bog bogom bogu bog 2015-12-08 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  8. decembar

   

  ja sam zaborav u životu. zaboravljajući ono što je činilo taj život ja

  zaborav omogućujem da taj život živi. dok sedi u fotelji i misli da li da

  kupi komšijinu škodu refik pejmanović je zauvek zaboravio kako se pre

  desetak godina svađao sa dragoljubom nikolićem. ljutnje iz te svađe u

  njemu više nema i on u miru razmišlja da li je ta škoda za njega ili nije

  1981

  počinje hladnoća. ali bolje i to nego da počinju hladnoće. a kako će biti. a tek kako će biti

  1991

  ja sam dovršenost danas započinjem petu umetnost umetnost ja

  dovršim svrši mi na usnama

  dovršim udah da ne bih izgladneo

  dovršim u trenu svaku svoju odluku

   dovršim dan tako što mu se duboko poklonim           

  dovršim hvalim svakoga ko mi je ikada prišao

  dovršim se poslednjim gutljajem iz flaše paradajza koju mi je donela jola

  dovršim sa bolnom potrebom da se nekom dopadnem sada se svi dopadaju meni 

  2001

  ja sam bog

  sperma tvoja

  me je u njoj

  pronašla

  2011