bog bogom bogu bog 2015-04-11 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

11. april

ja sam miris posle prolećne kiše. pun sam ozona pa

prolazim kroz nozdrve i zasjajim u očima životinja i ljudi

1981

kad grune vrtložna staza u brdo. kad grune a ćuti. grune a lepa je kao milost

1991

ja sam vaskrsenje zahvalnost za treptaje

vaskrsnem stidom ptičicom koju nosim u grudima

vaskrsnem iz petnih žila se razlivaju sokovi zemlje u meni

vaskrsnem svetom ozbiljnošću u njoj je carstvo napaljenosti

vaskrsnem avanturu umetnosti koju sam počeo svojim imenom

vaskrsnem mirisom majčinih grudi od kojih mi se mozak rascvetao

vaskrsnem krstom kojim nestajem u visinu dubinu kojom se suzim do središta ruže

vaskrsnem kopilad čije uplašene oči mole snagom ljubavi koja se preliva na sve nas

2001

ja sam bog

sve ono što je

bog pesniku i

pesnik bogu

2011