Hodanje
je
Bog

    Ti
    si

    332250

    pupoljak