Ja sam ti si ja sam bog 2012-02-20 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  ja sam bog

  neprestano

  pisanje jedne

  jedine pesme

  ja sam bog