bog bogom bogu bog 2015-04-02 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  2. april

  ja sam osunčani zid ispisan mnogim porukama 

  popodne u senci ne menjam svoju šaroliku narav

  1981

  ja sam baš cigla u osmom redu i druga od ivice zida

  kuće broj 13 u ulici teodora borockog na bežanijskoj kosi

  kad su me vadili posle pečenja jedan reče ova cigla je baš cigla

  1991

  ja sam predavanje pobožno posmatranje u kojem postajem ono što posmatram

  predajem se bivanju da čini i činjenju da biva

  predajem se buđenju blagosti svetla koje mi pada po licu

  predajem se boljem od sebe ulazim u gradove od vazduha

  predajem se hodanju koje me uvek ispunjava plemenitim oblicima

  predajem se izvijajućim bokovima izdužuju me i predaju lepoti samoj

  predajem se ne pitajući se ko me je voleo a ko ne hrlim da volim još više

  predajem se kao nebo koje u daljini polegne po svojoj zemlji tamo osećam sebe u sebi

  2001

  ja sam bog

  divno je što je

  ljubav sloboda

  a sloboda

  ljubav

  2011