bog bogom bogu bog 2015-05-02 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

2. maj

ja sam dva rumunska teška konja što pod neprestanim bičem pretovarena vuku kola

dostojanstvena poniznost i trpnja sa suzama u očima za sva im vremena rajska vrata otvaraju

1981

kad uto kiša. kao ozarenje. kiša kao da nešto jeste. kao

nečiji koraci. kao vrtom. to kažu da je niz. ja sam samo sa vetrom

proleteo papirić. rez. uz ivičnjak niz ulicu do gume baturanovog renoa

1991

ja sam skrivanje tražim malo hlada u ovom vrelom danu

sakrijem se uživam u nikom

sakrijem se u srcu tu kuca moj dom

sakrijem refrene ove knjige za neku drugu priliku

sakrijem se uživam u svima koji su živeli skriveno za mene

sakrijem se od skrivanja da me ne zarobi i bedom otruje sva čula

sakrijem se malopre sam kupio slatki mileram mek skoro bez ukusa uživam u njemu

sakrijem se kao dete koje misli da ga niko ne vidi pa se tu sa samim sobom lepo ismejem

2001

ja sam bog

pužić pred

stopalima

2011