bog bogom bogu bog 2015-11-04 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

4. novembar

ja sam nevinost. ljubim petu naivnosti

1981

mali delovi pate

1991

ja sam uređenost krv koja se sama očisti

uredim svoje misli dok zviždućem sam na putu

uredim jedno parče neba ono tamo i prekopavam ga

ceo dan u predvečerje ću u njemu zasaditi sutrašnje nebo

uredim bilo šta svojom prisutnošću i nepreduzimanjem

uredim dobrodušno ja sam sveti magarac koji nosi ljudsko breme

uredim se svečano jedem slatko grožđe kome ističu poslednji dani

uredim sve sa prefinjenim stidom koji živi oko genitalija u svetom neznanju

uredim dan služenjem sate poslažem jedan na drugi kao drva pa ih potrošim do večeri

2001

ja sam bog

na jesenjem

suncu rumeniš

se moja ružo

2011