bog bogom bogu bog 2015-06-26 00:00:00

Ti
si

306802

pupoljak

26. jun

ja sam ispražnjen čardak. umesto kukuruza raširili su veliki veš po meni

1981

i na peti živci mi napeti

1991

ja sam nađubrenost dobriša je krenuo u nepozna­tost

nađubrim krajolik uzdasima

nađubrim netrebajućim porodiće slobodu

nađubrim podvige dobrostivošću i podudarnostima

nađubrim herojstvo ljubičicama svih godina moga ži­vota

nađubrim se ludom da me oslobodi od svega što skri­vam

nađubrim se situacijom da me sa velikim delom sa­obrazi

nađubrim srce sveživotom kaleći ga orgazmičkim pa­radoksima

2001

ja sam bog

neobjašnjiva milina

srce u grudima

univerzuma

2011