Ja sam ti si ja sam bog 2011-07-17 00:00:00

  Ti
  si

  312202

  pupoljak

  ja sam bog

  lepota ove krošnje

  i klupe ispod

  nje bog

  je