Hodanje
je
Bog

    Ti
    si

    293283

    pupoljak