bog bogom bogu bog 2015-05-30 00:00:00

  Ti
  si

  404397

  pupoljak

  30. maj

  ja sam asfaltni putevi. zapravo ja sam bulke na tim

  putevima. zapravo ja sam sećanje na jednu ženu

  1981

  ja sam povlašćenost dobrovoljno poniženih. holanđanin kaže star

  sam 4 milijarde i 43 godine to kažem i ja – ja – dobrovoljno poniženi

  1991

  ja sam čovek u pognuću nižim vrstama

  čovečim se vraćajući sve reči prvoj reči

  čovečim se ne ličim na postojećeg čoveka

  čovečim se što dalje od društva što bliže licu

  čovečim se sa onima koji su bili sve jer su bili niko

  čovečim se služim samom sebi kao pčela svome medu

  čovečim se od bljuvotina života napravim veličan­stvenu trpezu

  čovečim se iskupljujući i obnavljajući milomirovu dušu čije telo je on sam ubio

  ja sam mu sada otac obojica smo dečaci predvodnici u igri svepraštanja

  2001

  ja sam bog

  ukus cveća

  u ustima

  tvojim

  2011