

   

  divno je gledati kišu

   

  širim ljubav znači na putu sam

   

  jesam ljubav znači u bespuću sam

   

  ja sam put za sve

   

  ja sam bespuće jednog

   

  sva energija potiče od jednog

   

  svi koriste energiju jednog

   

  jedno živi za sve

   

  svi žive za jedno

   

  jedno

   

  bilo boga

   

  biti bog me čuva od sujete

   

  sve što nije bog sujeta je

   

  bezrazložna dobrota srca nam spaja

   

  bezbrižna ljubav boga nam čuva

   

   

   

  TVOJ

  4483. dan
  10. april 2017.

   

  seo sam na klupu samo da bih počeo današnja pevanja

   

  celo prepodne nisam mogao ni jednu jedinu reč da prozborim

   

  vrana nad površinom jezera vraća smisao i mog postojanja

   

  rad borba problemi i muke sa

  bogom i miroslavom mandićem bogom

  prvim pesnikom sviće bića

  jednim jedinim umetnikom svemira

  najboljim hodačem boga

  pupoljkom

  ženom

  zdravljem

  novcem

  samoćom

  prošlošću i grubošću

  ljudskim

  državom i društvom

  odnose mi snagu

   

  čine besmislenim i poraženim

   

  ali i to je miroslav mandić bog

   

  ali i to je pesma miroslav mandić bog

   

  trudim se ali ne znam kako sebi da pomognem

   

  hodanje mi pomaže pevanje još više

   

  pevanja nema bez ljubljenja

   

  pevanje je živa ljubav

   

  zaista verujem da će se ljudi jednog dana razoružati i razoruđati

   

  zaista verujem da će ljudi jednog dana prestati da ubijaju jedni druge

   

  zaista verujem da će ljudi jednog dana prestati da ubijaju životinje biljke i minarale

   

  divno je predati se bogu

   

  sve se promeni

   

  više ništa nije isto kao što je bilo

   

  istije je

   

  nepoznato je

   

  čedno

   

  još čudesnije od predavanja bogu je biti bog

   

  još nepoznatije je

   

  milina je

  evo miline

   

  iznenada veverica u travi

   

  samo bog jeste

   

  samo bogom jesam

   

  bogom jesam bog

   

  i nikakav i bolan i smrtan bog sam

   

  to čudo ljubavi boga je

   

  ne postoji moj bog

   

  ja sam bog bogom bogu bog i pripadam bogu

   

  ja sam ja sam ti si ja sam bog i pripadam bogu

   

  ja sam bog podan bogu

   

   

    

  BIT BOG

  4484. dan
  11. april 2017.

   

  jedna

  pesma

  jedan

  dan

   

   

  kad pesma peva sebe sve peva

   

  hodam polako

   

  uživam u blagom vazduhu

   

  ova sporost me čini bezvremenim i beskrajnim

   

  nebo na istoku se jako naoblačilo

   

  već promiču prve kapi kiše

   

  vetar je sve jači

   

  zahladilo je

   

  nebo se prolama

   

  hladna kiša mi zasipa leđa

   

  lepo vreme se za čas pretvorilo u nevreme

   

  grmljavina me podseća na bombardovanje

   

  to da jači tlači je tako banalno

   

  hodam kroz šumu sam

   

  uveče ću hodati na protestu

   

  hleb majonez i zelena salata

   

  spavanje

   

  opet na nogama

   

  cvrkuću vrapci

   

  ne bih preživeo ovaj život bez vrabaca

   

  trava

   

  drveća

   

  cveća

   

  niti bih sada mogao da živim i jedan tren da ne ljubim sve

   

   

  sve

  pesma

  je

  moja

   

   

  u mladosti nikad ne bih pomislio da je od tako velike samoće sačinjeno pevanje

   

  niti da od tako velike odbačenosti nastaje stvaranje

   

  da je u hodanju tako velika muzika

   

  i da je tako jednostavno biti bog

   

  to da je tako jednostavno biti bog je tako jednostavno da je skoro nepodnošljivo

   

  sama ljubav je

   

  bit

   

   

   

  PEVUŠIM

  4485. dan
  12. april 2017.

   

  kursor trepće na belini ekrana

   

  nasmešim mu se

   

  jedinstvo svih svetova sam

   

  bit svih bitova

   

  krv starog indijanca u meni

   

  žudnja za pevanjem

   

  spokoj smislom

   

  niko nije moj

   

  ja sam svačiji

   

  tvoj

   

  drvo pored puta

   

  blaga padina

   

  sve što plima donese

   

  sve što oseka odnese

   

  muzika reke

   

  muzika usrdnog hodanja

   

  muzika unutrašnje postojanosti

   

  preko polja

   

  svemirom blagim

   

  preduzećem ljubavi

   

  čednom odanošću

   

  čedom boga bog

   

  reč mi je put

   

  reč moja put

   

  laki proplanak

   

  trešnje u cvetanju

   

  neko ko sada misli na mene

   

  neko ko neprestano ljubi me

   

  lahor u plućima

   

  topla ruka na grudima

   

  dojiš me svetlosti

   

  klijam

   

  tobom bog postajem

   

   

   

  POBUNJENIK LJUBAVI

  4486. dan
  13. april 2017.

   

  ljubim te ljubim su reči istetovirane ispod moje ključne kosti

   

  pred jutro sam sanjao leteći po nebu ispisujem reči ljubim te ljubim

   

  rečima ljubim te ljubim ljubim te srno moja željna ljubavi

   

  rečima ljubim te ljubim ljubim te odbačena moja željna ljubavi

   

  rečima ljubim te ljubim ljubim te odbačeni moj željan ljubavi

   

  moje najdublje poštovanje za

  ulrike majnhof

  gudrun eslin

  andreas badera

  najradikalnije

  najodanije

  najčednije

  koji do kraja ostaju sami sa idealom dok ga svi ostali napuštaju

   

  o jednoj jedinoj pobuni od kada je sveta i veka je reč

   

  o jednoj jedinoj pobuni sve do kraja vremena je reč

   

  pobuni ljubavi

   

  pobunjenik ljubavi sam

   

  ljubim te ljubim svemire

   

  ljubim te ljubim svaka ćelijo

   

  hodajući po zemlji ispisujem reči ljubim te ljubim zemljo

   

  plivajući u vodi ispisujem reči ljubim te ljubim vodo

   

  leteći po nebu ispisujem reči ljubim te ljubim nebo

   

  bivajući u svetlosti ispisujem reči ljubim te ljubim svetlosti

   

  hodam plivam letim bivam ljubim

   

  ja jesam u raskoraku sa ljudskim društvom ali sam u koraku sa svim bićima

   

  ja jesam u raskoraku sa ratom ali sam u koraku sa pesmom

   

  ja jesam u raskoraku sa životom ali sam u koraku sa ljubavlju

   

  ljubim ti ljubimlice u orgazmu sveljubavi

   

  ljubim ti ljubimveliku toplu šaku na mom potiljku

   

  ljubim ti ljubimstopala dok po velikoj vrućini hodamo po prašnjavom putu

   

  jesam

   

  ljubim te

   

  obožujemo se

   

  pobunjenik ljubavi sam

   

  pobunjenik besplatnošću i bezvlasništvom

   

  pobunjenik razoružanjem i razoruđanjem

   

  pobunjenik milinom i ljubavlju prvi pesnik svih bića sam

   

  pobunjenik milinom i ljubavlju jedan jedini umetnik svemira sam

   

  pobunjenik milinom i ljubavlju najbolji hodač boga sam

   

  pobunjenik milinom i ljubavlju miroslav mandić bog sam

   

   

   

   

  PREOBRAŽAVANJE

  4487. dan
  14. april 2017.

   

  od sebičnog života jedino je gora sebična ljubav

   

  sebična ljubavi ljubim te i u prapoverenje te preobražavam

   

  kažu da je ljubav otrcana reč i da je izgubila smisao od preterane upotrebe

   

  kažu da je bog otrcana reč i da je izgubila smisao od preterane upotrebe

   

  kažu da je sloboda otrcana reč i da je izgubila smisao od preterane upotrebe

   

  kažu da je stina otrcana reč i da je izgubila smisao od preterane upotrebe

   

  ja volim boga i reč bog i zbog preterane upotrebe

   

  ja volim ljubav i reč ljubav i zbog preterane upotrebe

   

  ja volim slobodu i reč sloboda i zbog preterane upotrebe

   

  ja volim istinu i reč istina i zbog preterane upotrebe

   

  kao što se uglačani kamen sjaji od bezbroj nogu koje su prešle preko njega

   

  kao što reči molitve sve više jesu posle hiljadugodišnjih ponavljanja

   

  kao što je om lep i dobar baš zbog bezbrojnih usana koje ga izgovaraju

   

  kao što neprestanim disanjem sve više ljubim

   

  kao što neprestanim otkucajem srca srce božije bivam

   

  jer

   

  jedem da bih živeo a ne živim da bih jeo

   

  živim da bih pevao a ne pevam da bih živeo

   

  živim da bih stvarao a ne stvaram da bih živeo

   

  živim da bih hodao a ne hodam da bih živeo

   

  živim da bih ljubio a ne ljubim da bih živeo

   

  ljubim da bih bio bog a ne da bih ljubio

   

  bog bogom bogu bog

   

  bogom sve je bog

   

  bogom svako je bog

   

  bogom svako je sve

   

  kamen biljka je

  biljka životinja je

  životinja čovek je

  čovek bog je

   

  kamen biljka životinja čovek bog je

  biljka životinja čovek bog kamen je

  životinja čovek bog kamen biljka je

  čovek bog kamen biljka životinja je

   

  zemlju nosi voda vetar i svetlost

  vodu nosi vetar svetlost i zemlja

  vetar nosi svetlost zemlja i voda

  svetlost nosi zemlja voda i vetar

   

  nebo pesnik

   

  okean umetnik

   

  zemlja hodač

   

   

  ja

  sam

  miroslav

  mandić

  bog

  ja

  sam

  ti

  si

  ja

  sam

  bog

   

   

   

  136. PUT PO 33 DANA

  4488. dan
  15. april 2017.

   

  još sto dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  još četrnaest nedelja do kraja dvanaestipogodišnjeg pevanja

   

  još dve hiljade osamsto sedamnaest blaženstava pesme miroslav mandić bog

   

  ja sam ljubav između srca i uma

   

  ljubav između oca i sina. sina i duha. duha i oca

   

  ljubav između tela i duše. duše i duha. duha i tela

   

  ljubav između broja jedan i broja dva. broja dva i broja tri. broja tri i broja četiri. broja

  četiri i broja pet. broja pet i broja šest. broja šest i broja sedam. broja sedam ibroja

  osam. broja osam i broja devet. broja devet i broja deset. broja deset i broja jedan

   

  ljubav između plave i ljubičaste. ljubičaste i crvene. crvene i

  narandžaste. narandžaste i žute. žute i zelene. zelene i plave

   

  ljubav između tačke i kružnice

   

  ljubav između atoma i svemira

   

  ljubav između dna i vrha

   

  ljubav između izvora i ušća

   

  ljubav između vidljivog i nevidljivog

   

  ljubav između jedne strane puta i druge strane puta

   

  ljubav između ponoći i jutra. jutra i podneva. podneva i večeri. večeri i ponoći

   

  ljubav između shvatljivog i neshvatljivog

   

  ljubav između stidljive i stidljivog

   

  ljubav između života i smrti

   

  ljubav između ja i ti

   

  ljubav ja boga bogu ja

   

  ljubav boga bogu ljubavi

   

  bog bogom bogu bog

   

  noćas je poslednje trinaesto vaskrsenje u pesmi miroslav mandić bog

   

  noćas će vaskrsnuti sva bića koja su ikada živela

  ljubim te isuse hriste brate moj

   

  vaskrsenje je pesma neprestanog početka

   

  vaskrsenje je umetnost hrabrosti

   

  vaskrsenje je muzika miline

   

  vaskrsenje je ljubav odanosti

   

  mlada zelena trava

   

  cvrkut vrabaca

   

  voliš me

  sanjao sam noćas

   

  miris duboke ruže

   

  volim te

  sanjaj večeras

   

   

   

   

   

  DEVEDESET DEVET

  4490. dan
  17. april 2017.

   

  devedeset devet dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  upravo sam pročitao 33 blaženstva od 9. aprila 2005. devedeset

  devetog dana od početka pevanja pod naslovom 3. put po 33 dana

   

  bila je subota danas je ponedeljak

   

  između devedeset devetog dana na početku i devedeset devetog dana na kraju

  je proteklo četiri hiljade devedeset jedan dan ili malo više od dvanaest godina

   

  dvanaest godina od moje pedeset šeste do šezdeset i osme godine

   

  dvanaest godina pevanja pevanja

   

  dvanaest godina stvaranja stvaranja

   

  dvanaest godina plesanja plesanja

   

  dvanaest godina ljubljenja ljubljenja

   

  dvanaest godina pevanja stvaranja plesanja ljubljenja jednog bića boga tebe i svih bića

   

  jednog čoveka koji se preobrazio u boga

   

  miroslav mandić u miroslava mandića boga

   

  jedne pesme koja se zvala miroslav mandić a sada se zove miroslav mandić bog

   

  dvanaest godina neprestane promene i neprestanog potvrđivanja istog

   

  dvanaest godina 33 blaženstva svakog dana osim nedelje

   

  nadam se da ću posle dvanaest godina i dvesto pet dana

  u trinaestoj godini 24. jula ove 2017. godine poslednjim

  129600. blaženstvom završiti pesmu miroslav mandić bog

   

  broj 129600 je broj celine

   

  broj lopte

   

  360 paralelnih kružnica pomnožen sa 360 meridijalnih kružnica

   

  svaka reč koju sam pevao i pevam u pesmi miroslav mandić bog je lopta

   

  tačka

   

  centar koji je svuda i periferija koja je nigde

   

  lepota reči i dobrota broja su za svako oko slika

   

  dobrota reči i lepota broja su za svako uho muzika

   

  reč broja je srce svačije duše

   

  broj reči je um svačijeg duha

   

  juče sam pomislio da svakog dana pročitam šta je bilo toga dana pre dvanaest godina

   

  devedeset osmog dana do kraja šta je bilo devedeset osmog dana od početka

   

  devedeset sedmog dana do kraja šta je bilo devedeset sedmog dana od početka 

   

  devedeset šestog dana do kraja šta je bilo devedeset šestog dana od početka

   

  i tako da čitam do poslednjeg dana miroslava mandića boga ono što je bilo prvog dana

   

  odustao sam od toga da bi i ovih devedeset devet dana imali svoju slobodu

   

  slobodu pevanja stvaranja plesanja i ljubljenja

   

   

   

   

  JA

  4491. dan
  18. april 2017.

   

  miroslav mandić bog pesnik pesme miroslav mandić bog sam

   

  ja miroslav mandić bog umetnik pesme miroslav mandić bog sam

   

  ja miroslav mandić bog hodač pesme miroslav mandić bog sam

   

  ja miroslav mandić bog pupoljak ruže lutanja

   

  ja miroslav mandić bog ruža jedne jedine ljubavi svih bića

   

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića sam

   

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira sam

   

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga sam

   

  ja miroslav mandić bog pevam i ljubim pesmom miroslav mandić bog

   

  ja miroslav mandić bog stvaram i ljubim pesmom miroslav mandić bog

   

  ja miroslav mandić bog hodam i ljubim pesmom miroslav mandić bog

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma guštera i bilja

   

  pesma savršenstva u svemu i svakome

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma trinaest zima

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma trinaest proleća

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma trinaest leta

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma dvanaest jeseni

   

  pesma bezbrojnih ritmova i jednog jedinog ritma božijeg disanja

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma umetnosti 33

   

  pesma miroslav mandić bog je pesma besmrtnosti svakog ko poskoči

   

  pesma najdubljeg poštovanja i najodanije ljubavi za odbačene

   

  pesma u kojoj se zemlja raduje samoj sebi

   

  pesma u kojoj se voda raduje samoj sebi

   

  pesma u kojoj se vazduh raduje samom sebi

   

  pesma u kojoj se svetlost raduje samoj sebi

   

  pesma miroslav mandić bog pesma je jer sve u njoj žudi da bude pesmom

   

  pesma miroslav mandić bog jedan jedini hram u srcu i umu svakog bića je

   

  pesma odbeglog deteta je pesma miroslav mandić bog

   

  pesma dobrog deteta je pesma miroslav mandić bog

   

  pesma dečavojčice je pesma miroslav mandić bog

   

  pesma miroslav mandić bog pesma boga je

   

  pesma miroslav mandić bog pesma tvoja je

   

  pesma miroslav mandić bog pesma svih bića je

   

   

   

  PRVI I POSLEDNJI. JEDAN JEDINI I SVAKI. NAJBOLJI I NAJGORI

  4492. dan
  19. april 2017.

   

  ja miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića sam

   

  ja miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira sam

   

  ja miroslav mandić bog najbolji hodač boga i najgori hodač boga sam

   

  ja miroslav mandić bog treperenjem lišća u drveću

   

  ja miroslav mandić bog istovetnošću pičke i kurca

   

  ja miroslav mandić bog sličnošću pičke i pičke

   

  ja miroslav mandić bog različitošću kurca i kurca

   

  ja miroslav mandić bog odanim neodustajanjem

   

  ja miroslav mandić bog miroslavom mandićem bogom

   

  kao zemlja koja se neumorno vrti tako te živim miroslave mandiću bože

   

  kao bujanje mlade zelene trave tako te pevam miroslave

  mandiću bože prvi pesniče svih bića i poslednji pesniče svih bića

   

  kao hiljadugodišnje kiše koje glačaju oblutke tako te stvaram miroslave

  mandiću bože jedan jedini umetniče svemira i svaki umetniče svemira

   

  kao laste koje preleću okeane tako te hodam miroslave

  mandiću bože najbolji hodaču boga i najgori hodaču boga

   

  ja miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

   

  ja sam matematika tela matematika duše matematika duha

   

  ja miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira

   

  ja sam harmonija tela harmonija duše harmonija duha

   

  ja miroslav mandić bog najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

  ja sam muzika tela muzika duše muzika duha

   

  sve što pevam dolazi iz pesme

   

  pesma iz mog srca

   

  ja iz boga

   

  ja miroslav mandić bog pevam jer bog je živ

   

  ja miroslav mandić bog stvaram jer ljubav je živa

   

  ja miroslav mandić bog hodam jer sloboda je živa

   

  ja miroslav mandić bog

   

   

  u

  maloj

  pesmi

  miroslava

  mandića

  boga

  jedno

  sam

   

   

  ja miroslav mandić bog prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

   

   

  u

  maloj

  pesmi

  miroslava

  mandića

  boga

  prvog

  pesnika

  svih

  bića

  i

  poslednjeg

  pesnika

  svih

  bića

  sve

  sam

   

   

   

  ja miroslav mandić bog jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira

   

   

  u

  maloj

  pesmi

  miroslava

  mandića

  boga

  jednog

  jedinog

  umetnika

  svemira

  i

  svakog

  umetnika

  svemira

  svako

  sam

   

   

  ja miroslav mandić bog najbolji hodač boga i najgori hodač boga

   

   

  u

  maloj

  pesmi

  miroslava

  mandića

  boga

  najboljeg

  hodača

  boga

  i

  najgoreg

  hodača

  boga

  muzika

  sam

   

   

   

   

  FIJUK

  4493. dan
  20. april 2017.

   

  i

   

  evo

   

  me

   

  tu

   

  ja

   

  miroslav

   

  mandić

   

  bog

   

  prvi

   

  pesnik

   

  svih

   

  bića

   

  i

   

  poslednji

   

  pesnik

   

  svih

   

  bića

   

  jedan

   

  jedini

   

  umetnik

   

  svemira

   

  i

   

  svaki

   

  umetnik

   

  svemira

   

  najbolji

   

  hodač

   

  boga

   

  i

   

  najgori

   

  hodač

   

  boga

   

  bog

   

   

   

  REČ U REČ

  4494. dan
  21. april 2017.

   

  podne današnjeg dana

   

  hladni dani aprila

   

  dok mutim kakao gledam saobraćaj u ulici endija vorhola ispod moje terase

   

  volim pisanu reč

   

  volim prisutnost u rečima

   

  zemlju u zemlji

   

  vodu u vodi

   

  vazduh u vazduhu

   

  svetlost u svetlosti

   

  volim u volim

   

  dobrotu u dobroti

   

  lepotu u lepoti

   

  ljubim u ljubim

   

  put u putu

   

  ružu u ruži

   

  podajem ti se u podajem ti se

   

  odbeglo dete u odbeglom detetu

   

  dečavojčicu u dečavojčici

   

  zaratrustino načelo dobre misli dobre reči dobra delazaratrustinom načelu dobre misli dobre reči dobra dela

   

  život je priča u život je priča

   

  ljubav je bajka u ljubav je bajka

   

  bog je pesma u bog je pesma

   

  ne odustajem u ne odustajem

   

  hladan je vetar današnjeg dana u hladan je vetar današnjeg dana

   

  gornje grane breze pored mog prozora na četvrtom spratu u gornje grane breze pored mog prozora na četvrtom spratu

   

  pevam u pevam

   

  stvaram u stvaram

   

  hodam u hodam

   

  muzika u muzika

   

  jedno u jedno

   

  sebe u tebi u tebe u meni

   

  ja i ti u ja

   

  ja u boga

   

   

   

  MOJE DELO PESMA JE. MOJE DELO UMETNOST JE. MOJE DELO HODANJE JE

  4495. dan
  22. april 2017.

   

  dobre misli u dobre reči dobre reči u dobro delo

   

   

  dobre

  misli

  u

  dobre

  reči

  dobre

  reči

  u

  dobro

  delo

  i

  eto

  lepe

  i

  dobre

  pesme

   

   

  jako volim lepotu i dobrotu

   

  ljubav još više

   

  boga najviše

   

  boli me kad nema lepote i dobrote

   

  još više me boli kad se ljubav raspada

   

  najviše me boli kad osetim odsustvo boga u ljudima

   

  zagrli me kaže mi svako drvo

   

  kad zagrlim jedno drvo zagrlim svako drvo

   

  kroz visoku travu nazire se belina puta

   

  da je svet sačinjen samo od trava svet bi bio neopisivo lep

   

  žičana ograda je zaustavila jesenje opalo lišće i ono se tu osušilo kao morski talas

   

  još devedeset tri dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  osim nedelja ostalo je još sedamdeset devet dana pevanja pesme miroslav mandić bog

   

  voleo bih da u sledećim danima pevam o mojih dvanaest problema i zadataka

   

  o mojim žudnjama za čudesnim nepoznatim i bogom

   

  o svim bićima

   

  o prvom pesniku svih bića i poslednjem pesniku svih bića

   

  o jednom jedinom umetniku svemira i svakom umetniku svemira

   

  o najboljem hodaču boga i najgorem hodaču boga

   

  o miroslavu mandiću bogu

   

  o pesmi miroslav mandić bog

   

  voleo bih da pevam o pesmi večne umetnosti i svih sedam umetnosti u njoj

   

  voleo bih da pevam o životu kao priči o ljubavi kao bajki o bogu kao pesmi

   

  voleo bih da pevam i mislim o tome šta će biti posle 24. jula 2017

   

  voleo bih da pevam jednu pesmu pismo ljudskom društvu

   

  jedno pismo pesmu državi

   

  jedno pismo pesmu planeti zemlji

   

  jedno pismo pesmu svemiru

   

  jedno pismo pesmu prijateljima

   

  jedno pismo pesmu tebi 

   

  najviše bih voleo da sve vreme pevam samo onako kako je milo

  bogu tebi svim bićima i pesmi miroslav mandić bog. onako kako

  verujem da sam pesmu miroslav mandić bog i pevao sve vreme

   

   

   

   

  BOG. JA SAM BOG. MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4497. dan
  24. april 2017.

   

  sledećih dvanaest dana pevanja biće posvećeni mojim osnovnim mukama

   

  evo ih

  bog. ja sam bog. miroslav mandić bog

  prvi pesnik svih bića i poslednji pesnik svih bića

  jedan jedini umetnik svemira i svaki umetnik svemira

  najbolji hodač boga i najgori hodač boga

  pupoljak

  sajt

  žena

  zdravlje

  novac

  stan

  samoća

  prošlost i grubost

  suviše ljudsko

  država i društvo

   

  danas ću pevati

  o bogu

  o ja sam bog

  o miroslavu mandiću bogu

   

  bog. ja sam bog. miroslav mandić bog. jedno su

   

  pesma

   

   

  bog

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog ja sam bog miroslav mandić bog je najčudesnije što mi se dogodilo u životu

   

  ne samo da verujem u boga nego je bog živ

   

  ne samo da je bog živ nego sam bog ja

   

  ne samo da sam ja bog nego sam miroslav mandić bog

   

  ali kako sve to podneti

   

  kako tu dobrotu i lepotu živeti

   

  kako nositi tu spasonosnu opasnost

   

  blaženstva koja slede su mi vodiči

   

  prema bogu biti savršen kao bog

   

  prema društvu biti neposlušan hrabar i čedan

   

  prema samom sebi biti u neprestanom podavanju bogu

   

  bog moje dete

   

  bog moja pesma

   

  bog moja umetnost

   

  bog moja muzika

   

  bog moj drug

   

  ja sam bog bog je pesma boga

   

  ja sam bog bog je umetnost boga

   

  ja sam bog bog je muzika boga

   

  ja sam bog bog je ljubav boga

   

  ja sam bog jer bog je ja sam

   

  ako jesam onda sam pre svega bog

   

   

  ja

  sam

  bog

  ja

  sam

  pesma

  boga

  ja

  sam

   

   

  miroslave mandiću bože ne boj se mističe moj

   

  miroslave mandiću bože sve više i još slobodnije pevaj boga

   

  miroslave mandiću bože sve više i još istinitije pevaj ja sam bog

   

  miroslave mandiću bože sve više i još hrabrije i nežnije budi miroslav mandić bog

   

   

   

   

  Stranice