bog bogom bogu bog 2015-12-25 00:00:00

Ti
si

316010

pupoljak

25. decembar

ja sam gudrun enslin. ljubica sokić. gertruda stejn. kristijan enslin

tatjana goričava. meredit monk. ulrike majnhof. natalija malačovska

tatjana mamovna. margaret fon trota. anica savić rebac. roza luksemburg

suzan zontag. nadežda mandeljštam. isidora sekulić. lu andreas salome

nojemina i ruta. majka tereza. bili holidej. aleksandra. nadežda petrović

ksenija anastasijević. ljubica marić. larisa šepitko. dubravka ugrešić

pati smit. žana moro. nada kolundžija. ljubica kosovac

1981

otvorim oči u prvom svanjivanju. u prozoru stoji drvo. bogato smislom tim tako gustim

granama u okrugloj krošnji. došlo drvo probudilo me. hoće nešto da mi kaže i kaže mi

1991

ja sam ulivanje nade devojčurak koji je izrastao u devojku

ulivam nadu ja sam jedini

ulivam nadu tako je lepo sve što jeste

ulivam nadu ne odolevajući dečačim se

ulivam nadu mladi smo tek kad umremo

ulivam nadu izlazeći na vazduh kupa me obilan tren

ulivam nadu u toplu supicu koja je okružena hla­dnoćom

ulivam nadu sličan vrani koja ne odustaje da u ba­čenoj kutiji keksa nađe zalogaj za sebe

2001

ja sam bog

ribe iskaču iz

vode korenje roni

duboko u vatru moje

reči me svedoče

2011