bog bogom bogu bog 2015-11-20 00:00:00

  Ti
  si

  398426

  pupoljak

  20. novembar

  ja sam trenutak dok tonem u san. predeli i slojevi sna su pusti i meki. trenutak

  tonjenja se deli na onaj kratki pre sna i onaj o kojem ne mogu ništa napisati

  1981

  kada bih zatekao nekog tipa mojih godina — 42 — da ovako sedi

  u  sobici — bed & breakfast — i gleda televiziju — život u američkim

  pustinjama — sedeći na krevetu oslonjen o zid pomislio bih ovo je pravi tip

  1991

  ja sam odnos samo dodir pruženih šaka u prolazu

  odnosim malo svog mirisa pored reke

  odnosim sebe strankinji ljubeći je čuvam se

  odnosim razdraganost u igre sa kojima živim

  odnosim do kreveta prvi udah jutarnjeg vazduha koji i snu otvara oči

  odnosim se privrženo prema svetlosti onog sveta koja ljubi predmete ovoga

  odnosim još kreme za ruke na stopala zar me ona ne vode ka svim odnosima

  odnosim prolaznost da velike bašte zalijem miri­šljavom dušom koja se odmara

  2001

  ja sam bog

  uvek me raspametiš

  zrnevlju pšenice vratiš

  starim hrastovima

  2011