bog bogom bogu bog 2015-06-06 00:00:00

Ti
si

316010

pupoljak

6. jun

ja sam muva na ruci dok piše o muvi na ruci. popnem se na vrh olovke

i svojom težinom i sudbinom uslovim pokrete te ruke što piše o meni

1981

ja sam strašna budala što odjekuje u noći. ja sam prepun gluposti

do vrha. ja sam malenkost i mizerija sentimentalne duše za vikend

ja sam muškarac ni za k. jer živim sam kao magarac predvodnik. ja sam

dosadni demagog sa tendencijom ka progresu. ja sam ljubomorni glavonja sa

nadobudnim pogledom u stranu. ja sam smrdljivo g. zvanično. zvanično i začuđeno

1991

ja sam prezir otkrovenje nesačuvanih

prezirem leče me čistači ulica đubretari perači

javnih klozeta spremačice svi prezreni ovoga sveta

prezirem samo dobrog čoveka jer on tako postaje još bolji

prezirem nasilje svakog porekla jer su ona prepuna prezira

prezirem osrednjost i pristojnost koja ubija poče­tak stvaralaštva

prezirem kariririla jer ne postoji i moj prezir neće nikoga povrediti

prezirem sve ono što je s ukusom ljubim ono što ne razumem i ne podnosim

prezirem svoj bes kojim zarobljavam svoje telo u bolećivost i samosažaljenje

2001

ja sam bog

jaruge pod selom

vinogradi u pesku

srećan sam jer

i ti hoćeš da

budeš bog

2011