bog bogom bogu bog 2015-04-21 00:00:00

  Ti
  si

  393784

  pupoljak

  21. april

  ja sam grana i na grani grana i na grani grančica i na

  grančici peteljka i na peteljki list. list javora. iz javorevog korena

  1981

  a onda sa listova bokvice kaplje njegova mokraća

  gledam ih oboje i tog čoveka i bokvicu ja žuti maslačak. on

  rukom otresa kapljice a listovi su se posle onog mlaza već umirili

  1991

  ja sam smiraj krhka leđa preuzimanja

  smirim se osećam šaku na svom temenu

  smirim se svi koji su me napustili će se vratiti

  smirim se gledam bandere i visoku travu moje telo

  je malo priljubio sam se uz majčina leđa bicikl nas nosi

  smirim se minerali u mom telu prepoznaju istovetnost kojom ih smirujem

  smirim se vetar njiše mladu trsku po slepoočnicama osećam svačije prisustvo

  smirim se zagrlim krik u predelu prezrele kajsije i šumsku stazu na kojoj si mi se dala

  smirim se pred nama je kać budisava šajkaš lok titelski breg ravnica koja obnavlja gledanje

  2001

  ja sam bog

  dan u kojem

  sam odlučio da

  do kraja života

  svakog dana

   pišem pesme

  ja sam bog

  2011