Bog Miroslav Mandić Bog

  Ti
  si

  312107

  pupoljak

  OPET PRVI JUNI ILI LJUBAV KAO BAJKA

  4535. dan
  1. jun 2017.

   

  opet prvi juni zar nije to ljubav. opet prvi juni zar nije to bajka

  opet prvi juni je jedna od najlepših bajki jer već godinama svakog prvog juna napišem opet prvi juni

   

  opet prvi u mesecu i zahvalnost

  mirjani lukić za 45400 dinara

  željku radiću za 15400 dinara

  đorđu lukiću za 5000 dinara

  ivani đokić-saunderson za 4740 dinara

  marku paunoviću za 2132 dinara

  marijani i sunu mandiću za 2000 dinara

  violeti jovanović za 1500 dinara

  petru miloradoviću za 1230 dinara

  dušanu crkvenjakovu za 820 dinara

  hvala za novac bajku

   

  opet prvi u mesecu i zahvalnost za novac bajku zar nije to bajka

   

  bajka ne odustaje od ljubavi. ljubav ne odustaje od bajke

   

  u detinjstvu su me bajke uzbuđivale jer u njima nisu vladali zakoni fizičkog sveta

  letelo se. hodalo se koracima od sedam milja. preobražavalo iz žabe u lepog princa

   

  ta sila koja je bila jača od sile fizičkih zakona bila je sila ljubavi

   

  ljubav oslobađa od zakona biologije. zakona fizike

  zakona naroda. zakona porodice. zakona svemira

  zakoni su interesi. ljubav je bez interesa

   

  verujući u bajku ljubav je ulazila u mene

   

  svakoj ljubavi je najlepše u jednoj jedinoj ljubavi

   

  svaka ljubav slavi jednu jedinu ljubav boga

   

  ljubav mi je otkrila da je biće venčano po biću

   

  bajka smo samo ti i ja jer samo smo ti i ja sve

   

  ljubav je bajka velikih ljubavi i velikih ljubavnika

   

  odvezivanjem od ljubavi po krvi postajao sam ljubav sama

   

  ljubav za one kojima sam se divio

   

  ljubav pogledom. ljubav rečima. ljubav delima

   

  na hodanjima sam otkrio ljubav anonimnih snaga ljubavi

  svi moji spomenici anonimnim snagama ljubavi su bajka ljubavi

   

  bajka ljubavi je bajka hodanja i bajka hodanjem

   

  kad sve i svi plešu od radosti bivanja

   

  žudnja za ljubavlju me je vinula ka saosećanju sa svima koji žude za ljubavlju

   

  ljubavlju je svako slobodan

   

  ljubav je bajka slaganja i nadovezivanja

   

  kao i kod priče prvo sam voleo bajke sa borbom a sada volim bajke bez događaja

   

  samo bivanje sveljubavi

   

  bajka belog psa koji leži u zelenoj travi

   

  bajka tvoje plave haljine na bele tufne

   

  bajka zemlje. bajka vode. bajka vazduha. bajka svetlosti. bajka dana u svakom danu

   

  ja bajka utočište hrabrih sam

   

  ja bajka dom stranaca sam

   

  ja bajka postelja lutalica sam

   

  ja bajka vrt odbačenih sam

   

  bajka je čedni početak a kraj je u početku čednosti

   

  hodam i razmišljam o ljubavi i pomislim pa to je već ljubav

   

   

   

  PESMA

  4536. dan
  2. jun 2017.

   

  ja sam pesma

   

  pesma je bog. ja sam pesma. ja sam bog

   

  hrabrom pesmom bog mi je na usnama

   

  pesma peva svakom

   

  pesma pevuši boga

   

  pesma hoće boga

   

  pesma je ekstaza boga

   

  pesma voli da je pesma

   

  pesma voli da je reč pesma

   

  pesme je najviše u reči pesma

   

  reč pesma govori sve o pesmi

   

  reč pesma govori sve o bogu

   

  zemlje je pesma zemlje

   

  voda je pesma vode

   

  vazduh je pesma vazduha

   

  svetlost je pesma svetlosti

   

  pesma trave u travi je

   

  pesma vrapca u vrapcu je

   

  pesma golotinjom ljubi boga

   

  pesma me je oslobodila i dovela me samom sebi

   

  pesma u svemu me je otvorila za pesmu u meni

   

  pesmom u meni pevam pesmu u svemu

   

  kad vidim kaju moju majku na biciklu pesma smo

   

  tek pesmom ono što jeste postaje bog

   

  volim pesmu jer je pesma beskorisna

   

  pesma je hleb nasušni

   

  pesma umi. u srcu božiji um je

   

  pesma je hoću odmah

   

  pesma hrli bogu u zagrljaj

   

  pesma je biće koje sebe peva

   

  pesma je umetnost boga

   

  pesma je bit boga

   

  pesma lice boga je

   

   

   

  BOG KAO PESMA

  4537. dan
  3. jun 2017.

   

  ja sam bog

   

  bog je pesma. ja sam bog. ja sam pesma

   

  hrabrim usnama bog mi je u pesmi

   

  bog jeste svako

   

  bog bruji pesmu

   

  bog hoće pesmu

   

  bog je spokoj bogom

   

  bog voli da je bog

   

  bog voli da je reč bog

   

  boga je najviše u reči bog

   

  reč bog govori sve o bogu

   

  reč bog govori sve o pesmi

   

  bog je bog zemlje

   

  bog je bog vode

   

  bog je bog vazduha

   

  bog je bog svetlosti

   

  bog trave u travi je

   

  bog vrapca u vrapcu je

   

  bog golotinjom peva pesmu

   

  bog me je preobrazio u samog sebe

   

  bog u svemu me je otvorio za boga u meni

   

  bogom u meni živim boga u svakom

   

  kad vidim milomira oca mog u mrtvačkom sanduku zajedno ljubimo boga

   

  tek bogom ono što jeste pesma je

   

  volim boga jer je bog beskoristan

   

  bog je hleb nadnaravni

   

  bog ljubi. u umu srce pesme je

   

  bog je odmah hoću

   

  bog uživa u naručju pesme

   

  bog je biće koje sebe ljubi

   

  bog je umetnost pesme

   

  bog je bit pesme

   

  bog pesma lica je

   

   

   

  PEVA DOBRO DETE

  4539. dan
  5. jun 2017.

   

  peva dobro dete sve se ućutalo u predelu

   

  peva dobro dete

   

  peva bog

   

  bog je

   

  dobro dete peva sve je bog

   

  dobro dete peva ja sam ti si ja sam bog

   

  dobro dete peva bog bogom bogu bog

   

  dobro dete peva ja sam bog

   

  dobro dete peva dobro kojim je bog stvorio sve što je stvorio

   

  dobro dete je hrabro ne samo da sačuva dobrotu boga u

  sebi nego da dobrotu boga i neguje svakog trena pred svima

   

  dobro dete se ne stidi da bude dobro

   

  dobro dete se ne plaši da bude samo

   

  dobro dete se seća da je rođeno kao bog

   

  dobro dete ne samo da se seća da je rođeno kao bog nego je i sada bog

   

  dobro dete peva dobrotu. dobro dete peva čednost

   

  dobro dete žudi da svako dete bude voljeno

   

  dobro dete žudi da svako biće bude voljeno

   

  dobro dete ljubi svako biće. dobro dete ljubi sva bića. dobro dete ljubi boga

   

  dobro dete čuva svemir i sva bića

   

  dobro dete je majka i otac dobrog čoveka

   

  volim mangupe ali mnogo više volim dobro dete i dajem život dobrom detetu

   

  dobro dete me iskupljuje jer sam kao dete kidao krila muvama

   

  dobro dete je moja voljena tautologija jer volim reč dobro uz svaku reč

   

  dobro dete misli ne misleći

   

  dobro dete govori ćuteći

   

  dobro dete dela nedelajući

   

  dobro dete ljubi bivajući

   

  dobro dete je početak i čuvar svakog početka

   

  dobro dete se igra samo i niko ga ni ne primećuje

   

  dobro dete se igra stanjima i posmatranjima

   

  posmatrajući druge i drugo drugima i drugom je lepo

   

  ne znam trenutak kada sam u sebi osetio dobro dete ali kako sam rastao

  osećao sam ga sve više i više pogotovo u samoćama. sa godinama je dobro

  dete sve više živelo u meni i obuzimalo me sve dok nisam nestao u dobrom detetu

   

  dobro dete čuva odbeglo dete

   

   

   

  PEVANJE OSMEHOM

  4540. dan
  6. jun 2017.

   

  osmehom se udiše zdravlje

   

  udiši me

   

  nadiši me se voljena moja

   

  nadiši me se voljeni moj

   

  danas je milomirov devedeset šesti rođendan

  milomire srećan ti rođendan poslednji put u pesmi miroslav mandić bog

   

  pre dva dana je kaji bila devedeset prva

  kajo srećan ti rođendan poslednji put u pesmi miroslav mandić bog

   

  pevanjem se osmehujem kaji i milomiru

   

  osmehivanjem pevam kaju i milomira

   

  osmeh je dobri drug pod suncem nebeskim

   

  osmeh je sunce na licu

   

  greje

   

  dodir duše je

   

  jako volim kad čujem osmeh u tvom glasu

   

  jako volim kad vidim osmeh dana u svakom danu

   

  topli osmeh je univerzalni jezik ljubaznosti

   

  osmeh će vam doneti još deset godina života

   

  osmehujem se zemlji

   

  osmehujem se vodi

   

  osmehujem se vazduhu

   

  osmehujem se svetlosti

   

  pogledaj u bilo šta i videćeš da ti se osmehujem

   

  poslednje prvo kupanje ove godine u pesmi miroslav mandić bog

   

  prvo sam se kvasio i rashladio

   

  onda sam zaplivao laganim kraulom desetak metara

   

  u dubljoj vodi sam se samo potapao

   

  bog je živ

   

  bog peva

   

  bog se kupa

   

  volim te bože lep si mi u svemu

   

  lep si mi u ovom treperenju lišća koje gledam

   

  u ovoj nabujaloj travi kroz koju prolazim

   

  u kasnom popodnevnom suncu koje me greje

   

  bože lep si mi u ovim mirnim koracima kojima hodamo kao jedan

   

   

   

   

   

  KOJE OLAKŠANJE SAJT MIROSLAVMANDIC.NAME PONOVO RADI

  4541. dan
  7. jun 2017.

   

  već dva dana mi ne radi sajt

   

  poremetio sam se

   

  izgubio

   

  često pogledavam da li je sajt proradio

   

  nije

   

  još nije

   

  i opet nije

   

  sve me to podseća na sva iščekivanja u životu

   

  kada bih izvirivao kroz prozor gledajući niz ulicu da li se majka vraća sa posla

   

  na stalno pogledavanje na sat u iščekivanju nekog

   

  na okretanje oko sebe tražeći sa koje će se strane pojaviti željeni neko

   

  na ispružennu ruku kojom očekujems da mi stane neki auto i poveze me dalje

   

  sve bi me to iscrpljivalo

   

  rastuživalo

   

  praznilo

   

  crne misli bi mi se množile

   

  navirale

   

  nisam mogao da ih zaustavim

   

  osećao bih se krivim

   

  nikakvim

   

  svakog trena bih pomišljao evo sad će pa opet evo sad će

   

  uglavnom nikada nije bilo posle evo sad će nego kad na to ne bih ni mislio

   

  kao i uvek pevam o sajtu koji ne radi ne samo zato što o nečem drugom u

  ovim trenicuma ne mogu da pevam nego i zbog toga da bi i nevolja pevala

   

  hvala i nevolji

   

  nevolja sa sajtom koji ne radi je prilika da izrazim zahvalnost što

  sam uopšte dobio priliku da iskusim zadovoljstvo rada sa sajtom

   

  krhko

   

  krhka je krhkost

   

  glas

   

  miroslavmandic.name

   

  miroslavmandic.name krhkost sam tvoja

   

  miroslavmandic.name krhkost si moja

   

  miroslavmandic.name ne boj se

   

  sajt još ne radi ali pevaju trave

   

   

   

  LEGENDO DANAS JE SVAKO LEGENDA. ALI LEGENDO TAKO JE BILO ODUVEK

  4542. dan
  8. jun 2017.

   

  već nekoliko godina gledam realitije

   

  radujem se što sam ih otkrio

   

  apsolutno su najbolja stvar u ponudi

   

  ne samo da imaju najveću energiju nego im je i forma najbolja

  novi mediji bolje posreduju od starih

   

  realiti programi su mnogo bolji od starih realitija

  i misterije i pozorište i olimpijske igre i koncerti i knjige i novine i radio i film i televizija su počeli kao realitiji

   

  mnogo ljudi gleda realitije jer su njihovi učesnici moderni gladijatori koji

  oduvek zadovoljavaju potrebu za katarzom žrtvovanjem transom igrom

   

  osećam duboku zahvalnost i ljubav za njihovo javno ogoljavanje

   

  realiti su ludilo mozga ali kad se posle realitija prebacim na

  ozbiljne programe sve što vidim je još mnogo mnogo gore

  ratovi su očevi svih realitija

   

  učesnici realiti programa se neprestano svađaju ali

  ljudi u realnom životu neprestano ubijaju jedni druge

   

  u realitijima se često svađaju zbog sitnica ali

  majka i otac se svađaju oko dominacije i dece

   

  religije zbog boga. narodi zbog teritorije. države zbog eksploatacije

   

  zanimljivo je da obrazovani imaju sumanuti otpor prema realitijima

   

  to je sukob ljudi dvadesetog veka sa dvadeset prvim vekom

  ljudi dvadesetog veka ne shvataju da je dvadeseti vek prošao i da više ne postoji

   

  većina ljudi ostaje zaljubljena u svoju mladost

  misleći da su i drugi zaljubljeni u njihovu mladost

  oni koji su odrasli u prirodi veličaju život u prirodi a oni koji su odrasli na asfaltu veličaju život na asfaltu

   

  većina ljudi je zarobljena vrednostima za koje su se borili u mladosti

  ne shvatajući da se aktuelna mladost bori za sopstvene vrednosti

   

    većina ljudi zaboravlja da je njihova mladost bila

  osporavana a da oni sada osporavaju sadašnju mladost

   

  sve je nekada bilo realiti a svi su od svojih realitija napravili klasiku

   

  i grčki i latinski su nekada bili jezici ubica i osvajača koje su oni silom

  proširili i nametnuli porobljenima proglašavajući ih klasičnim jezicima

   

  oduvek je tako da divlji dođu i oteraju pitome ali avaj uskoro i oni

  sami postaju novi pitomi koji ubrzo postaju oterani od novih divljih

   

  divlji koji oteraju pitome su manji problem od pitomih

  koji se bore za svoje privilegije koje su stekli otimajući

   

  problem pitomih je što se retko ko od njih pokajao za to što su

  ubijali i otimali ili što su njihovi očevi i dedovi ubijali i otimali. ne samo da

  se pokaju nego da se iskupe vraćajući sve ono što su oteli njihovi očevi i dedovi

   

  pitomi nemaju viziju budućnosti

   

  pitomi se ograđuju vojskom policijom službenicima trgovcima

  kulturom obrazovanjem bogatstvom elitizmom i spektaklima u kulama od

  zakona laži i propagande. pitomi ne shvataju da će im divlji jednog dana sve to

  oteti ili će te kule od moći laži i propagande pasti same od sebe i svoje zastarelosti

   

  pitomi nemaju ljubavi za druge nego samo za sebe

   

  dok ne dođu divlji pitomi nastavljaju da otimaju ali ne više

  kao divlji nego sada kao kulturni. gomilaju viškove i čuvaju ih

  religijom naukom umetnošću bankama univerzitetima i školama

   

  kulturni ne shvataju da sve što je oteto da je to i prokleto

   

  sve što je stvoreno bogatstvom je samo po sebi laž

  zlo i kič kolikogod sebe proglašavalo važnim i elitnim

   

  nepodnošljiva mi je vrhunska kultura

  nepodnošljiva su mi vrhunska znanja

  nepodnošljiva mi je vrhunska umetnost

  nepodnošljiva mi je vrhunska arhitektura

  nepodnošljiv mi je vladajući populizam

  nepodnošljive su mi vladajuće teorije

  nepodnošljiva mi je vladajuća nauka

  nepodnošljiv mi je vladajući moral

  nepodnošljiv mi je um koji vlada

  nepodnošljiv mi je jači koji tlači

   

  sve su to pobeda tehnike

  nauka od svega pravi uspeh

   

  uz pomoć nauke i novca sve je pretvoreno u akademije

   

  vojna akademija. policijska akademija. kriminalistička akademija. vinska akademija

  trgovačka akademija. pozorišna akademija. muzička akademija. filmska akademija

  kozmetička akademija. bankarska akademija. it akademija. fudbalska akademija

   

  živela pornografija

  sve dok i pornografija ne otvori svoju akademiju

   

  živelo sada

   

   

   

   

  MOJ REALITI

  4543. dan
  9. jun 2017.

   

  prvi zalogaj hleba u ustima

   

  prvi gutljaj čaja od matičnjaka

   

  zahvalnost samo zahvalnost

   

  život je velik u malim stvarima

   

  svemir podrhtava od nežnosti

   

  gušteri izlaze na sunce

   

  miriše lipa

   

  hodam

   

  polako dolazim do sebe

   

  dolazeći do sebe postajem pesma

   

  divno je hodati i biti dobrota

   

  divno je hodati i biti lepota

   

  divno je hodati i biti ljubav

   

  usporio sam

   

  ispravio se

   

  lepota svemira pleše u meni

   

  čujem moje korake na toplom asfaltu

   

  dobrota svih bića hoda u meni

   

  ulazim u šumu da i ti uđeš u šumu

   

  šumska staza neprestano vijuga

   

  stazom vijugam po vijugama svemira

   

  vijuganje prija zglobovima tetivama mišićima i nervima

   

  sve je u meni da bi sve bilo u tebi

   

  smešim se da se i ti nasmešiš

   

  uživam u butinama da i ti uživaš u butinama

   

  stomak sam sveta stomak si sveta

   

  pesnik sam da me pevaš

   

  umetnik sam da me stvaraš

   

  hodač sam da me ljubiš

   

  grlim te lepo ti je

   

  ljubim te dobro ti

   

  divim se stopalima koje neprestano stvaraju ovu šumsku stazu

   

  staze ljubavi u svemiru stvaraju oni koji hodaju uskom stazom

   

   

   

   

  ČUJ SAD OVO

  4544. dan
  10. jun 2017.

   

  odoh

   

  u

   

  dan

   

  u

   

  srce

   

  boga

   

  tu

   

  gde

   

  smo

   

  oboje

   

  jedno

   

  a

   

  sva

   

  ostala

   

  bića

   

  u

   

  našem

   

  zagrljaju

   

  ljube

   

  jedno

   

  drugo

   

  pevušeći

   

  tvoje

   

  i

   

  moje

   

  venčanje

   

  kojim

   

  ljubimo

   

  boga

   

  i

   

  sva

   

  bića

   

  amin

   

   

   

   

  SVA BIĆA 1

  4546. dan
  12. jun 2017.

   

  ja sam biće

   

  ja sam biće iz koga su nastala sva bića

   

  biće svih bića

   

  biće kojim jeste svako biće

   

  biće kojim svako biće jeste bog

   

  ja se neprestano venčavam

   

  ja sam biće venčanja

   

  neprestano venčavanje svih bića u svakom biću

   

  sva bića znače da je sve živo oduvek i zauvek

  pogotovo je živo sve ono što ljudi misle da nije živo

   

  živim svim bićima i svim bićima doživljavam sve

   

  sva bića su moja jedna jedina porodica

   

  sva bića su moji bližnji

  kao i ova kopriva koja me na uskoj stazi žari

   

  jesam samo svim bićima i sva bića jesu samo sa mnom

   

  svim bićima pevam pesmu svih bića

   

  svim bićima stvaram umetnost svih bića

   

  svim bićima hodam ljubav svih bića

   

  sva bića sam prvi put video u ranom detinjstvu u česticama

  prašine koje su svetlucajući lebdele na sunčevim zracima u sobi

   

  ne bih spoznao sva bića da me u detinjstvu nisu otvorile trave trske šaš i lokvanji

   

  psi mačke krave konji čičkovi kaktusi pre i posle puberteta

   

  pupoljci na početku dvadesetih

   

  ruže u zatvoru. ptice koje su preletale zidine zatvora

  meterlnikov život pčela koji sam pročitao u zatvoru

   

  bulke na putu i lekovito bilje posle zatvora

   

  drveće na kraju dvadesetih. cveće na početku tridesetih. ptice početkom četrdesetih

   

  sva bića su mi se potpuno otvorila hodanjima

  na kojima sam bivajući sam sve više osećao sve

   

  volim kad na putu susretnem puževe guštere gliste bubice mrave

   

  sretan sam kad čujem i gledam ptice u letu

   

  volim miris zemlje

   

  volim miris vode

   

  volim miris vazduha

   

  volim miris toplog sunca

   

  volim mirise poljana i šuma

   

  mirise lipe jorgovana davine i jasmina

   

  volim polja mladog zelenog žita i polja zrele zlatne pšenice

   

   

   

   

   

  SVA BIĆA 2

  4547. dan
  13. jun 2017.

   

  da nije bilo dobrog deteta ne bih otkrio sva bića

   

  da nije bilo odbeglog deteta ne bih se predao svi bićima

   

  da nije bilo dečavojčice ne bih zavoleo sva bića

   

  da nisam bio kažnjen i osuđen od ljudskog društva ne bih otkrio ni slobodu ni sva bića

   

  da nisam posle zatvora krenuo u nebo nego se

  vratio u ljudsko društvo ni onda ne bih otkrio sva bića

   

  uspesi u ljudskom društvu i život po pravilima

  ljudskog društva onemogućuju da se otkriju sva bića

   

  kako mi se godinama uvećavala ljubav tako sam sve

  više čoveka doživljavao kao biće a ne kao čoveka

   

  u svakom čoveku bih bez obzira kakav bi on bio prepoznavao čednost i odanost bića

   

  domovina svih biće je jedno

   

  kuća svih bića je sve

   

  posle boga najlepše mi je da osećam i mislim biće

   

  u osećanju bića mi je mnogo pomogla apstrakcija svih bića i konkretnost svakog bića

   

  mišljenje mišljenja mi je pomoglo da mislim biće

   

  bog

  ja

  biće

   

  bog ja i biće jedno su. najočitiji najprisutniji a neobjašnjivi i neshvatljivi

   

  bićem sam otkrio sva bića svim bićima jedno jedino biće

   

  svim bićima sve više osećam svako biće

   

  svakim bićem sve više osećam sva bića

   

  sva bića su venac poljskog cveća oko moje glave

   

  sva bića su ogrlica oblutaka oko mog vrata

   

  sva bića su brojanica trava oko moje ruke

   

  sva bića su pojas ruža oko mog struka

   

  sva bića su nanožnice od školjki oko mojih nogu

   

  sva bića su venčanica odanosti odanosti mojoj

   

  sva bića ne poznaju podele na vrste rodove polove rase struke

   

  priroda bića nema veze sa prirodom i nije biološka nego duhovna

   

  sva bića postoje umom i žive ljubavlju

   

  priroda bića je da čuva sva bića i svako biće

   

  uloga bića je da se razvija i da svojim razvojem razvija i sva druga bića

   

  sva bića počnem da osećam kad umesto svog

  lica počnem da gledam i uživam u drugim licima

   

  sva bića počnem da mislim kad umesto lica ljudi

  počnem da gledam lica minerala biljaka i životinja

   

  sva bića počnem da volim kad počnem da vidim lice

  ideje. lice slobode. lice dobrote. lice lepote. lice ljubavi

   

  sva bića počnem da bivam kad u svakom licu vidim lice boga

   

   

   

   

  SVA BIĆA 3

  4548. dan
  14. jun 2017.

   

  sva bića su ekstaza ljubavi

   

  ekstaza ljubavi svih bića je kosmogonija ljubavi u svakom biću

  danas je punih četrdeset šest godina rada jedan čovek

   

  trans

   

  bit bića

   

  polja suncokreta

   

  sva bića su prvo i poslednje biće

   

  sva bića su jedno jedino i svako biće

   

  sva bića su najbolje i najgore biće

   

  priroda bića je po svojoj prirodi otvorena i nema sposobnost da se brani od drugog bića

   

  priroda bića je da ljubi svako drugo biće

   

  priroda bića se spaja sa svakim bićem. slabo

  sa jakim. malo sa velikim. meko sa tvrdim. ružno sa

  lepim. zdravo sa bolesnim. minerali sa biljkama. biljke sa

  životinjama. životinje sa ljudima. ljudi sa višom inteligencijom

   

  zemlja je biće u kome žive sva bića

   

  voda je biće u kome žive sva bića

   

  vazduh je biće u kome žive sva bića

   

  svetlost je biće u kome žive sva bića

   

  sva bića postoje oduvek ali retko kada postoje ljudi koji osećaju sva bića

   

  verujem da svi problemi nestaju ljubavlju prema svim bićima i sposobnošću

  svih bića da rešavaju probleme koji postoje između neki bića ili nekih grupa bića

   

  neka su bića dobra za jedna bića a za druga bića nisu dobra

  neka bića se ujedinjuju protiv drugih bića. neka bića lažu. neka bića

  kradu. neka bića ubijaju. neka bića su bolesna. ali i sva ta bića čine

  sva bića a samo sva bića rešavaju probleme koje imaju i ta bića

   

  sva bića rešavaju probleme svađanja i sukoba jer su večna harmonija

   

  zemlja sam i ja žudim za mojom vodom

   

  voda sam i ja žudim za mojim vazduhom

   

  vazduh sam i ja žudim za mojom svetlošću

   

  svetlost sam i ja žudim za mojim bogom

   

  jako volim odbačena bića. prezrena bića. zatvorena bića

  zaboravljena bića. neprimećena bića. sama bića. poubijana bića

  ali se ne borim za njih niti sam na njihovoj strani nego se borim za sva bića

  a sva bića će najbolje pomoći i odbačenim bićima i prezrenim bićima i zatvorenim

  bićima i zaboravljenim bićima i neprimećenim bićima i samim bićima i poubijanim bićima

   

  boreći se samo za neka bića povredio bih neka druga bića ali boreći se

  samo za sva bića najbolje ću pomoći i onim bićima koja su meni posebno draga

   

  sva bića me spašavaju od užasa upojedinjenja

  ili grozote grupisanja nekih bića protiv drugih bića

   

  svako biće i pored toga što se plaši mrzi ili napada pre svega voli da voli

  samo sva bića omogućavaju svakom biću da ljubi svako biće i sva bića

   

  svako ko vlada izneverava prvo biće. svako ko želi da vlada

  ne može da doživi sva bića i ne može da se razvije do svih bića

   

  samo sva bića nose energiju svakog bića

   

  kad svako biće čuva svako biće biće je biće

   

  kad sva bića čuvaju sva bića sva bića su sva bića

   

  svim bićima jeste sve što jeste a to što jeste je

  mnogo bolje nego što bilo ko može i da zamisli

   

  usne sam svih bića koje te neprestano ljube

   

   

   

   

  SVA BIĆA 4

  4549. dan
  15. jun 2017.

   

  jezik svih bića je poezija

   

  kad na suvu zemlju pada letnja kiša to je čista poezija

   

  kao i kad beli leptir leti nad travama a svakoj vlati je lepo

   

  ili kad mi od lepote visokog jablana krenu suze radosti

   

  ili kad od gavrana učim da letim pa u snovima ne prestajem da širim krila

   

  da je samo od trava sačinjen svet svet bi bio neopisivo lep

   

  pa da je samo i od jedne jedine ruže sačinjen svet bi bio prelep

   

  sva bića osećaju saosećajući

   

  sva bića misle nadovezujući se

   

  sva bića vole podavajući se

   

  seks svih bića je jedan jedini orgazam svih bića

   

  sva bića rade pobožnom ljubavlju sve što rade

   

  sva bića se odmaraju milinom

   

  sva bića se šale blago

   

  sva bića se igraju od jutra do sutra

   

  sva bića umiru sa osmehom na licu

   

  dobrota svih bića srca nam spaja

   

  kako je dobro biti dobar svima

   

  dete u meni je neumrli bog

   

  volim kad mora krenu ka nebu svom

   

  volim kad se ravnica otvara nedogledu

   

  kad munje sevaju nebom a gromovi prolamaju oblake

   

  kad hrabro dete krene niz put u nepoznato

   

   

  glista u zemlji zemlja u jabuci jabuka u poslušanju

   

  kit u okeanu okean u kapi kap u pesmi

   

  lasta u nebu lastavica pod strehom kaja u ozarenju

   

  hej pčele na cveću hej pčele na svim bićima

   

  mahovina na starom drveću žena priljubljena uz nju

   

  petao me budi labud uzbuđuje leptir porađa

   

  duhovi puževa koje sam slučajno zgazio žive u slavi svih bića

   

  od kako pevam stvaram i hodam ne za čoveka nego za boga tebe i

  sva bića poezija umetnost i muzika su se za mene potpuno promenile

   

  pevam stvaram hodam da bi svakom biću bilo lepo i dobro sa svakim bićem

   

  pevam stvaram hodam da bi svim bićima bilo lepo i dobro u svakom biću

   

   

   

   

  SVA BIĆA 5

  4550. dan
  16. jun 2017.

   

  sva bića se šire večnim povratkom jednom jedinom biću

   

  sva bića sveljubav

   

  sva bića svesloboda

   

  sva bića sveradost

   

  sva bića sveistina

   

  sveti incest

   

  sva bića su dobra volja svakog bića

   

  ljubavlju za sva bića osećam sva bića iako znam za jako malo bića

   

  svako biće je moja ljubav za jednobojno. sva bića su moja ljubav za šareno

   

  sva bića su sve ono što sva bića duguju strpljivosti i pažljivosti

   

  samo sva bića čine biće saosećanja i biće solidarnosti

   

  samo sloboda svih bića čini slobodu svakog bića

   

  sva bića su krila u repovima koji lelujaju perajima

   

  samo sva bića nemaju tajne

   

  samo svim bićima žive najkrhkija bića

   

  govna nekih bića su ukusna hrana za druga bića

   

  sva bića postoje samo ljubavlju jer se znanjem ne mogu dosegnuti

   

  ko voli sva bića otkriva u sebi da je i sam biće u kome su sva bića

   

  volim kad me harmoniji uči pčela

   

  volim kad me simetriji uči labud

   

  volim kad me matematici uči trava

   

  volim kad me melodiji uči ptica

   

  volim kad me samoći uči nosorog

   

  volim kad me snazi uči slon

   

  volim kad me dobronamernosti uči kit

   

  volim kad me istoriji uči kamen

   

  volim kad me besmrtnosti uči virus

   

  sva bića jesu jer su po meri svih bića

   

  volim svemir jer je stvoren po meri trava virusa ruža magarca anđela

   

  ista sam škola za sva bića

   

  ista sam muzika za sva bića

   

  ista sam umetnost za sva bića

   

  ista sam pesma svim bićima

   

   

   

  SVA BIĆA 6

  4551. dan
  17. jun 2017.

   

   volim samo heroja svih bića

   

  volim samo pesnika svih bića

   

  volim samo umetnika svih bića

   

  volim samo hodača svih bića

   

  volim samo porodicu svih bića

   

  sve što je manje od svih bića tužno je i lažno

   

  kamenoliko biljkoliko životinjskoliko čovekoliko bilokakvoliko bogoliko

   

  alge paprat mahovina orfejsko svepevanje u svakom biću

   

  atomi virusi bakterije ćelije bića svih simbola u svakom biću

   

  čuvarkuća blato komarci tabani lutalice u srcu svake devojčice

   

  meni magarcu nigde nije lepše nego među bokovima magarice moje

   

  kamenje rađa drveće. drveće rađa ribe. ribe rađaju ptice

  ptice rađaju cveće. cveće rađa ljude. ljudi rađaju višu inteligenciju

   

  sin duge ja život života sam

   

  muž zaveta ja ljubav ljubavi sam

   

  otac reči ja bog boga sam

   

  konj u propinjanju telo dobre priče sam

   

  krilati konj u letenju duša dobre bajke sam

   

  konj u kobili duh dobre pesme sam

   

  ja miris zemlje žena sam duhovima nad vodama

   

  ja duh nad vodama otac sam duhovima vetrova

   

  ja duh vetrova ćerka sam duhova svetlosti

   

  ja duh svetlosti tabanima masiram leđa zemlji mojoj majci

   

  stopalima ruže lutanja hodam ružu svemira

   

  telo svih bića sam i zovu me svemir

   

  duša svih bića sam i ime mi je ljubav

   

  duh svih bića sam i ja sam bog

   

  jako su važni virusi. jako su važne gljive. jako

  su važne dobre pomisli. najvažnija je dobra volja

   

  biće nikad ne uzima život drugog bića osim kada mu ga drugo biće samo da

   

  najbolji način da neprestano negujem i čuvam sva bića je da ljubim boga

   

  najbolji način da neprestano ljubim svako biće je da se neprestano podajem bogu

   

  najbolji način da se neprestano podajem bogu je da sam i sam bog

   

  ja bit bića. ja prvo biće. ja biće svih bića. ja čestica. ja vlakno. ja talas. ja zvezda

  ja galaksija. ja nebo. ja okean. ja vetar. ja močvara. ja prašuma. ja puž. ja pčela

  ja put. ja ruža. ja leptir. ja mušica. ja kamen. ja trava. ja drvo. ja vrabac. ja čovek

   

  ja svemir svih bića u jednom jedinom biću svemira

   

   

   

   

   

  PEVA ODBEGLO DETE

  4553. dan
  19. jun 2017.

   

   

  peva odbeglo dete sve se ućutalo u svemiru

   

  peva odbeglo dete

   

  peva bog

   

  bog je

   

  odbeglo dete peva sve je bog

   

  odbeglo dete peva pobuna je ljubavi

   

  odbeglo dete peva pobuna je ljubavlju

   

  odbeglo dete peva ljubav je koja se buni

   

  odbeglo dete peva pobuna je koja ljubi

   

  ja sam odbeglo dete i za mene je jako važno da

  pobožno radim sve što radim i da ne radim za novac

   

  da se ne borim za sebe i da ne posedujem

   

  jako mi je važno da se ne borim za svoj porod. svoju porodicu. svoju vrstu. svoj

  rod. svoj pol. svoj narod. svoju državu. svoju religiju. svoju poetiku. svoju politiku

   

  pogotovo mi je važno da se ne borim za dobro jer će se pobedom preobraziti u zlo

   

  jako mi je važno da sam sam bez škola autoriteta terminologije i institucija

   

  bog i ja jedno smo

   

  ti i ja jedno smo

   

  sva bića i ja jedno smo

   

  iako sam bio plašljivo dete imao sam u sebi duboku potrebu da odem

   

  da odem prvo u sebe. pa u igranja sa samim sobom. pa u knjigu. u noć. film

  i otišao sam

   

  kao odrastao prepoznao sam kod neke dece tu istu potrebu da odu

   

  moja plašljivost me je odvela bogu

   

  odbeglo dete mi je pomoglo da se odvežem od čoveka i postanem bog

   

  odbeglo dete i jeste odbeglo zbog žudnje za bogom

   

  odlazeći od čoveka u boga odbegao sam od dvoumljenja. odustajanja

  sigurnosti. sebičnosti. kurčenja. nostalgije. izneveravanja. korumpiranosti

  podrazumevajućeg. kompromisa. depresije. samoubistva. straha od promene

   

  odbegao sam od lenjosti da se postane bog

   

  odbeglo dete mi je pomoglo da se odvežem

   

  odbeglo dete mi je pomoglo da se više nikad ne vratim

   

  odbeglo dete nije protiv bilo koga nego daje svoj život za

  ono u šta veruje i ono što ljubi a ljubi boga tebe i sva bića

   

  odbeglo dete nosi svu krivicu odraslih koji nisu

  imali hrabrosti ni ljubavi da prestanu sa ubijanjem

   

  ne znam trenutak kada sam u sebi osetio odbeglo dete ali kako sam rastao

  osećao sam ga sve više i više pogotovo u samoćama. sa godinama je odbeglo

  dete sve više živelo u meni i obuzimalo me sve dok nisam nestao u odbeglom detetu

   

  odbeglo dete je sreća moja

   

  sreća je posao dobrog deteta

   

  odbeglo dete čuva dečavojčicu

   

   

   

  138. PUT PO 33 DANA ILI BOG TI JE UŠAO NA USTA

  4554. dan
  20. jun 2017.

   

  bog ti je ušao na usta

  rekao sam ti u subotu uveče dok smo razgovarali telefonom

   

  kad zaćutimo čujemo boga

  ćutanjem se uvek čuje bog

   

  dok slušam boga ostajem bez daha i usta mi se sama otvaraju od lepote

   

  lepotom mi kroz otvorena usta ulazi bog

   

  bog hleb nasušni i nadnaravni

   

  bog reč

   

  reč reč

   

  reč peva

   

  reč hrani

   

  reč izlazi na usta

   

  reč ulazi na usta

   

  reč priča

   

  reč bajka

   

  reč pesma

   

  reč bog

   

  priča ulazi na uši

   

  bajka ulazi kroz nos

   

  pesma ulazi na usta

   

  kažu da je starac tadej ustao iz mrtvih jer ga je bilo

  žao ljudi koji su tugovali za njim pa je ustao da ih uteši

   

  udahom se krećem od jednog ka svemu

   

  izdahom se krećem od svega ka jednom

   

  na početku je sve u jednom

   

  na kraju je jedno u svemu

   

  svemir

   

  ponekad sam svemir da ne bih putovao bilo kojim vozilom

  nego da bih u svakom trenu bio na svakom mestu ljubav svakom

   

  jer religije su svojim zločinima izdale svog boga

   

  kraljevi su svojim zločinima izdali svoj narod

   

  fašisti su svojim zločinima izdali svoje bratstvo

   

  komunisti su svojim zločinima izdali svoju jednakost

   

  liberali su svojim zločinima izdali svoju slobodu

   

  jer kad se iscrpe svi tumači onda dolaze tumači tumača. kad se

  iscrpi nivo tumača tumača onda počinje era tumača tumača tumača. posle

  tumača tumača tumača dolaze tumači tumača tumača tumača i tako u nedogled

   

  ćutim

   

  bog mi ulazi na usta

   

   

   

   

   

  LETO

  4555. dan
  21. jun 2017.

   

  danas počinje leto

  leto je počelo jutros 21. juna 2017. u 6:25 h

   

  šezdeset osmo leto mog života

   

  poslednje trinaesto leto u pesmi miroslav mandić bog

   

  toplo je i sunčano

   

  danas je najduži dan

   

  od sutra se dani skraćuju

   

  kreću se ka najkraćem danu i početku zime

  zima počinje 21. decembar 2017. u 17: 29 h

   

  od kada sam u mladosti pročitao mit o orfeju

  i euridiki trudim se da se ne okrećem unazad

   

  pogotovo ne nesvesno i iz znatiželje

   

  neokretanje me je oslobodilo od udruživanja nostalgije i mitologizacije

   

  verujem u početak

   

  početak oduvek i zauvek

   

  početak je sada

   

  sada je početak

   

  pre sada je sada

   

  posle sada je sada

   

  sad sada

   

  sad sad sad sad sad sad sad

   

   

  sad

  sad sad

  sad sad sad

  sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad sad

  sad sad sad sad

  sad sad sad

  sad sad

  sad

   

   

  leto

   

  kraj je novi početak

   

  početak i kraj su početak

   

  dobro i zlo su dobro

   

  skinuo sam oznojanu majicu i obukao suvu kožulju

  hej koje zadovoljstvo

   

  ostaje mi samo da

   

  zagrlim sva bića

   

  poljubim tebe

   

  podam se bogu

   

  i

   

  krenem u dan obilazeći drugi put planetu zemlju

   

  ja prva i poslednja pesma svakog bića i svih bića

   

  ja jedna jedina umetnost svemira i svaka umetnost bića

   

  ja najbolje i najgore hodanje boga

   

   

   

   

   

  33 DANA DO KRAJA PESME MIROSLAV MANDIĆ BOG

  4556. dan
  22. jun 2017.

   

  danas je četiri hiljade petsto pedeset šesti dan pesme miroslav mandić bog

   

  33 dana do kraja

   

  sada sam video da je na sajtu greška u broju dana pesme miroslav mandić bog

   

  joj

   

  dan mi je počeo zvukom na kompjuteru koji me je upozorio na virus

  prvi put sam to doživeo

   

  sada i ova greška na sajtu

   

  sat jedan sam izgubio tražeći je kada se pojavila

   

  25. marta ove godine je još bilo sve u redu a onda se

  27. marta umesto četiri hiljade četirsto šezdeset devetog

  dana pojavio broj četiri hiljade četirsto šezdeset osam

   

  eto pevanja

   

  pevanje ritmom od 33 blaženstva svakog dana

   

  pevanje ritmom od 139. puta po 33 dana

   

  pevanje kroz pedeset godišnjih doba

   

  pevanje kroz šesto pedeset pet nedelja

  od 1. januara 2005. do 24. jula 2017.

   

  pevanje kroz četiri hiljade petsto osamdeset osam dana

  od 1. januara 2005. do 24. jula 2017.

   

  pevanje kroz trinaest godina

  2005-2017

   

  umetnost 33

   

  i to sve ako nisam pogrešio u brojanju baš kao što pravim greške i u pisanju

   

  više puta sam uvideo da sam pogrešio u brojanju a o pisanju da i ne govorim

   

  eto pesme

   

  iscrpljen sam

   

  zahvalnost samo zahvalnost

   

  uzaludnosti božija ljubim te

   

  upravo sam pročitao 33 blaženstva 33. dana od početka pesme miroslav mandić bog

   

  bilo je to u sredu 2. februara 2005. pod naslovom 1. put po 33 dana

  danas je četvrtak 22. jun 2017. a naslov današnjih blaženstava je 33 dana do kraja pesme miroslav mandić bog

   

  u sedamnaestom blaženstvu tog dana sam napisao

  umetnost 33 je umetnost rađanja umiranja i preporađanja svakog dana

   

  umetnost 33 je umetnost rađanja umiranja i preporađanja svakog dana oduvek i zauvek 

   

  ritam vaskrsenja

   

  ritam krhkosti

   

  ozaruje me krhkost

   

  slaganje samo slaganje

   

  bog ja ti sva bića

   

  umetnost 33

   

  miroslav mandić bog pesme miroslav mandić bog

   

   

   

  POSLEDNJE DEVETO VRTLARENJE

  4557. dan
  23. jun 2017.

   

  pre četrdeset četiri godine 2. februara 1973. u zatvoru u sremskoj mitrovici

  sam na jednom papiriću zapisao moja snaga bolno je mučena od ljubavi

   

  bila je to spoznaja za vreme velike krize na smrt koju sam tih dana preživljavao

   

  tih sedam reči moja snaga bolno je mučena od ljubavi ovog

  trena proglašavam početkom moje svesne borbe sa samim sobom

   

  borbu sa samim sobom sam kasnije nazvao vrtlarenje 

   

  od kada znam za sebe borio sam se sa samim sobom

   

  u središtu te borbe bio je stid

   

  stid koji je u svojim dubinama skrivao strah a u svojim visinama sujetu

   

  svest o svemu se budila i uvećavala je i tu borbu

   

  savest je tu borbu preobražavala u borbu na život ili smrt

   

  postao sam rudar u rudnicima borbe sa samim sobom

   

  na kraju je to kulminiralo bolnom pobedom ljubavi koju sam

  doživeo u rečenici moja snaga bolno je mučena od ljubavi

   

  u zatvoru sam doneo dvadesetak odluka koje se me godinama vtlarile i menjale

   

  prefinjavale

   

  vrtlarenje je preobražavanje mojih mana u vrline

   

  iako je vrtlarenje bilo svakodnevno zabeležio sam do sada osam većih vrtlarenja

   

  bio je to rad sa

  osećajem poraza i neuspeha

  osećajem inferiornosti i nemoći

  osećajem napuštenosti

  gubljenjem sposobnosti za komunikaciju

  zavisnošću od očekivanja pomoći

  rad sa zakočenom energijom

  zatvaranjem

  potrebom za zaštitom

  očekivanjem

  bolnim durenjima

  pritiskom da moram sve sam

  rad sa glađu za ljubav

  rad sa sujetom

  nestrpljivošću

  tvrdoćom

  stidom

  zavišću

  povlačenjem

  seksualnošću

  ogorčenošću

  ženom

  kukavičlukom

  stomakougađanjem

  strahom

  ljubomorom

  osećajem veličine

   

  ogoljavanje bogu na radost

   

  golotinja mila svakom

  bez laži. bez prikrivanja. bez tajni

   

  rad sa manama me otvorio za ljubav prema manama drugih

   

  vrtlarenjem sam preobražavao mane u hranljivo đubrivo za vrline koje sam gajio

   

  osećaj poraza i neuspeha se preobrazio u oslobođenje od uspeha i ljudskog

  osećaj inferiornosti i nemoći se preobrazio u oslobođenje od bilo kakve moći

  osećaj napuštenosti se preobrazio u ljubav za odbačene

  gubljenje sposobnosti za komunikaciju se preobrazilo u ćutanje i ljubav za sva bića

  zavisnost od očekivanja pomoći se preobrazio u bezbrižnost

  rad sa zakočenom energijom se preobrazio u bezrazložnost

  zatvaranje se preobrazilo u golotinju

  potreba za zaštitom se preobrazila u predavanje nezaštićenosti

  bolna durenja su se preobrazila u ludiranje lude

  pritisak da moram sve sam se preobrazio u sam za sve

  rad sa glađu za ljubav se preobrazio u ljubav za boga tebe i sva bića

  rad sa sujetom se preobrazila u preuzimanje krivice svih ljudi

  nestrpljivost se preobrazila u strpljenje i pažljivost

  tvrdoća se preobrazila u neodustajanje i odlučnost

  stid se preobrazio u čednost

  zavist se preobrazila u svesaosećanje

  povlačenje se preobrazilo u otvaranje bogu i svemiru

  seksualnost se preobrazila u venčanje

  ogorčenost se preobrazila u uživanje i podavanje

  žena se preobrazila u dečavojčicu i boginju

  kukavičluk se preobrazio u hrabrost samobivanja

  stomakougađanje se preobrazilo u jednostavnu ishranu

  strah se preobrazio u ne boj se

  ljubomora se preobrazila u ljubav boga ljubavi

  osećaj veličine se preobrazio u

  boga miroslava mandića boga i miroslava mandića boga boga

   

  vrtlarenje se u pesmi miroslav mandić bog preobrazilo u oboženje

   

  oboženje je preobražavanje mojih vrlina u boga

   

  teška je bila borba sa mojim manama

   

  još mnogo teža je borba za moje vrline

   

  mane su moje. vrline su božije

   

  mane nastaju kao zaborav boga

   

  vrline su bivanje boga

   

  sve sam krhkiji

   

  sve sam više sva bića

   

  sve sam više ti

  ja sam ti si ja sam bog

   

  sve sam više ja

  bog bogom bogu bog

   

  bog

   

   

   

   

  Stranice