bog bogom bogu bog 2015-12-27 00:00:00

    Ti
    si

    234291

    pupoljak

    27. decembar

    ja sam mala sisa jedanaestogodišnje devojčice. počela sam

    da rastem kad i jednogodišnji voćnjak. u prvoj punorodnoj berbi

    slatkih voćki kroz tri-četiri godine i ja ću biti već u punom cvatu

    1981

    noću brodom za holandiju. drhte mi reči pred

    snagom mraka i mora koji me uzimaju i nestaju me

    1991

    ja sam preticanje jutarnji miris kafe na stolu

    preteknem prijatelja kurva sam mu odana

     preteknem prvi jutarnji pogled već sam raznežen

    preteknem ljutnju šašavim minijaturama u ponašanju

    preteknem svako izgovoreno zbogom zavetom verno­sti

    preteknem dvojstvo davanja i primanja korakom više koji načinim

    preteknem potrebu da se zatvaram beskućništvom koje me otvara

    preteknem trenutak u kome će se dogoditi samosa­žaljenje bacam se u naručje poslušanja

    2001

    ja sam bog

    svaku ženu volim

    svakom ženom sam

    još više bog

    2011