bog bogom bogu bog 2015-08-14 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  14. avgust

  ja sam jedna od zaboravljenih misli namenjenih mojoj ženi. ako

  je i bila od onih kojom sam je voleo sada ni takva više ne vredi

  1981

  čekam prijatelja. doći će. hodaćemo i ćutaćemo. došao je. čeka me u

  kolima. ja to zapisujem. mahnuo sam mu rukom da malo sačeka. klimnuo

  je glavom. trpam olovke penkalu svesku u džepove. gasim radio i izlazim

  1991

  ja sam razum leto koje voli miroslav mandić

  razumem ogromno ono mi je u peti

  razumem muziku ona samu sebe ljubi

  razumem maleno u smirenoj misli mi je

  razumem da mi je ponovo samo krenuti

  razumem revoluciju sva evolucija je u meni

  razumem one koji u noći izgovaraju tople reči je­dni drugima

  razumem hodam a jednoga dana stupiću u ishod moga života zato se zanosim i poslušavam

  2001

  ja sam bog

  nedeljna

  skupština

  svih bića

  somun

  vino

  i so

  2011