bog bogom bogu bog 2015-06-01 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  1. jun

  ja sam čuđenje kako i od čega je ona tako lepa

  1981

  sliva mi se svetlost kroz šaku kojom pišem

  1991

  ja sam dan oko drevnosti tanano isto

  danujem baš mi je sve dato

  danujem otklanjam dileme znojem se oblačim

  danujem sa sedmogodišnjacima koji se drže za ruke

  hodajući dvoje po dvoje ispunjavajući ovo kišno popodne

  danujem izbacim kamenčić iz cipele i nastavljam uvek je neko tu

  danujem ja sam prvi juni koji se ponavlja u svim knjigama miroslava mandića

  danujem sa rosom koja je nestala pred intenzitetom dana ali ja rosu i zovem intenzitet

  danujem kao neki bogdan koji se elegantno šeta pored reke u lister odelu i puši cigaru

  2001

  ja sam bog

  naručje naručju

  neprestano

  dojenje

  2011