bog bogom bogu bog 2015-07-05 00:00:00

Ti
si

386616

pupoljak

5. jul

ja sam nevidljiva slika boga iznad ulaznih vrata u njihovu kolibu

u daljoj okolini ne cvetaju ruže. đavo se razigrao po tim pustarama

1981

opet jedan vrapčić

1991

ja sam naslon moj posao je da volim iako je ljubav među nama nestala

naslonim se na lepo koje nikada ne umire

naslonim se na one u kojima još živi odbeglo dete

naslonim se na nepokolebljivost tu izdašnu maši­nu

naslonim se na drvo života da drvo znanja iskupim

naslonim se na sve ono što treba da uradim i to uradim

naslonim se samom sebi na ruku ja sam onaj koji leči nežnošću

naslonim hodački štap nežno i polako samo da se dodirne sa velikim drvetom

2001

ja sam bog

što manje o meni

kažeš više me

pevaš

2011