bog bogom bogu bog 2015-07-27 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

27. jul

ja sam smrt druga. i patetično zašto zašto zašto ponavljam po hiljadu puta

1981

čovečanstvo je isto. oduvek zauvek. ma šta kažeš

nemoj mi reći. čovečanstvo nemoj da ti dođem tamo

1991

ja sam premašivanje i kada mi se neće ja bih

premašim bliskost strpljivošću

premašim cilj i nazovem ga blažena

premašim navike grleći svet kao novorođenče

premašim svoje godine razdragan kao vrapčić

premašim svoje potrebe uživajući u nestajanju

premašim pšenicu u hranljivosti i ludu u žrtvo­vanju

premašim se da li već rekoh da me javna želja oslobađa od skrivajućeg bluda

2001

ja sam bog

crvene bubice

fleke opalog ringlova

na asfaltu

2011