bog bogom bogu bog 2015-12-14 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

14. decembar

ja sam plavičasti dim cigarete iz nozdrva kelnerice dok nam puni tri ljute

1981

hoću reći. hoću reći međutim. hoću reći međutim u tom počinje priča o tom hodačkom slovu i

1991

ja sam tren kap slasti kojom se predajem

trenem ja sam teorija o svemu

trenem nikad se ne raspravljam

trenem ja sam šaman odgovornosti

trenem sa jutarnjom vodom i toplinom sunca

trenem travom po kojoj hodam volim ta sveta bića

trenem u gomili na trgu puštajući da me preplavi sva dokonost ovoga i onoga sveta

trenem u pokretu plave nepoznate žene koja se tako graciozno izvija i prostire kroz ceo dan

2001

ja sam bog

svedem se na

prazninu i

čekam te

2011