bog bogom bogu bog 2015-05-10 00:00:00

  Ti
  si

  393784

  pupoljak

  10. maj

  ja sam čitljivi jezik istorije. moja čitljivost ne dostiže

  značenja čavki na prigradskim ledinama u majsko predvečerje

  1981

  ja sam brežuljkovo kovitlanje. cik-zelena trava. cik-sunce po

  staklićima. linoleumi i mravi. toplina popodneva. ala ovaj žuri. ovoj samo

  što štikla nije otpala. ko misli da je brežuljak lako biti taj se lako zajebo

  1991

  ja sam ohrabrenje pruženi korak ka otvorenom

  ohrabrim uživanje drugoga čoveka

  ohrabrim uzaludnost da ne posustane

  ohrabrim mladića da baci kamen još više uvis i

  hrabrim devojku da ga prepozna u tom kamenu koji leti

  ohrabrim ženu koja na svojoj koži nosi moje ime

  ohrabrim sve one koji i šumama sade novi va­zduh

  ohrabrim onog protiv koga su svi čuvam ga kao rosu

  ohrabrim brda da postanu planine a planine da i najveće samoće izdrže

  2001

  ja sam bog

  bilo boga u

  milini dodira

  pred san

  2011