bog bogom bogu bog 2015-09-17 00:00:00

  Ti
  si

  398423

  pupoljak

  17. septembar

  ja sam govor jedne žene. ugao njenog govora. kristali i

  lišće. prah i odron. nabori i prevoji. dlačice i sjaj njene priče

  1981

  staza. rukopis. oslonim se na svoje pisanje. ispod šake

  pletu se venci koji mi zabavljaju oči i izmame mi radost na licu

  1991

  ja sam rukovanje od koga načinim istoriju

  rukujem se stiskom kažem sve

  rukujem se kao večni čobanin sa nebom

  rukujem se sa svakim ko u siledžiji vidi dete

  rukujem se sa predelom dok se šake njišu pored te­la

  rukujem se saginjanjem da me svako bedno srce pri­mi

  rukujem se zaista mislim da je dobrota tako lepa da mi nema druge

  rukujem se sa čurugom onim selom tamo dok ga gledam niz pruženu ruku

  2001

  ja sam bog

  zanos oslobađa

  smirenost okrepljuje

  korak za korakom

  2011