bog bogom bogu bog 2015-12-18 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  18. decembar

  ja sam stare gaće. znoj i kurčevi tragovi načinili su od mene stare gaće za bacanje

  1981

  jutra. budim se lako. ne spavam celu noć. ali uvek mi je

  teško da ustanem. sve više živim sa pravom na kasna ustajanja

  1991

  ja sam trag velikom delu sam prostrana ptica selica

  tragam joj lepote

  tragam dokučimo se

  tragam tek da bih negovao

  tragam za jedinstvom običnog i nemogućeg

  tragam tumaram šumaram izlažući se razgorevam

  tragam sa toplinom pod krilima belog goluba koji

  nadleće belinu snega i iako ništa ne nađem ja već jesam sve

  tragam za erosom podviga koji se nalazi u ekspedicijama ljubavi

  2001

  ja sam bog

  jagodica

  pesma

  2011