bog bogom bogu bog 2015-07-03 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  3. jul

  ja sam povetarac na vodi. kroz prozor zatvora na ribljoj pijaci

  vide me nečije oči. hej ti koji me sada požudno gledaš iza tih prozora

  1981

  kad doleti vrapčić u moju blizinu ja osetim da sam

  ja ja. niko mi u ovim danima ne pomaže koliko vrapci

  1991

  ja sam uticaj opasan put kojim idem 3. jula 2001. godine

  utičem u dva kučeta

  utičem vidim žilu na vratu uzmi me

  utičem žudnjom umrem da bih išao dalje

  utičem milostima koje sam poneo sa puta

  utičem sugestijama klijaju iz leđa savr­šenstva

  utičem u prodavačicu svakog jutra mi uz hleb da i malo same sebe

  utičem na iznemoglog svojim pričama o slabostima koje su mi dale snagu

  2001

  ja sam bog

  dok zatvara vrata

  jedna žena me

  znatiželjno

  gleda

  2011