Ja sam ti si ja sam bog 2011-07-30 00:00:00

  Ti
  si

  307463

  pupoljak

  ja sam bog

  hram ljubavi na

  mojoj desnoj slepoočnici

  hram svemira na

  levoj