Lična Karta

lična karta
Miroslav Mandić

mobilni: 063 859 1069
mail: miroslavmandic@gmail.com
web majstor: Zoltan Varady
prevod na engleski: Ivana Đokić Saunderson

na fotografijama su
podaci iz moje lične karte

       

    Ti
    si

    404397

    pupoljak