bog bogom bogu bog 2015-07-30 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  30. jul

  ja sam široko kišno nebo ranog kapitalizma

  1981

  jer i jesam osuđen sobom. sobom što znači

  sopstvenim živcima ostavljen nasamo. pa ko izdrži

  1991

  ja sam isticanje stalno doticanje

  ističem ja sam letnja prašina

  ističem istanjenost sam koja proslavlja sitnice

  ističem u reku dok pijem vino koje teče u meni

  ističem spermom ispraznim se i čedan se putu vratim

  ističem u trčkaranju po pesku i dugom kupanju u dunavu

  ističem dodirnem se stegnem prepuštam rastem evo letim

  ističem pored konjskog groblja na kraju sela okru­žuje me miris zore kojoj pripadam

  2001

  ja sam bog

  hram ljubavi na

  mojoj desnoj slepoočnici

  hram svemira na

  levoj

  2011