bog bogom bogu bog 2015-12-14 00:00:00

  Ti
  si

  386648

  pupoljak

  14. decembar

  ja sam plavičasti dim cigarete iz nozdrva kelnerice dok nam puni tri ljute

  1981

  hoću reći. hoću reći međutim. hoću reći međutim u tom počinje priča o tom hodačkom slovu i

  1991

  ja sam tren kap slasti kojom se predajem

  trenem ja sam teorija o svemu

  trenem nikad se ne raspravljam

  trenem ja sam šaman odgovornosti

  trenem sa jutarnjom vodom i toplinom sunca

  trenem travom po kojoj hodam volim ta sveta bića

  trenem u gomili na trgu puštajući da me preplavi sva dokonost ovoga i onoga sveta

  trenem u pokretu plave nepoznate žene koja se tako graciozno izvija i prostire kroz ceo dan

  2001

  ja sam bog

  svedem se na

  prazninu i

  čekam te

  2011