bog bogom bogu bog 2015-09-28 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

28. septembar

ja sam gregorijanski cvet

1981

kiša i prošenje. molitva. da bih zaista molio ja zaista prosim

1991

ja sam druženje između prijateljice miroslava mandića i njenog

prvog plakanja u razgovoru sa njim i miroslavljeve priče koja ju je smirila

družim se šta bih ja bez svete dužnosti

družim se sa prašinom osećam prija mi

družim se sa putem drumujemo zajedno

družim se sa loptom koja leti u dugom letu

družim se sa rečju telo koja mi je jako lepa

družim se sa udahom i izdahom dok ih dišem

družim se treba mi bezvremenost na­ših razgovora

2001

ja sam bog

detinji smeh

pre nego što

te zapevah 

2011