bog bogom bogu bog 2015-08-18 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  18. avgust

  ja sam istegljena i odbačena kamionska guma. jednostavno prošao život

  1981

  ja sam u njenim očima a nijedna mi više reč ne dolazi

  1991

  ja sam početak vraćam toplinu zemlji jer sam se njenim ugljem ugrejao

  počnem kožom na butini

  počnem prestajući da pijem mleko

  počnem tamo gde nikada nisam bio

  počnem da se palim svime što postoji

  počnem samo ono što više nikada neću prestati

  počnem iako sam bez šansi iako mi se ne počinje

  počnem već sam se odvojio već odmakao već uži­vam

  2001

  ja sam bog

  cveće sam

  2011