Ja sam ti si ja sam bog 2012-02-18 00:00:00

  Ti
  si

  398426

  pupoljak

  ja sam bog

  poslednji

  gutljaj

  jake

  rakije

  kajsijevače