bog bogom bogu bog 2015-10-19 00:00:00

  Ti
  si

  393785

  pupoljak

  19. oktobar

  ja sam cvilenje psa. kreveta. mačke. cipele. nejake ideje

  1981

  stara engleskinja će biti sahranjena pored svog muža

  u beogradu. kaže pa da živimo mirno u čedinoj srbiji

  1991

  ja sam tihovanje toplina butina u koje se utopi i ovaj zvuk

  tihujem usred vremena

  tihujem tela se tope u blagosti

  tihujem noću kada sporo pada sneg

  tihujem kao da mi je u šakama plavo

  tihujem u događajima budućih spajanja

  tihujem kao stepeništa u gornjim spratovima

  tihujem veliki prasak početka nosim u svom miru

  2001

  ja sam bog

  pesnikove reči

  odjekuju u srcu

  drugog pesnika

  2011