bog bogom bogu bog 2015-07-16 00:00:00

  Ti
  si

  393787

  pupoljak

  16. jul

  ja sam žila bora. pružila sam se duga po zemlji u potrazi za životom

  uglačanost moje kore od bezbroj nogu koje su prešle preko mene. i sunce

  1981

  lakše mi je kad se setim kiše. u njoj je sva voda. i sunce

  posle kiše. i san o potopu. i slonovi i magarci. miluje mi se

  1991

  ja sam naum ženin vrat u izvijanju

  naumim dobrotom ću nadrumiti svoj duh

  naumim da u svemu vidim jedan jedini lik

  naumim da budem pčelica i jednima i drugima

  med svakom trenutku uključujući i ovaj koji je istekao

  naumim da se svemu poklanjam i sve blagoslovim

  naumim da mi tabananje bude učtivo i od uma umni­je

  naumim da izađem na kišu i kisnem u umetnosti po­našanja

  naumim da mi nežan čovek bude uzor a sećanje na smrt radost velikog pevanja

  2001

  ja sam bog

  sjedinjenjem

  dečak čisti

  cipele

  2011