bog bogom bogu bog 2015-11-27 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  27. novembar

  ja sam radnik sa petsto hiljada starih dinara ličnog dohotka. samo na kilogram

  hleba i litru mleka dnevno ode mi skoro jedna petina plate. naročito sam srećan što i

  pored tako teških uslova nemam stan a i od mog rada živi moja žena i moje dvoje dece

  1981

  da je sada neko bilo ko u ovoj sobi na lands endu mnogo bih mu se radovao

  1991

  ja sam žmurenje tonjenje u zvezdastu svetlost sebe

  zažmurim usne su mi na usnama

  zažmurim njišem se moja svest se venčava

  zažmurim ja sam direktor dobrog raspoloženja

  zažmurim lekovita mi na rame položi svoju glavu

  zažmurim kada želim da se nagledam drugačijih slika

  zažmurim svaku moju pesmu napadnem dobrim vikačkim početkom

  zažmurim hladni vazduh me ispija osećam kako me obavijaju sve obline ove noći

  2001

  ja sam bog

  gutljaj vina

  kojim me

  piješ

  2011