bog bogom bogu bog 2015-12-31 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  31. decembar

  ja sam iskidana čelična sajla bačena na masni asfalt parkirališta za teška vozila

  u podbari. mislila sam da više nisam nikome potrebna kad ono uđoh u pesmu

  1981

  što više odvezan janom garberekom. uličnim novogodišnjim vatrometom

  u roterdamu. zlatnim suncem u praskozorju koje sam noćas sanjao

  1991

  ja sam poseta koraci koje čujem izdaleka

  posetim priliku miriše na ljubičice

  posetim nerođenu decu da ih obradujem

  posetim i danas odluku koju sam doneo u dvadeset

  petoj da ću svakoga dana doći do reke i gledati je

  posetim usmine one su izvor gornje usne i ušće donje           

  posetim ljubljena čeda sve one koji su ove novo­godišnje noći ostali sami

  posetim toplinom spoznaju drugog čoveka istinska pobožnost je raditi ono što se zna

  posetim tišinu kao dobri drugari otćutimo zajedno po koju reč u našoj svakodnevnoj šetnji

  2001

  ja sam bog

  volim same

  sa njima se ne

  osećam sam kao

  u porodicama

  2011