bog bogom bogu bog 2015-08-26 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  26. avgust

  ja sam ispucali okrunjeni zakrpljeni petogodišnji asfalt

  1981

  na ulicama karnevala u portobelu plesačeve cvetajuće oči i njegovo klizanje

  po podu kamiona uz snažan bugi-vugi. toliko sam mu se radovao da sam nestao

  1991

  ja sam bajka obujmim se oko kolena

  bajkolikujem ovom pesmom

  bajkolikujem misleći na snagu koprive

  bajkolikujem izdržaću nastaviću pobediću sebe

  bajkolikujem pogledom ovog prolaznika gde god da

  sam bio nikad nisam otišao dalje od njegove krotkosti

  bajkolikujem i uspravim se da bih bio prav put vazduhu

  bajkolikujem putanjama koje se nepredvidljivim ritmovima ukrštaju

  bajkolikujem svojom ludošću hrabre ljude čuvajući ih od zloupotreba

  2001

  ja sam bog

  radost kojom

  sam u detinjstvu

  preskakao

  jendeke

  2011