bog bogom bogu bog 2015-12-02 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  2. decembar

  ja sam metak sklon sumnji. dezerter. zainteresovan za igru sa nepoznatim

  svaki cilj je usmrćenje od poznatog. svaki cilj je apsolutno poništenje i onog

  što je pogođeno i onog ko je pogodio. a to je dosadno. konačno dosadno

  1981

  ovo nije rent-a-car ovo je privatni auto kaže david byrn u filmu istinite priče

  1991

  ja sam nebriga trava miriše na vodu uđi u mene – od briga ću te osloboditi

  ne brinem života je uvek dovoljno

  ne brinem leptiri lete uvek ću to reći

  ne brinem tiho se presabiram kao vrh

  ne brinem svetlost mi prilazi prihvatam sve

  ne brinem kada je knjiga pored mene legnem u

  krevet miran i prazan crne oči slova me toplo gledaju

  ne brinem kapelica je živa i kao svratište i kao hranilište

  ne brinem mladost me je već prihvatila i kao put i kao ružičnjak

  2001

  ja sam bog

  drvce sam

  zapali me

  na grudi

  prigrli

  2011