bog bogom bogu bog 2015-08-24 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

24. avgust

ja sam kap jabukovog soka

1981

ispisujem reči kao što se širi brazda po nepreglednoj ravnici

1991

ja sam živost trenutak kada je rumi susreo šemsu

živnem krećem bilo gde hej bilogde

živnem uživam u ovoj grmljavini sada je sve ja

živnem u svetom siromaštvu koje razume jedno dete

živnem pozvao sam sebe da se susretnem sa sobom

živnem i razveselim se uživam ušivajući džepove i posteljinu

živnem kad pomislim na nevidljive figure koje vetar stvara u svom vazduhu

živnem tepajući svemu što ugledam klupo ti si sve klupe koje sam video u životu

2001

ja sam bog

ovih lepih usana

tužnog psećeg pogleda

samotnog prožimanja

2011