bog bogom bogu bog 2015-05-02 00:00:00

  Ti
  si

  386266

  pupoljak

  2. maj

  ja sam dva rumunska teška konja što pod neprestanim bičem pretovarena vuku kola

  dostojanstvena poniznost i trpnja sa suzama u očima za sva im vremena rajska vrata otvaraju

  1981

  kad uto kiša. kao ozarenje. kiša kao da nešto jeste. kao

  nečiji koraci. kao vrtom. to kažu da je niz. ja sam samo sa vetrom

  proleteo papirić. rez. uz ivičnjak niz ulicu do gume baturanovog renoa

  1991

  ja sam skrivanje tražim malo hlada u ovom vrelom danu

  sakrijem se uživam u nikom

  sakrijem se u srcu tu kuca moj dom

  sakrijem refrene ove knjige za neku drugu priliku

  sakrijem se uživam u svima koji su živeli skriveno za mene

  sakrijem se od skrivanja da me ne zarobi i bedom otruje sva čula

  sakrijem se malopre sam kupio slatki mileram mek skoro bez ukusa uživam u njemu

  sakrijem se kao dete koje misli da ga niko ne vidi pa se tu sa samim sobom lepo ismejem

  2001

  ja sam bog

  pužić pred

  stopalima

  2011