bog bogom bogu bog 2015-08-01 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  1. avgust

  ja sam duža kosina nasipa. ona prema palackama i vodi

  1981

  padaju mi kapci na oči. u kolenima mi škripi umor. a ja sam

  sasvim tačno rečeno imenom i prezimenom takoreći takoreći

  1991

  ja sam usuđivanje na početku sam bio sam protiv svih sada sam sam da svima i svemu

  usudim se živim svoje misli

  usudim se nežan svemu što pupi

  usudim se voljen sam tek kada se usudim

  usudim se od beznačajnog stvorim remek-delo

  usudim se stojim na mostu i gledam reku vremena

  usudim se neću upropastiti svoju ljubav kukavi­člukom

  usudim se poslušavam sreću koja me obliva poslu­šanjima

  2001

  ja sam bog

  bože samo tobom

  sam ja i čovek

  bez tebe

  niti

  sam

  čovek

  niti bih želeo

  da budem čovek

  niti bih verovao čoveku

  2011