bog bogom bogu bog 2015-04-29 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  29. april

  ja sam tužan osmeh devojke na stanici

  1981

  pružila se daska svom svojom dužinom. mene niko

  ništa ne pita. ravnica je ravnica. ravnica je jedan dan

  1991

  ja sam razmršenost odsustvom mača polako rasplićem sve što se zaplelo nezavršavanjem

  razmrsim prilike da me ne zbrzaju

  razmrsim svakako od nikako da se ne bih sakrivao iza tuge

  razmrsim uvek ću reći neću kada drugi kažu da ne mogu

  hoću kada drugi kažu da ne znaju. jesam bilo šta drugi da kažu

  razmrsim nedelja je neka se odmaraju čvorovi sutra ću ih rasplitati

  razmrsim se ližem nepoznate delove puta i vičem bravo mastilo bravo mastilo

  razmrsim potuljene sukobe u sebi koje sam pretvorio u iluzije kompromise i malecne laži

  razmrsim se neću više komplikovati odbaciću navike sa kojima sam se upleo u mrtve obzire

  2001

  ja sam bog

  dva vrapčića

  u travi

  2011