bog bogom bogu bog 2015-07-08 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  8. jul

  ja sam lagano spuštanje očnih kapaka psa lutalice na morskoj obali

  1981

  mir po stomaku se širi po leđima ja sam dete i zato sam rudnik

  1991

  ja sam umilnost sva čula uzbuđena apstrakcijama

  umilim se naporu jer me nagoveštava

  umilim se predelu koji mi liže odane oči

  umilim se predvečerjima koja su se smirila

  umilim se stopalu naslanjajući obraz na njega

  umilim se bajci da probudim snagu koja spava

  umilim se rudniku prostranstva koji sam ugledao

  umilim se ruži iznad ograde otvorila me je za sneg koji usred jula polako pada u meni

  2001

  ja sam bog

  svako ko čuva

  svoje detinjstvo

  svojim detinjstvom

  neguje detinjstvo

  svojih predaka

  2011