bog bogom bogu bog 2015-04-21 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

21. april

ja sam grana i na grani grana i na grani grančica i na

grančici peteljka i na peteljki list. list javora. iz javorevog korena

1981

a onda sa listova bokvice kaplje njegova mokraća

gledam ih oboje i tog čoveka i bokvicu ja žuti maslačak. on

rukom otresa kapljice a listovi su se posle onog mlaza već umirili

1991

ja sam smiraj krhka leđa preuzimanja

smirim se osećam šaku na svom temenu

smirim se svi koji su me napustili će se vratiti

smirim se gledam bandere i visoku travu moje telo

je malo priljubio sam se uz majčina leđa bicikl nas nosi

smirim se minerali u mom telu prepoznaju istovetnost kojom ih smirujem

smirim se vetar njiše mladu trsku po slepoočnicama osećam svačije prisustvo

smirim se zagrlim krik u predelu prezrele kajsije i šumsku stazu na kojoj si mi se dala

smirim se pred nama je kać budisava šajkaš lok titelski breg ravnica koja obnavlja gledanje

2001

ja sam bog

dan u kojem

sam odlučio da

do kraja života

svakog dana

 pišem pesme

ja sam bog

2011