Hodanje
je
Bog

    Ti
    si

    343582

    pupoljak