bog bogom bogu bog 2015-08-03 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

3. avgust

ja sam poriv za žrtvovanjem. poništavanjem. nestankom. ulaskom u tebe

postojanjem onim što si ti. pretapati se u oni. skrenuti odmah iza prvog ugla

1981

šta je rekao đorđe? koji đorđe? perin. perin? perin šta se

čudiš? mislio sam da pera nema nikog. ih pera pa da nema nikog

1991

ja sam ponuda sloboda koja se otkriva onima koji ne čuvaju sebe

 ponudim da se očistimo od vrtoglavog samooptuživanja

ponudim dve ruke i obe noge da se igramo u nezlobivom

ponudim se anonimnim herojima ljubavi da im rane izvidam

ponudim se ja sam železnička stanica na kojoj retko ko izađe iz voza

ponudim se ženi kojoj večernji povetarac podigne haljinu iznad kolena

ponudim se trenucima u kojima ne stvaram da i u nji­ma bdim nad stvaranjem

ponudim humoru da odbije melanholiju i lucidnost i tako odbrani život od ljudi

2001

ja sam bog

bože samo tobom

sam ja i umetnik

bez tebe

niti

sam

umetnik

niti bih želeo

da budem umetnik

niti bih verovao u umetnost

2011