bog bogom bogu bog 2015-06-01 00:00:00

Ti
si

312233

pupoljak

1. jun

ja sam čuđenje kako i od čega je ona tako lepa

1981

sliva mi se svetlost kroz šaku kojom pišem

1991

ja sam dan oko drevnosti tanano isto

danujem baš mi je sve dato

danujem otklanjam dileme znojem se oblačim

danujem sa sedmogodišnjacima koji se drže za ruke

hodajući dvoje po dvoje ispunjavajući ovo kišno popodne

danujem izbacim kamenčić iz cipele i nastavljam uvek je neko tu

danujem ja sam prvi juni koji se ponavlja u svim knjigama miroslava mandića

danujem sa rosom koja je nestala pred intenzitetom dana ali ja rosu i zovem intenzitet

danujem kao neki bogdan koji se elegantno šeta pored reke u lister odelu i puši cigaru

2001

ja sam bog

naručje naručju

neprestano

dojenje

2011