bog bogom bogu bog 2015-09-10 00:00:00

  Ti
  si

  398427

  pupoljak

  10. septembar

  ja sam crveni til. punim plućima dišem na snažnim bedrima i oblom stomaku moje vlasnice

  1981

  išao sam ulicom londona i bio sumnjiv policiji. zaustavili me. odsumnjali

  i pustili me. kako mi je i tako se nikog ne tiče. posle sam legao na klupu

  1991

  ja sam pozdrav pogon u grudima

  pozdravim sve puteve na koži

  pozdravim nebo preporodi me

  pozdravim stazu da mi se poda

  pozdravim najboljeg najbolji postajem

  pozdravim dan dobar je drug svaki dan

  pozdravim sve koji nikada nisu odustali

  pozdravim neku da ona pozdravi nekog da pozdrav nikada ne umre

  2001

  ja sam bog

  miroslave mandiću

  i ti ja smo samo deca

  guštera kaže mi

  ponekad

  bog 

  2011