Ja sam ti si ja sam bog 2011-07-01 00:00:00

  Ti
  si

  307465

  pupoljak

  ja sam bog

  uživam kako

  miroslav mandić

  prolazi pored

  zidova