bog bogom bogu bog 2015-12-25 00:00:00

  Ti
  si

  393787

  pupoljak

  25. decembar

  ja sam gudrun enslin. ljubica sokić. gertruda stejn. kristijan enslin

  tatjana goričava. meredit monk. ulrike majnhof. natalija malačovska

  tatjana mamovna. margaret fon trota. anica savić rebac. roza luksemburg

  suzan zontag. nadežda mandeljštam. isidora sekulić. lu andreas salome

  nojemina i ruta. majka tereza. bili holidej. aleksandra. nadežda petrović

  ksenija anastasijević. ljubica marić. larisa šepitko. dubravka ugrešić

  pati smit. žana moro. nada kolundžija. ljubica kosovac

  1981

  otvorim oči u prvom svanjivanju. u prozoru stoji drvo. bogato smislom tim tako gustim

  granama u okrugloj krošnji. došlo drvo probudilo me. hoće nešto da mi kaže i kaže mi

  1991

  ja sam ulivanje nade devojčurak koji je izrastao u devojku

  ulivam nadu ja sam jedini

  ulivam nadu tako je lepo sve što jeste

  ulivam nadu ne odolevajući dečačim se

  ulivam nadu mladi smo tek kad umremo

  ulivam nadu izlazeći na vazduh kupa me obilan tren

  ulivam nadu u toplu supicu koja je okružena hla­dnoćom

  ulivam nadu sličan vrani koja ne odustaje da u ba­čenoj kutiji keksa nađe zalogaj za sebe

  2001

  ja sam bog

  ribe iskaču iz

  vode korenje roni

  duboko u vatru moje

  reči me svedoče

  2011