bog bogom bogu bog 2015-10-17 00:00:00

Ti
si

386616

pupoljak

17. oktobar

ja sam crvena mrlja na belom krilu poginulog goluba anđela. da li. o da li kebro

1981

pomahnitala sebičnost moćnih. ona im grob kopa. ljubiti i samo ljubiti

1991

ja sam podizanje uputiću se

podižem se ja sam vodena buktinja

podižem se očaran kako je sve moguće

podižem se biću zemaljska čvrstina vazduha

podižem se solidaran sa najudaljenijim delovima moga tela

podižem se čekajući prijatelja koji kasni već jedan sat dok se

iz smrznutih nogu širi topla odanost za njega nenada baturana

podižem se čuđenjima u mojoj svesti koja se pitaju ko je taj koji živi život u meni

podižem se prelazeći ulicu osetio sam miris sapuna koji smo upotrebljavali u detinjstvu

2001

ja sam bog

bog imena

ime boga

ime bog

2011