bog bogom bogu bog 2015-08-05 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

5. avgust

ja sam veliki komadi teksta

1981

ja sam telo. hoću reći ja sam bašta. ja sam telo. hoću reći ja sam onaj

čarobni deo u nevoljama. hoću reći kad hodaju moja ramena na njih doleću ptice

1991

ja sam pletivo novonastalo samodovoljnošću

pletem preletim iskorakom

pletem sa nežnim uzglavljima

pletem samo sam razneženi oblik

pletem svoje banalnosti u svetu jednostavnost

pletem sa decom koja su odbegla od svojih kuća

opčinjena snagom svemira koga još nose u sebi

pletem mamim samog sebe dok ne uđem u pletivo

pletem i to nije baš nešto ali neka je biće tu nešto i od onoga što nije nešto

2001

ja sam bog

bože samo tobom

sam ja i muž

bez tebe

niti

sam

muž

niti bih želeo

da budem muž

niti bih verovao u ljubav

2011